zeytinyaprağı

zeytinyaprağı

Bir çeşit zoka.


zeytinyaprağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'y', 't', 'i', 'n', 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
zeytinyaprağı kelimesinin tersten yazılışı ığarpaynityez diziliminde gösterilir.