zıbkın

zıbkın

Meyve sırığı.


zıbkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'b', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
zıbkın kelimesinin tersten yazılışı nıkbız diziliminde gösterilir.