zıldır zıldır

zıldır zıldır

2. Yırtık pırtık, eski giysili.


zıldır zıldır

Şırıl şırıl.


zıldır zıldır için benzer kelimeler


zıldır zıldır, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'r', ' ', 'z', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'r', şeklindedir.
zıldır zıldır kelimesinin tersten yazılışı rıdlız rıdlız diziliminde gösterilir.