zıngırdak

zıngırdak

Çan, çıngırak.


zıngırdak için benzer kelimeler


zıngırdak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'n', 'g', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', şeklindedir.
zıngırdak kelimesinin tersten yazılışı kadrıgnız diziliminde gösterilir.