zırangade

zırangade

Nergis


zırangade, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'r', 'a', 'n', 'g', 'a', 'd', 'e', şeklindedir.
zırangade kelimesinin tersten yazılışı edagnarız diziliminde gösterilir.