Ziziphora

Ziziphora

bk. anık


Ziziphora, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, Z harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Z', 'i', 'z', 'i', 'p', 'h', 'o', 'r', 'a', şeklindedir.
Ziziphora kelimesinin tersten yazılışı arohpiziZ diziliminde gösterilir.