zodiyak takım yıldızları

zodiyak takım yıldızları Osm. burc

(astronomi)


zodiyak takım yıldızları için benzer kelimeler


zodiyak takım yıldızları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'o', 'd', 'i', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'z', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
zodiyak takım yıldızları kelimesinin tersten yazılışı ıralzıdlıy mıkat kayidoz diziliminde gösterilir.