zön

zön

Şişman.


zön için benzer kelimeler


zön, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ö', 'n', şeklindedir.
zön kelimesinin tersten yazılışı nöz diziliminde gösterilir.