ISI ile başlayan kelimeler

ISI ile başlayan veya başında ISI olan kelimeler 401 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ısı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ısı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ISI ile başlayan kelimeler

25 harfli

ısıldirik sıcaklık ölçeği, ısılyoğruk renkli saptama, ısırgan ile taharet olmaz, ısısalan temelli atmosfer

24 harfli

ısı düzenleme merkezleri, ısıalan temelli atmosfer, ısınım işleysel eşdeğeri

23 harfli

ısı il mantar-yosuncası, ısılsertleşmeli plastik, ısının toplanabilirliği, ısıtıcılı kaplama presi

22 harfli

ısı değeri (Gıdalarda), ısıl-kimya, termokimya, ısılçekirdek tepkimesi

21 harfli

ısı il deri yosuncası, ısıl yük-süren kuvvet, Isırgan hayvancıkları, ısısı düşkün (iğiler)

20 harfli

ısıda işlenmiş mısır, ısıdüzenleme dizgesi, ısıklı demirseklenim, ısıl nükleer tepkime, ısılçekinsel tepkime, ısılelektriksel etki, ısılgürellik bilgisi, ısılkimyasal kaplama, Isılmıknatıssal etki, ısılüşersel tersinim, ısılyoğruk saptayıcı, ısınma dönemi etkisi, ısıya duyarlı mutant

19 harfli

ısı dirençli alaşım, ısı hasarlı protein, ısı yalıtımı keçesi, ısıl eksicik borusu, ısısalan tepkileşim, ısıtma ve buharlama

18 harfli

ısı dirençli çelik, ısıalan tepkileşim, ısıktan kasılırlık, ısıl işlem yöntemi, ısıl tepkileşimlik, ısıldirik yasaları, ısılyoğruk saptama, ısırıcı koyun biti, ısıveren tepkimler

17 harfli

ısı tabakalaşması, ısıkeser (süzgeç), ısıl işlem aygıtı, ısıl işlem fırını, ısıl renklendirme, ısılçekinsel özek, ısıldevingen duru, ısıldirik bilgisi, ısıldirik çevrimi, ısıldirik dönüşüm, ısılelektrik etki, ısılmekanik süreç, ısılüşersel salım, ısırgan otugiller

16 harfli

ısı duyarsızlığı, ısı rejeneratörü, ısı şok proteini, ısıalan atmosfer, ısıl etkin kesit, ısılağırlıkölçüm, ısılelektrik güç, ısılüşersel boru, ısılyoğruk kuşak, ısındırma sorusu, ısıölçer lâmbası, ısıtkan sinirler, ısıtma döşemcisi, ısıtma sıcaklığı, ısıveren tepkime

15 harfli

ısı alıcı organ, ısı dönüştürücü, ısı iletkenliği, ısı kabarıklığı, ısı şok genleri, ısıalan tepkime, ısıcıl pürtükçe, ısık duyu ölçer, ısık el yoklamı, ısık-ıldırıkçıl, ısık-ıldırıklık, ısıkla değişmez, ısıl amperölçer, ısıl başkalaşım, ısıl ılıncıklar, ısıl iletkenlik, ısıl kıpırdanma, ısıl verimlilik, ısıldirik denge, ısıldüzenleyici, ısılelektriklik, ...

14 harfli

ısı kapasitesi, ısı tepretkisi, ısı yayılması, ısıalan üreteç, ısıdönüştürücü, ısığa dönerlik, ısıkla değişir, ısıl çökeltici, ısıl çözümleme, ısıl duraksama, ısıldevimbilim, ısıliletkenlik, ısım bozukluğu, ısındırabilmek, ısırıcı bitler, ısıtıcı dilimi, ısıtıcı nipeli, ısıtıcı rakoru, ısıtma bölgesi, ısıtma çevrimi, ısıtma devresi, ...

13 harfli

ısı basıntısı, Isı bilânçosu, ısı dedektörü, ısı düşüklüğü, ısı tep-reten, ısı yalıtkanı, ısıdevimbilim, ısığa dayanır, ısık bakımcıl, ısık ölçümcül, ısık yazımcıl, ısıl genleşme, ısıl ışıldama, ısıl yeğinlik, ısılçift göze, ısılfosfonşıl, ısılüşerleşim, ısındırabilme, ısınma dönemi, ısınma koşusu, ısıran bitler, ...

12 harfli

ısı aktarımı, ısı ayarlama, ısı azaltıcı, ısı çarpması, ısı denklemi, ısı dirençli, ısı enerjisi, ısı eşdeğeri, ısı geçirmez, ısı giderici, ısı iletkeni, ısı oranlamı, ısı orantısı, ısı taşımını, ısı tedavisi, ısı varışımı, ısı yalıtımı, ısıcak kanlu, ısıçözelenim, ısıda işleme, ısıdüzenleme, ...

11 harfli

ısı dengesi, ısı ışınımı, ısı iletimi, ısı kapsağı, ısı kaynağı, ısı kazancı, ısı miktarı, ısı olumcul, ısı pompası, ısı yitirru, ısıdan olum, ısıdüzenler, Isıgeçirmez, ısık bakmaç, ısıl akışım, ısıl çatlak, ısıl çevrim, ısıl fisyon, ısıl ışınım, ısıl iletim, ısıl nötron, ...

10 harfli

ısı artımı, ısı artışı, ısı birimi, ısı çeliği, ısı değeri, ısı duyusu, ısı krampı, ısı motörü, ısı ölçümü, ısı sığası, ısı verimi, ısı yayımı, ısı yuvarı, ısıcak dam, ısıcak yüz, ısıdenetir, ısık bakım, ısık bilim, ısık emlem, ısık ölçer, ısık ölçüm, ...

9 harfli

ısı kaybı, ısı ölçer, ısı özeği, ısı veren, ısı yapar, ısıcaklık, ısıgöçümü, ısık bili, ısık-duyu, ısıklatan, ısıl çift, ısıl erke, ısıl etki, ısıl ışır, ısıl özek, ısıl sığa, ısıl zırh, ısılçizer, ısılçözüm, ısıldeğer, ısılkesim, ...

8 harfli

ısı altı, ısı çörü, ısı olum, ısı-üşük, Isıalmaz, ısıcacık, ısıcakla, ısıkerte, ısılçift, ısılerke, ısılıklu, ısılulaç, ısımlama, ısıölçer, ısıölçüm, ısırılma, ısırtmak, ısısalan, ısısalar, ısısavar, ısıtılma, ...

7 harfli

ısı dam, ısıalan, ısıkçıl, ısıklık, ısılmak, ısılöğe, ısılpiI, ısılpil, ısınmak, ısıranı, ısırgan, ısırgın, ısırıcı, ısırmak, ısırmuk, ısırtma, ısıtıcı, ısıtkan, ısıtmaç, ısıtmak, ısızlık

6 harfli

ısıcah, ısıcak, ısıcam, ısıcıl, ısıdam, ısıdaş, ısıklı, ısılak, ısılam, ısılık, ısılış, ısımak, ısınır, ısınış, ısınma, ısıran, ısırga, ısırgı, ısırgu, ısırık, ısırın, ...

5 harfli

ısıca, Isısu

4 harfli

ısık, ısıl, ısım, ısın, ısır, ısız

3 harfli

ısı

Kelime Ara