(bir şey, birinin) ağzının kaşığı (veya kalıbı veya lokması) olmamak

(bir şey, birinin) ağzının kaşığı (veya kalıbı veya lokması) olmamak

1) bir şey, bir kimsenin uğraşabileceği konulardan olmamak; 2) bir şey, bir kimsenin sözünü edemeyeceği kadar değerli olmak.


(bir şey, birinin) ağzının kaşığı (veya kalıbı veya lokması) olmamak için benzer kelimeler


(bir şey, birinin) ağzının kaşığı (veya kalıbı veya lokması) olmamak, 68 karakter ile yazılır. Ayrıca, ( harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '(', 'b', 'i', 'r', ' ', 'ş', 'e', 'y', ',', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'i', 'n', ')', ' ', 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'a', 'ş', 'ı', 'ğ', 'ı', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'b', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'l', 'o', 'k', 'm', 'a', 's', 'ı', ')', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
(bir şey, birinin) ağzının kaşığı (veya kalıbı veya lokması) olmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamlo )ısamkol ayev ıbılak ayev( ığışak nınızğa )ninirib ,yeş rib( diziliminde gösterilir.