“lobstein” döl eşi

“lobstein” döl eşi Fr. Lobstein (placenta de). Syn. vélamenteuse du cordon (insertion), anomalie de Benckiser

“lobstein” döl eşi için benzer kelimeler


“lobstein” döl eşi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'l', 'o', 'b', 's', 't', 'e', 'i', 'n', '”', ' ', 'd', 'ö', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'i', şeklindedir.
“lobstein” döl eşi kelimesinin tersten yazılışı işe löd ”nietsbol“ diziliminde gösterilir.