döl eşi

döl eşi

a. anat. Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, meşime, etene, plasenta.


döl eşi Fr. Placenta
döl eşi

Son meşime, eş


döl eşi için benzer kelimeler


döl eşi, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'i', şeklindedir.
döl eşi kelimesinin tersten yazılışı işe löd diziliminde gösterilir.