... olsun ... olsun

... olsun ... olsun

sözü geçen her şey: “Er olsun subay olsun, harpte ölen her askerin müşterek sembolü meçhul askerdir.” -P. Safa.


... olsun ... olsun için benzer kelimeler


... olsun ... olsun, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, . harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '.', '.', '.', ' ', 'o', 'l', 's', 'u', 'n', ' ', '.', '.', '.', ' ', 'o', 'l', 's', 'u', 'n', şeklindedir.
... olsun ... olsun kelimesinin tersten yazılışı nuslo ... nuslo ... diziliminde gösterilir.