AK ile biten kelimeler

AK ile biten veya sonunda AK olan kelimeler 28054 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre AK ile biten kelimeler

25 harfli

adım (veya adımını) atmak, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, aklını (bir şeyle) bozmak, aklının terazisi bozulmak, altından çapanoğlu çıkmak, arkasından atlı kovalamak, art eteğinde namaz kılmak, avuç (veya avucunu) açmak, (ayakkabı) ayağını vurmak, baklayı ağzından çıkarmak, başını taştan taşa vurmak, beyninde şimşekler çakmak, (bir durumu) açığa vurmak, (bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeye) zihni takılmak, ...

24 harfli

ağız (veya ağzını) açmak, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak, aklı (bir şeye) takılmak, Allah´ın binasını yıkmak, arkasından teneke çalmak, at izi it izine karışmak, atıp (veya atmak) tutmak, ayağının tozuna bakmamak, bacak bacak üstüne atmak, bağrını yerden kaldırmak, başını bir yere bağlamak, bir baltaya sap olamamak, bir dikili ağacı olmamak, (bir durum) açığa çıkmak, bir iğne bir iplik olmak, (bir iş) sekteye uğramak, (bir işin) yolunu yapmak, (bir işte) methali olmak, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) akıldan çıkmak, ...

23 harfli

abdestsiz yere basmamak, açıktan (para) kazanmak, adımlarını sıklaştırmak, ağzı dolu dolu konuşmak, ağzı kulaklarına varmak, ağzının içine baktırmak, ağzının tadını kaçırmak, altın leğene kan kusmak, arabasını düze çıkarmak, aralarından su sızmamak, ardından atlı kovalamak, asal çarpanlara ayırmak, atlayışlı değişimce bak, ayağının çorabı olmamak, ayakları üstünde durmak, baltası kütükten çıkmak, bârını yerden galdırmak, başı üstünde yeri olmak, başına karalar bağlamak, başının altından çıkmak, başının çaresine bakmak, ...

22 harfli

açlıktan nefesi kokmak, ağzına bir kemik atmak, ağzını dilini bağlamak, ahı gitmek vahı kalmak, akıl hocalığı taslamak, aklı başka yerde olmak, aklının ayarını bozmak, alnında yazılmış olmak, anahtarı beline takmak, (aralarında) kan olmak, arkasını sağlama almak, avucunun içinde tutmak, ayak ayak üstüne atmak, aydedeye misafir olmak, ayrısı gayrısı olmamak, az günün adamı olmamak, babasız oğlan doğurmak, bacakları tutmaz olmak, baldırı paçayı sığamak, bangır bangır bağırmak, bangır bangır konuşmak, ...

21 harfli

abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, açık dağıtıcı ışıldak, adını ...-ye çıkarmak, ağıla avluya sığmamak, ağız tamburası çalmak, ağızdan gububuk akmak, ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, aklı zıvanadan çıkmak, aklına mukayyet olmak, alıp vereceği olmamak, alıp veremediği olmak, alt perdeden konuşmak, alt yanı çıkmaz sokak, altmışaltıya bağlamak, ana baba eline bakmak, antesedan yarma koyak, arslan kuyruklu makak, ateşler içinde yanmak, ayağının türabı olmak, ...

20 harfli

açıklar livası olmak, açıklığa kavuşturmak, adını ağzına almamak, afyonu başına vurmak, ağdık ağdık konuşmak, ağız tadı ile satmak, ağzında yaş kalmamak, ağzından inci saçmak, ağzını poryaza açmak, ahını yerde koymamak, akarı kokarı olmamak, akıl havsala almamak, akıl hocalığı yapmak, aklı başında olmamak, aklı bir yerde olmak, aklı bokuna karışmak, aklına geleni yapmak, akli başuna toplamak, alıcı gözüyle bakmak, alıp sattığı olmamak, alkol duvarını aşmak, ...

19 harfli

abızamzak çamkavak, abuk sabuk konuşmak, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, açık ardışık taslak, açık saçık konuşmak, adam içine karışmak, ağzı dili bağlanmak, ağzına ... koymamak, ahmak yerine koymak, aklından çıkarmamak, aklından zoru olmak, al kanlara boyanmak, altın yürekli olmak, altından kalkamamak, ambargoyu kaldırmak, amfistomatik yaprak, an damarı yırtılmak, anlamsızlaştırılmak, aptal yerine koymak, aralıksız kullanmak, ...

18 harfli

ablukayı kaldırmak, açık kapı bırakmak, açıktan para almak, adçekmeyi kazanmak, adı bile okunmamak, adı (bile) olmamak, adımını attırmamak, adımını geri atmak, affınıza sığınarak, afiyet üzere olmak, ağır kayba uğramak, ağzı dili tutulmak, ağzı guyun hapamak, ağzına volta almak, ağzının suyu akmak, aklını karıştırmak, akli başa toplamak, alafrangalaştırmak, alev gibi parlamak, algın gözle bakmak, Allah'ın işine bak, ...

17 harfli

aciz içinde olmak, adam içine çıkmak, adaylığını koymak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adımını tek atmak, afra tafra yapmak, afrikalılaştırmak, ağza sıhturamamak, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ağzından kaçırmak, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, akan sular durmak, akca badas yapmak, akça assıya almak, akıntıya kapılmak, aklanıp paklanmak, akortsuzlaştırmak, ...

16 harfli

abartılı oynamak, abdesti bozulmak, acığını çıkarmak, acıhcıcıh yapmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açıklık kazanmak, adımlarını açmak, adını bağışlamak, afal afal bakmak, ağız bağı yapmak, ağlayıp sızlamak, ağzı açık kalmak, ağzına taş almak, ağzını bağlatmak, ahireti boylamak, akarına bırakmak, akıldan çıkarmak, akılsallaştırmak, akışkanlaştırmak, akil baliğ olmak, ...

15 harfli

abanozlaştırmak, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, ablukayı yarmak, aç susuz kalmak, açıklama yapmak, açıklaştırılmak, açıktan atanmak, açılıp saçılmak, adalet dağıtmak, adı belli olmak, adı kaldırılmak, afı kafı yutmak, afyonu patlamak, ağaçlandırılmak, ağalık taslamak, ağdalaştırılmak, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ağız açtırmamak, ağız yanışlamak, ...

14 harfli

abdesti kaçmak, abrukaya almak, acabada kalmak, acımasızlaşmak, acısına yutmak, aç açık kalmak, açığını aramak, açığını bulmak, açıktan atamak, adam kullanmak, adamdan saymak, adapte olunmak, adı sanı olmak, adıgıyın atmak, adını çıkarmak, afaangı artmak, afkanı kalkmak, ağara yatırmak, ağırlığı olmak, ağırlık bulmak, ağız yaşalamak, ...

13 harfli

abarot satmak, abazan kalmak, abdest bozmak, abırcın olmak, ablavutlaşmak, abraş oturmak, absorbe olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acelesi olmak, acıklandırmak, acısını almak, açığa alınmak, açık konuşmak, açıklaştırmak, açıklattırmak, açıktan almak, adamcıllanmak, adım kalgımak, adını taşımak, adlandırılmak, ...

12 harfli

abanozlaşmak, abazan olmak, abazanlaşmak, abdest almak, abezan olmak, aborda olmak, abraş kurmak, acayip olmak, acebe kalmak, acemi çaylak, acığı tutmak, acılaştırmak, acındırılmak, acıya koymak, açığa vurmak, açık ışıldak, açık kapamak, açkılatılmak, açuk boyamak, adapte olmak, adı duyulmak, ...

11 harfli

abazambalak, abdallanmak, abdes almak, Abdürrezzak, abıç kurmak, abıyakavlak, abızamzalak, abone olmak, abraştırmak, absonlaınak, acız tutmak, âciz kalmak, aç bırakmak, aç doyurmak, açığa almak, açık tutmak, açılmadıcak, açmaz komak, açmazlanmak, ad bağlamak, ad çıkarmak, ...

10 harfli

abak atmak, abandırmak, abanlanmak, abartılmak, abat olmak, abcallamak, abey olmak, abıldanmak, abıldatmak, abıştırmak, abızartlak, abuklanmak, abuklaşmak, acak nacak, acar almak, acarlanmak, acarlaşmak, acığ olmak, acıh almak, acıkabalak, acıkalabak, ...

9 harfli

abalanmak, aballamak, abanlamak, abannamak, abazambak, abazırmak, abcalamak, abıcambak, abıldamak, abızambak, abızamzak, abohlamak, abucamcak, abucankak, abuklamak, abuldamak, abutlamak, abuzambak, abuzamzak, ac tutmak, acaplamak, ...

8 harfli

aarlamak, abalamak, abartmak, abazımak, Abdülhak, abısalak, ablanmak, abraşmak, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, abusalak, abutırak, acıdamak, acıkulak, acılamak, acımtrak, acidamak, açığırak, açtırmak, ...

7 harfli

abanmak, abarmak, abatmak, abıçmak, abınmak, abışmak, abunmak, abuşmak, acalmak, acıhmak, acıkmak, acımcak, acımsak, acınmak, acışmak, acıtmak, acızmak, acolmak, acurmak, açıhmak, açılmak, ...

6 harfli

aarşak, abalak, abamak, abuşak, acıkak, acımak, acırak, acimak, açacak, açamak, açıcak, açıkak, adamak, adanak, adımak, afalak, afarak, ağanak, ağaşak, ağışak, ağrşak, ...

5 harfli

abbak, abdak, abhak, ablak, abpak, abrak, abşak, accak, açcak, aççak, açmak, admak, aflak, ağlak, ağmak, ağnak, ağsak, ağşak, ahlak, ahmak, ahnak, ...

4 harfli

abak, acak, adak, afak, akak, alak, amak, anak, apak, arak, asak, aşak, atak, avak, azak, baak, enak, eyak, frak, ınak, ıpak, ...

3 harfli

AAK, cak, çak, dak, fak, gak, hak, kak, lak, mak, NAK, OAK, pak, rak, sak, şak, tak, yak

2 harfli

ak

Kelime Ara