AK ile biten kelimeler

AK ile biten veya sonunda AK olan kelimeler 28053 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre AK ile biten kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir durumu) açığa vurmak, (bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir işin) içinden çıkmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir şeyin) üstüne yatmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, (bir yere) kakılıp kalmak, (bir yeri) örümcek sarmak, (bir yerin) başında olmak, (bir yerin) içinden olmak, (biri) vazifesinden olmak, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir iş) sekteye uğramak, (bir işin) yolunu yapmak, (bir işte) methali olmak, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şey) haritada olmak, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (bir şeyi) içinde duymak, (bir şeyi) mesele yapmak, (bir şeyin) acısı çıkmak, (bir şeyin) yüzü açılmak, (bir yerde) gözünü açmak, (bir yere) başını sokmak, ...

23 harfli

(bir işi) yokuşa koşmak, (bir işte) tulum çıkmak, (bir işten) hariç olmak, (bir şey) akılda kalmak, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyden) kapı açmak, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyin) dozu kaçmak, (bir şeyin) önünü almak, (bir şeyle) başa çıkmak, (bir yere) kapağı atmak, (bir yere) temel kakmak, (birine) kavuk sallamak, (birine) kul köle olmak, (birine) tepeden bakmak, (birini) açığa çıkarmak, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (aralarında) kan olmak, (bir işe) adı karışmak, (bir işten) el yıkamak, (bir şey) gözünü almak, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir şeyi) abes bulmak, (bir şeyi) hedef almak, (bir yer) adam almamak, (bir yer) zindan olmak, (birinde) kalp olmamak, (birinden) fikir almak, (birine) kan kusturmak, (birine) kanı kaynamak, (birine) mum tutturmak, (birine) payanda olmak, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, (bir iş) elinde olmak, (bir iş) uykuda olmak, (bir şey) kapak atmak, (bir şeye) gebe olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) ket vurmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir yere) baş tutmak, (bir yere) para akmak, (birinde) şafak atmak, (birine) abayı yakmak, (birine) biliş çıkmak, (birine) çirkef atmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) karşı durmak, (birine) kıç attırmak, (birine) kılçık atmak, (birine) kıyak yapmak, (birine) korku salmak, (birine) medyun olmak, ...

20 harfli

(...) hükmünde olmak, (bir işe) eli yatmak, (bir işte) eli olmak, (bir işte) yer almak, (bir şey) bini aşmak, (bir şey) hava almak, (bir şey) kir tutmak, (bir şey) moda olmak, (bir şeye) kul olmak, (birine) ateş basmak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, (birine) kastı olmak, (birine) kemik atmak, (birine) kredi açmak, (birine) malum olmak, (birine) zifos atmak, (birini) adam sanmak, (birini) hırs basmak, ...

19 harfli

... demeye kalmamak, (...) hakkı tanımak, (at) tırısa kalkmak, (birine) açık olmak, (birine) gün doğmak, (birine) hor bakmak, (birini) cin tutmak, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) işe koşmak, (birini) kan boğmak, (çocuğu) süt çalmak, abızamzak çamkavak, abuk sabuk konuşmak, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, açık ardışık taslak, açık saçık konuşmak, adam içine karışmak, ağzı dili bağlanmak, ağzına ... koymamak, ...

18 harfli

... elinden çıkmak, ... kılıcın çalmak, (...) hâlini almak, (birine) ip takmak, (birine) yük olmak, (birine) zar atmak, (birini) işe almak, aba yeninden atmak, ablukayı kaldırmak, açık kapı bırakmak, açıktan para almak, adaletine sığınmak, adçekmeyi kazanmak, adı (bile) olmamak, adı bile okunmamak, adımını attırmamak, adımını geri atmak, affınıza sığınarak, afiyet üzere olmak, ağır kayba uğramak, ağzı dili tutulmak, ...

17 harfli

... üzerine komak, (biri) hava almak, (iş) ortada olmak, (söz) abes kaçmak, aciz içinde olmak, adam içine çıkmak, adaylığını koymak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adımını tek atmak, afra tafra yapmak, afrikalılaştırmak, ağza sıhturamamak, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ağzından kaçırmak, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, akan sular durmak, akca badas yapmak, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, (biri) çok olmak, abağına çalışmak, abartılı oynamak, abdesti bozulmak, acığını çıkarmak, acıhcıcıh yapmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açıklık kazanmak, adımlarını açmak, adını bağışlamak, afal afal bakmak, ağız bağı yapmak, ağlayıp sızlamak, ağzı açık kalmak, ağzına taş almak, ağzını bağlatmak, ahireti boylamak, akarına bırakmak, akıldan çıkarmak, ...

15 harfli

-den yana olmak, ... gibi yapmak, abanozlaştırmak, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, ablukayı yarmak, aç susuz kalmak, açıklama yapmak, açıklaştırılmak, açıktan atanmak, açılıp saçılmak, adalet dağıtmak, adı belli olmak, adı kaldırılmak, afı kafı yutmak, afyonu patlamak, ağaçlandırılmak, ağalık taslamak, ağdalaştırılmak, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ...

14 harfli

aba gibi atmak, abdesti kaçmak, abrukaya almak, acabada kalmak, acılaştırılmak, acımasızlaşmak, acısına yutmak, aç açık kalmak, açığını aramak, açığını bulmak, açıktan atamak, adam kullanmak, adamdan saymak, adapte olunmak, adı sanı olmak, adıgıyın atmak, adını çıkarmak, afaangı artmak, afkanı kalkmak, ağara yatırmak, ağırlığı olmak, ...

13 harfli

abablandırmak, abarot satmak, abazan kalmak, abdest bozmak, abırcın olmak, ablavutlaşmak, abraş oturmak, absorbe olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acelesi olmak, acıklandırmak, acısını almak, açığa alınmak, açık konuşmak, açıklaştırmak, açıklattırmak, açıktan almak, adamcıllanmak, adım kalgımak, adını taşımak, ...

12 harfli

abanozlaşmak, abazan olmak, abazanlaşmak, abdest almak, abezan olmak, aborda olmak, abraş kurmak, acayip olmak, acebe kalmak, acemi çaylak, acığı tutmak, acılaştırmak, acındırılmak, acıya koymak, açığa vurmak, açık ışıldak, açık kapamak, açkılatılmak, açuk boyamak, adapte olmak, adı duyulmak, ...

11 harfli

abazambalak, abdallanmak, abdes almak, Abdürrezzak, abıç kurmak, abıyakavlak, abızamzalak, abone olmak, abraştırmak, absonlaınak, acız tutmak, âciz kalmak, aç bırakmak, aç doyurmak, açığa almak, açık tutmak, açılmadıcak, açmaz komak, açmazlanmak, ad bağlamak, ad çıkarmak, ...

10 harfli

abak atmak, abandırmak, abanlanmak, abartılmak, abat olmak, abcallamak, abey olmak, abıldanmak, abıldatmak, abıştırmak, abızartlak, abuklanmak, abuklaşmak, acak nacak, acar almak, acarlanmak, acarlaşmak, acığ olmak, acıh almak, acıkabalak, acıkalabak, ...

9 harfli

aba atmak, abalanmak, aballamak, abanlamak, abannamak, abazambak, abazırmak, abcalamak, abıcambak, abıldamak, abızambak, abızamzak, abohlamak, abucamcak, abucankak, abuklamak, abuldamak, abutlamak, abuzambak, abuzamzak, ac tutmak, ...

8 harfli

aarlamak, abalamak, abartmak, abazımak, Abdülhak, abısalak, ablanmak, abraşmak, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, abusalak, abutırak, acıdamak, acıkulak, acılamak, acımtrak, acidamak, açığırak, açtırmak, ...

7 harfli

ababbak, abanmak, abarmak, abatmak, abıçmak, abınmak, abışmak, abramak, abunmak, abuşmak, acalmak, acıhmak, acıkmak, acımcak, acımsak, acınmak, acışmak, acıtmak, acızmak, acihmak, acolmak, ...

6 harfli

aarşak, ababak, abalak, abamak, abuşak, acıkak, acımak, acırak, acimak, açacak, açamak, açıcak, açıkak, adamak, adanak, adımak, afalak, afarak, ağanak, ağaşak, ağışak, ...

5 harfli

abbak, abdak, abhak, ablak, abpak, abrak, abşak, accak, açcak, aççak, açmak, admak, aflak, ağlak, ağmak, ağnak, ağsak, ağşak, ahlak, ahmak, ahnak, ...

4 harfli

abak, acak, adak, afak, akak, alak, amak, anak, apak, arak, asak, aşak, atak, avak, azak, baak, enak, eşak, eyak, frak, ınak, ...

3 harfli

AAK, cak, çak, dak, fak, gak, hak, kak, lak, mak, NAK, OAK, pak, rak, sak, şak, tak, yak

2 harfli

ak

Kelime Ara