AKS ile biten kelimeler

AKS ile biten veya sonunda AKS olan kelimeler 44 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre AKS ile biten kelimeler

23 harfli

cümle bilgisi ~ sentaks

17 harfli

kilöz hidrotoraks

16 harfli

pnömohidrotoraks

15 harfli

biyotik klimaks, hemopnömotoraks, piyopnömotoraks, pnömohemotoraks, pnömopiyotoraks, seropnömotoraks

14 harfli

piyohemotoraks

12 harfli

sefalotoraks

11 harfli

fibrotoraks, hidrotoraks, pnömotoraks, poliklimaks

10 harfli

hemotoraks, kilotoraks, metatoraks, mezotoraks, piyotoraks, serotoraks

9 harfli

protoraks

8 harfli

karapaks, paralaks

7 harfli

antraks, klimaks, kordaks, mastaks, sentaks, stiraks, storaks

6 harfli

addaks, alpaks, avraks, boraks, koraks, limaks, relaks, toraks

4 harfli

baks, faks, raks, vaks

3 harfli

aks

Kelime Ara