İçinde AKS geçen kelimeler

İçinde AKS geçen kelimeler 1106 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde AKS geçen kelimeler

25 harfli

apertura maksillopalatina, asalaksal düşük hastalığı, atlantoaksiyal uyumsuzluk, ayaksılı diriciksi gözere, frenulum labi maksillaris, Hilbert maksimal dönüşümü, ikinci evre reaksiyonları, kardiyoakseleratör merkez, koflaksal (değirmi günek), radikal zincir reaksiyonu, septum sinum maksillaryum, soya ekstraksiyon küspesi, sutura lakrimomaksillaris, vena vajinalis aksessorya, yataksız sağlık örgütleri

24 harfli

aksiliği üstünde (olmak), apertura nazomaksillaris, ayaksılı diricik kılıklı, ayaksılı diriciksi tavır, elipsin odaksal özelliği, forniks saksi lakrimalis, insisura nazomaksillaris, katıraksal kızıl damarlı, koca bıngıldaksal (tepe), maksimal integral eğrisi, oynaksal geyrek bozulumu, Streptokokkus agalaksiya, taraksal-parmaksal tepki, vena sefalika aksessorya, yolaksal kakaç keseklemi, yolaksal yatın çıkartımı, yolaksal yatın dikişlemi

23 harfli

aksaklığa dayanıklı DDS, aksaklık giderici bakım, angulus zolea aksiyalis, birinci evre reaksiyonu, cümle bilgisi ~ sentaks, ekzergonik reaksiyonlar, göz kapaksız kertenkele, göz-kapaksız kertenkele, kapsül içi ekstraksiyon, karbonilamil reaksiyonu, olanaksızlık yöneticisi, organa okuli aksessorya, Saksonya örneği dağoluş, sinapsis aksodentritika, sutura sfenomaksillaris, traksiyon divertikülümü, yolaksal apış dikişlemi

22 harfli

aksak rekabet piyasası, aydınlık reaksiyonları, ekspeller ekstraksiyon, fossa saksi lakrimalis, kapanaksal beze yalımı, katıraksal kızıl damar, köpek bağırsaksolucanı, limfosentrum aksillare, postvaksinel hepatitis, Reformatzky reaksiyonu, soğrulmuş maksimum doz, soya ekstraksiyon yemi, sutura nazomaksillaris, vena aksillobrakiyalis, yumuşatıcı laksatifler, yuvaksal konaç dizgesi

21 harfli

aksesör korpus luteum, aksiyona dayanan oyun, anabolik reaksiyonlar, anafilaktik reaksiyon, anaplerotik reaksiyon, doğuştan parmaksızlık, doku reddi reaksiyonu, kaymaksal ağız yalımı, kimyasal reaksiyonlar, maksat muhabbet olsun, olanaksız üçleme savı, olanaksızlık önermesi, prosessus aksessoryus, reaksiyon ara maddesi, reaksiyon mekanizması, Shwartzman reaksiyonu, sinapsis aksoaksonika, sinapsis aksosomatika, sinüzitis maksillaris, taksîmi kabil olmayan, uygulayımsal aksaklık, ...

20 harfli

akseleratör globulin, aksırıklı tıksırıklı, akut evre reaksiyonu, ayaksılı davranışlık, ayaksılı devingenlik, başsız-ayaksız (döl), çift dudaksıl dişsel, doğuştan kulaksızlık, dudaksıl artdamaksıl, eğlenceli duraksatış, ekzotermik reaksiyon, endergonik reaksiyon, endotermik reaksiyon, kulaksal-karıncıksal, kuvvet küme aksiyomu, likefaksiyon nekrozu, mekanik ekstraksiyon, ninhidrin reaksiyonu, nöroaksonal distrofi, os karpi aksessoryum, proksimal aksonapati, ...

19 harfli

ahlaksal sorumluluk, aksaklığa dayanıklı, aksama aydınlatması, aksiyon potansiyeli, akyuvar kemotaksisi, arterya maksillaris, atopik reaksiyonlar, ayaksılı diriciksel, budaksılı diricikçe, bürüngüsel-karaksal, çene-dudaksal (kas), duraksama sıcaklığı, heterofil reaksiyon, hiyatus maksillaris, kıkırdaksı erdenlik, Killiani reaksiyonu, Kolmogorov aksiyomu, kontagiyöz agalaksi, maillard reaksiyonu, maksimum dengeli av, maksimum giz sayısı, ...

18 harfli

akrozom reaksiyonu, Aksakallar meclisi, aksaklık hoşgörüsü, aksırtlı ağaçkakan, aksidental parazit, aksiyomatik yöntem, aksoaksonik sinaps, artdamaksıl abanık, artdamaksıl açınık, arterya aksillaris, asalaksal hastalık, ayaksılı diricikçe, ayaksılı diriciksi, basamaksı damarlar, budaksılı dirikçik, çanaksı solucanlar, Feulgen reaksiyonu, foramen maksillare, genişleme aksiyomu, haksızlığa uğramak, ıraksaklık noktası, ...

17 harfli

agrusal-sağraksal, ahlaksızlık etmek, akseptans kredisi, aksesuar kromozom, aksillar meristem, art damaksıllaşma, Arthus reaksiyonu, ayaksılı dirikçik, başsız-ayaksızlık, bileksel-taraksal, birleşim aksiyomu, bulaşıcı agalaksi, çiçeksel yapraksı, çiftleme aksiyomu, damaksıllaştırmak, distal aksonapati, duraksama noktası, ekstraksiyon fors, gerçek duraksatış, hipaksiyal kaslar, ilerleyici ataksi, ...

16 harfli

aksesuvar masası, aksırt ağaçkakan, aksiyal iplikçik, aksiyolojik etik, aksonal distrofı, alarm reaksiyonu, Amerifaks sığırı, artdamaksıllaşma, bağırsaksolucanı, banka akseptansı, bileksel-ayaksal, braksi hastalığı, çanaksı hücreler, çapraz reaksiyon, damaksıllaştırma, dermatosparaksis, duraksamalı kişi, duraksız devinim, elsiz ayaksızlık, fasya aksillaris, fossa aksillaris, ...

15 harfli

abstraksiyonist, abstraksiyonizm, aksakal ötleğen, aksaklık süresi, aksesine gülmek, aksesör ovaryum, aksettirebilmek, aksiliği tutmak, aksillar ak zar, Anglo Saksonlar, ansa aksillaris, biyotik klimaks, damaksıl abanık, damaksıl açınık, dişsel dudaksıl, dudaksıl dişsel, dursuz duraksız, duysaksal tepki, enzootik ataksi, fırlaksal bukuk, gırtlaksıllaşma, ...

14 harfli

ahlaksızcasına, aksenik kültür, aksettirebilme, aksilik çıkmak, akson taşıması, aksonal iletim, aksonla taşıma, antianafilaksi, bağaksal keski, burun yudaksal, burun-damaksal, burun-kapaksal, büzük-kodaksal, damaksıllaşmak, dokunaksızlama, duraksız işlem, gırtlaksılaşma, haksız karışma, haksız rekabet, haksız yarışım, Heyrullah Aksu, ...

13 harfli

aksak rekabet, aksata yapmak, akselerometre, aksesuarcılık, aksettirilmek, aksırtabilmek, aksi takdirde, aksilik etmek, akson dalları, Allah taksimi, ayak taraksal, ayaksındırmak, bağaksal debe, çene-kapaksal, çevrek (aksu), çift dudaksıl, damaksıllaşma, dayanaksızlık, dudaksıllaşma, duysaksızlama, dütsü saksısı, ...

12 harfli

abstraksiyon, aksamcıl çağ, aksanı bozuk, Aksaraylılık, aksatabilmek, aksayabilmek, aksedebilmek, akselerasyon, akselerograf, aksettiriliş, aksettirilme, aksırabilmek, aksırıvermek, aksırtabilme, aksi tesadüf, aksiyal ışın, akson tepesi, aksonotmezis, bağaksal dil, çanaksıhücre, dış mezakson, ...

11 harfli

ahlaksızlık, Aksa-yı Çin, aksar ölçek, aksatabilme, aksayabilme, aksedebilme, akseleratör, aksesuvarcı, aksettirmek, aksırabilme, aksırıverme, aksi şeytan, aksiyomatik, aksü`l-amel, alasaksağan, alasaksoğar, Anglosakson, asalaksavar, astaksantin, bacaksızlık, badaksızlık, ...

10 harfli

aerotaksis, ağır aksak, ağnamaksız, ahlaksızca, aksak adım, aksam çağı, aksatılmak, akselerans, aksesoryus, aksesuarcı, aksettiriş, aksettirme, aksi hâlde, aksi hamur, aksik atak, aksilenmek, aksileşmek, aksillaris, aksinekler, aksiyoloji, aksonapati, ...

9 harfli

abaksiyal, aerotaksi, Aksahrınç, aksakarca, Aksaraylı, aksatılış, aksatılma, Akselendi, akselerin, akseptans, aksırdıcı, aksırıklı, aksırtıcı, aksırtmaç, aksırtmak, aksi aksi, aksi gibi, aksilenme, aksileşme, aksiyalis, aksiyoner, ...

8 harfli

agalaksi, ahlaksal, ahlaksız, Aksaağaç, Aksaklar, aksaklık, aksarhan, aksatmak, aksavran, aksedere, akseptör, aksesuar, aksetmek, aksırmak, aksırtan, aksırtma, aksiseda, aksoloti, aksolotl, aksonema, Aksorguç, ...

7 harfli

adaksız, ağnaksi, Aksaçlı, aksakal, Aksaklı, Aksalur, aksamak, Aksaray, aksatış, aksatma, aksayış, aksedir, aksediş, aksenik, aksetme, Akseven, Aksevil, Aksığın, aksımak, aksırık, aksırış, ...

6 harfli

Adaksu, addaks, aksade, aksama, Aksarı, aksata, aksaya, Akseki, akseri, akseso, akseta, aksıma, aksine, aksona, aksulu, aksuna, alpaks, ataksi, avraks, ayaksı, boraks, ...

5 harfli

aksak, Aksal, aksam, aksan, Aksay, Aksaz, Aksel, Aksen, akser, Akses, Aksın, aksis, akson, Aksoy, Aksun, Aksüt, Baksı, kaksı, maksi, naksı, Paksu, ...

4 harfli

akse, aksı, aksi, aksu, baks, faks, raks, vaks

3 harfli

aks

Kelime Ara