EK ile biten kelimeler

EK ile biten veya sonunda EK olan kelimeler 24319 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre EK ile biten kelimeler

25 harfli

adam (âdem) tonuna girmek, anasının nikâhını istemek, ayakları geri geri gitmek, başı yastık yüzü görmemek, başta gavak yilleri esmek, (bir iş) medreseye düşmek, bir söylemek pir söylemek, (bir şey) abanoz kesilmek, (bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) gölge düşürmek, (bir şeyi) meslek edinmek, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) başına geçmek, (bir şeyin) dibi görünmek, (bir şeyin) üstüne gelmek, (bir şeyin) zamanı geçmek, (bir yer) zindan kesilmek, (bir yeri) ahıra çevirmek, (biri biriyle) zıt gitmek, (biri için) kötü söylemek, ...

24 harfli

acı (veya acılar) görmek, aklını başka yere vermek, arkasını (birine) vermek, ateş ağızlı alaca levrek, avucunun içi gibi bilmek, ayağını taştan esirgemek, ayaklarını yerden kesmek, aykırı doykuru laf etmek, bağımsız askılı tekerlek, başdan yuharı hoş gelmek, başı satma daşına değmek, başında kavak yeli esmek, (bir işin) sakalı bitmek, (bir şey) gözüne ilişmek, (bir şey) kanına işlemek, (bir şey) su gibi gitmek, (bir şeye) sünger çekmek, (bir şeyi) garanti etmek, (bir şeyin) kanını emmek, (bir yer) mahşere dönmek, birbirinin ağzına girmek, ...

23 harfli

açlıktan imanı gevremek, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının kokusunu çekmek, ağzıyla içmesini bilmek, akım derken bokum demek, aktüalitesini kaybetmek, anasına avradına sövmek, arı kovanı gibi işlemek, atbaşı (beraber) gitmek, attan inip eşeğe binmek, ayakkabılarını çevirmek, bayrağı yarıya indirmek, bengir bengir benilemek, bin dereden su getirmek, (bir iş) aceleye gelmek, bir işi başından kesmek, (bir şey) aleyhe dönmek, (bir şey) içinde yüzmek, (bir şey) yüzü görmemek, (bir şeyden) geçilmemek, (bir şeye) cevaz vermek, ...

22 harfli

ağlama duvarına dönmek, ağzına geleni söylemek, aklına geleni söylemek, altını üstüne getirmek, aman zaman dedirtmemek, aşmaçlı değişmeli öbek, avurdu avurduna geçmek, ayağının bağını çözmek, ayakları yere değmemek, azan kurda kızan köpek, baş (veya başı) çekmek, başı sağ olsuna gitmek, başının derdine düşmek, bir çift lakırtı etmek, (bir şey) ayağa düşmek, (bir şey) kir götürmek, (bir şeyden) söz etmek, (bir şeye) cila vermek, (bir şeye) renk gelmek, (bir şeye) temas etmek, (bir şeyi) çorba etmek, ...

21 harfli

addan fiil türeten ek, afana tufana çevirmek, afura tafura gelmemek, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, aklına bir şey gelmek, alıcı kılığına girmek, Allah yarattı dememek, aman zaman diñnememek, anotojenöz sivrisinek, araya kaynayıp gitmek, ardı arası kesilmemek, arkasından sürüklemek, ata et, ite ot vermek, atadan babadan görmek, avkuru doğkuru gitmek, ayağı yerden kesilmek, bastığı yeri bilmemek, başına bir hâl gelmek, bayraklı alaca levrek, bıyık altından gülmek, ...

20 harfli

acil şifalar dilemek, adalete teslim etmek, ağdır çöğdür yürümek, ağızdan ağıza düşmek, ağzını kiraya vermek, akla hayale gelmemek, aklı başından gitmek, aklı sonradan gelmek, al üstüne mor giymek, alıp satmaz görünmek, anlamlandırılabilmek, arkası yere gelmemek, arkasını getirememek, asker ocağına vermek, aşağı yukarı yürümek, ayağına kira istemek, ayrıntılandırabilmek, bal mumu gibi erimek, başını bağrını yimek, belgelendirilebilmek, beyaz-alacalı böbrek, ...

19 harfli

abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, abcal abcal yürümek, abşal abşal yürümek, açıkçasını söylemek, addan ad türeten ek, ağırlaştırılabilmek, ağzı boşa seğirtmek, ağzına kira istemek, akla fenalık vermek, aklına yelken etmek, aklında algal esmek, al üstüne al giymek, alaca belece görmek, alargadan seyretmek, alt teknesine irmek, altın firuze levrek, aman zaman bilmemek, aman zaman vermemek, anlaşmazlığa düşmek, anuyumsuz yenilemek, ...

18 harfli

abullabutluk etmek, acımasızlaşabilmek, açık gagalı leylek, açık-gagalı leylek, açıkgözlülük etmek, âdem tonuna girmek, afarayıp küfüremek, afarozman kesilmek, ağız birliği etmek, ağzına deve tepmek, ahmaklaştırabilmek, akdar dönder etmek, akını akını gitmek, akla karayı seçmek, aklı başına gelmek, akşamı akşam etmek, aktar dönder etmek, alan talan eylemek, alıp başını gitmek, alışkanlık edinmek, allak bullak etmek, ...

17 harfli

aban aban yürümek, abaz abaz yürümek, abdominal gözenek, abıl abıl yürümek, abırsızlıh elemek, açgözlüleşebilmek, açıklaştırabilmek, açlığını öldürmek, ad çekmeye girmek, âdembabaya dönmek, adım adım izlemek, adını getirememek, adlandırılabilmek, ağaçlandırabilmek, ağırını yeñnitmek, ağırlaştırabilmek, ağız ağıza vermek, ağız dil vermemek, ağzından dökülmek, ağzını geveletmek, ağzını gezeletmek, ...

16 harfli

abanozlaşıvermek, abideleştirilmek, acayibine gitmek, acayipleşebilmek, acayipleşivermek, acılaştırabilmek, açgözlülük etmek, açıklık getirmek, adım sektirmemek, afur küfür etmek, ağırlık bitirmek, ağız ağıza vêmek, ağız bir eylemek, ağız biriktirmek, ağız değiştirmek, ağız tadı vermek, ağrını yenlitmek, ağrınıp incinmek, ağzı göğe değmek, ağzı kilitlenmek, ağzını gegelemek, ...

15 harfli

abalayıp gitmek, abaz abaz yemek, acayipleştirmek, acemileşebilmek, acemileşivermek, acemilik çekmek, adam beğenmemek, adı gibi bilmek, adlandırabilmek, adlandırıvermek, adres göstermek, affettirebilmek, ağacalık vermek, ağıza ip ölçmek, ağızlara düşmek, ağzına düşmemek, ağzını öğelemek, ahde vefa etmek, ahmaklaşabilmek, akıllı geçinmek, akıllılık etmek, ...

14 harfli

abandırabilmek, abandırıvermek, abartılabilmek, abazıya yilmek, abdesti gelmek, abideleştirmek, acali kişnemek, aceleleştirmek, acemilik etmek, acı dil vermek, acındırabilmek, acısını çekmek, acısını görmek, âcizleşebilmek, açıklanabilmek, açıklatabilmek, açıklayabilmek, açıklayıvermek, açıktan geçmek, açlıktan ölmek, adanmış bellek, ...

13 harfli

ablalık etmek, abraza gitmek, absorbe etmek, Acemleştirmek, acıkıcı etmek, acılaşabilmek, acılaşıvermek, acından ölmek, açgözlüleşmek, açık söylemek, açmaza düşmek, adım sekitmek, adileşebilmek, adileşivermek, aflaya gitmek, ağır söylemek, ağırlık etmek, ağıt yitirmek, ağız esgitmek, ağız eskitmek, ağız öğretmek, ...

12 harfli

abartabilmek, aborda etmek, acayipleşmek, accık vermek, acı söylemek, açlık çekmek, açtırabilmek, adapte etmek, adarı yetmek, âdet edinmek, adı çekilmek, adını vermek, adileştirmek, adresli ödek, affedebilmek, afıroz etmek, aforoz etmek, afyon çekmek, ağalık etmek, ağartabilmek, ağdık gelmek, ...

11 harfli

abanabilmek, abanıvermek, abba gitmek, abeşivermek, abır elemek, abideleşmek, abone etmek, ac dirilmek, accık etmek, acele etmek, aceleleşmek, acemileşmek, acı düvelek, acı genirek, acıh elemek, acıh vermek, acıkabilmek, acıkıvermek, acıtabilmek, acıtıvermek, acıyabilmek, ...

10 harfli

Acemleşmek, acerlenmek, acerleşmek, acı düğlek, acı düvlek, acı geğrek, acı gelmek, acı gerçek, acı geyrek, acı keyrek, acığ etmek, acık etmek, âcizleşmek, aççi etmek, açıh ekmek, açık börek, açma börek, ad eylemek, adak etmek, addedilmek, adı geçmek, ...

9 harfli

abannemek, aceplemek, acerlemek, acı dülek, acı garek, acı gerek, acı günek, acilenmek, açabilmek, açıvermek, ad çekmek, ad vermek, adileşmek, ağ çekmek, ah çekmek, ak leylek, akabilmek, akıvermek, akkelebek, al geçmek, al gelmek, ...

8 harfli

abilemek, ac itmek, acemirek, acıtenek, acıtiyek, açık çek, addetmek, affetmek, afkîrmek, Ağadibek, ağlamsek, ağlenmek, ağmirçek, ağşermek, ağzı bek, ağzı pek, ah etmek, ahdetmek, ahtetmek, ahzetmek, ak benek, ...

7 harfli

abeşlek, acişmek, afetmek, agitmek, ağbenek, Ağbilek, ağbörek, ağcabek, ağcebek, ağîrmek, ağnemek, Ağzıpek, ailecek, akbilek, Akbinek, akçiçek, Akdilek, akgünek, Akılbek, aklemek, akmelek, ...

6 harfli

abelek, abezek, acebek, acıbek, açecek, açeçek, açıcek, agabek, agemek, ahalek, ahanek, Akipek, alayek, alemek, Alipek, apotek, aremek, arosek, asatek, Atabek, balsek, ...

5 harfli

ağlek, ağmek, ağrek, Akbek, allek, Arbek, Aybek, aypek, Aytek, azrek, bebek, becek, beçek, belek, benek, berek, besek, betek, beyek, bezek, bicek, ...

4 harfli

alek, arek, déek, ebek, edek, efek, egek, eğek, ehek, ekek, elek, emek, enek, epek, erek, esek, eşek, etek, evek, eyek, frek, ...

3 harfli

AEK, bek, çek, dek, eek, fek, hek, kek, lek, mek, nek, pek, sek, şek, tek, yek, zek

2 harfli

ek

Kelime Ara