İçinde EK geçen kelimeler

İçinde EK geçen kelimeler 38883 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EK geçen kelimeler

25 harfli

abat etmek (veya eylemek), adam (âdem) tonuna girmek, Adenovirüs enfeksiyonları, Afrika Ekonomik Topluluğu, ah vah etmek (veya demek), akciğer kelebek hastalığı, alan olasılık örneklemesi, anasının nikâhını istemek, anatipestifer enfeksiyonu, arka ayak bilek kemikleri, arterya koronarya dekstra, arterya sekalis lateralis, arterya sekalis mediyalis, arterya torasika eksterna, asit anyonik sürfektanlar, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avustralya-devekuşugiller, ayakları geri geri gitmek, azat etmek (veya eylemek), baccelli küreksel açı imi, ...

24 harfli

acı çekmek (veya duymak), acı (veya acılar) görmek, açlıktan ölmeyecek kadar, Afrika çizgili tekirciği, ağa düşürücü reklamcılık, aklını başka yere vermek, alacak verecekle ödenmez, alev fotometrik dedektör, Allah tekrarına erdirsin, alt türeksel temelceliği, alt-üşek ışınları borusu, alttan yarısürekli işlev, arkasından teneke çalmak, arkasını (birine) vermek, arterya gastrika dekstra, arterya karotis eksterna, arterya pudenda eksterna, Ascarididaenfeksiyonları, asli normal vektör alanı, Astrovirusenfeksiyonları, ata da soy gerek, ite de, ...

23 harfli

açık gözenekli cilalama, açık yaraya tuz ekilmez, açlıktan imanı gevremek, Afrika göçmen çekirgesi, agaroz jel elektroforez, ağırlık özekli konaçlar, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının kokusunu çekmek, ağzıyla içmesini bilmek, akım derken bokum demek, akşam erkek sanat okulu, aktif maliyet esnekliği, aktüalitesini kaybetmek, analjezik böbrek hasarı, anasına avradına sövmek, anasını eşek kovalasın!, angutsal (koçan beldek), arı kovanı gibi işlemek, arpa eken buğday biçmez, arterya ilyaka eksterna, atbaşı (beraber) gitmek, ...

22 harfli

ağ ortamı reklamcılığı, ağlama duvarına dönmek, ağzına geleni söylemek, ahı gitmek vahı kalmak, aklına geleni söylemek, aksak rekabet piyasası, altını üstüne getirmek, aman zaman dedirtmemek, Amerika devekuşugiller, and içmek, (ant içmek), antienfeksiyöz vitamin, arizona enfeksiyonları, arkkosekant fonksiyonu, arpa ektim, darı çıktı, arterya ileosekokolika, arterya kolika dekstra, artımlı yürek ivikliği, astigmatönler (mercek), aşmaçlı değişmeli öbek, atriyal septum defekti, avurdu avurduna geçmek, ...

21 harfli

AB teknoloji komiseri, abdominal ovaryektomi, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, ad kayıt istek paketi, ad sorgu istek paketi, adam adama gerek olur, addan fiil türeten ek, afana tufana çevirmek, afura tafura gelmemek, ağız nekrobasillozisi, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, Ainovirüs enfeksiyonu, aklına bir şey gelmek, akut pankreas nekrozu, alıcı kılığına girmek, alıcı tekeli piyasası, Allah yarattı dememek, allosterik efektörler, Almon gecikme tekniği, ...

20 harfli

A vitamini eksikliği, acil şifalar dilemek, aç köpek fırın deler, açıklama müzekkeresi, adalete teslim etmek, ağdır çöğdür yürümek, ağızdan ağıza düşmek, ağzını kiraya vermek, ak yakalı sinekkapan, ak-yakalı sinekkapan, akla hayale gelmemek, aklı başından gitmek, aklı sonradan gelmek, aktiflenmiş kompleks, akut tubulus nekrozu, al gömlek gizlenemez, al üstüne mor giymek, alıcının tekel ederi, alıp satmaz görünmek, altın köstebekgiller, altın-köstebekgiller, ...

19 harfli

abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, abcal abcal yürümek, abşal abşal yürümek, açık teklif yöntemi, açıkçasını söylemek, adçekme örneklemesi, addan ad türeten ek, ağırlaştırılabilmek, ağzı boşa seğirtmek, ağzına kira istemek, akla fenalık vermek, aklına yelken etmek, aklında algal esmek, aktarma mekanizması, aktifleşmiş molekül, akyakalı sinekkapan, al üstüne al giymek, alaca belece görmek, alargadan seyretmek, Allah eksik etmesin, ...

18 harfli

abortif enfeksiyon, abullabutluk etmek, acımasızlaşabilmek, açık gagalı leylek, açık-gagalı leylek, açıkgözlülük etmek, açıklama örnekçesi, açkılama tekerleği, adçekmeyi kazanmak, âdem tonuna girmek, afarayıp küfüremek, afarozman kesilmek, ağız birliği etmek, ağzına deve tepmek, ahmaklaştırabilmek, ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu soreks, akdar dönder etmek, akımtoplarlı çekit, akını akını gitmek, akla karayı seçmek, ...

17 harfli

aban aban yürümek, abaz abaz yürümek, abdominal gözenek, abıl abıl yürümek, abırsızlıh elemek, absolut fekundite, açgözlüleşebilmek, açık teklif usulü, açık yüreklilikle, açıklaştırabilmek, açılan örümcekağı, açındırma teknesi, açlığını öldürmek, ad çekmeye girmek, âdembabaya dönmek, adım adım izlemek, adımını tek atmak, adını getirememek, adlandırılabilmek, Agrarian hareketi, ağ ortamı reklamı, ...

16 harfli

abanozlaşıvermek, abideleştirilmek, acayibine gitmek, acayipleşebilmek, acayipleşivermek, acılaştırabilmek, açgözlülük etmek, açıklama vektörü, açıklayıcı çekim, açıklık getirmek, ad çekimi ekleri, adım sektirmemek, Adliyye Vekâleti, Afrika çekirgesi, Afrika menekşesi, afur küfür etmek, ağırlık bitirmek, ağız ağıza vêmek, ağız bir eylemek, ağız biriktirmek, ağız değiştirmek, ...

15 harfli

abalayıp gitmek, abaz abaz yemek, acayipleştirmek, acemileşebilmek, acemileşivermek, acemilik çekmek, acı çekme oyunu, açık yüreklilik, adam beğenmemek, adaptör molekül, adı gibi bilmek, adlandırabilmek, adlandırıvermek, adrenal korteks, adres göstermek, affettirebilmek, Afrika devekuşu, ağacalık vermek, ağıza ip ölçmek, ağızlara düşmek, ağzına düşmemek, ...

14 harfli

abandırabilmek, abandırıvermek, abartılabilmek, abazıya yilmek, abdesti gelmek, abideleştirmek, acali kişnemek, aceleleştirmek, acemilik etmek, acı dil vermek, acındırabilmek, acısını çekmek, acısını görmek, âcizleşebilmek, açıklanabilmek, açıklatabilmek, açıklayabilmek, açıklayıvermek, açıktan geçmek, açlıktan ölmek, adanmış bellek, ...

13 harfli

ablalık etmek, abraza gitmek, absorbe etmek, Acemleştirmek, acıkıcı etmek, acılaşabilmek, acılaşıvermek, acından ölmek, açgözlüleşmek, açık eksiltme, açık söylemek, açık teşekkür, açmaza düşmek, ad durumu eki, ada tekirciği, adım sekitmek, adileşebilmek, adileşivermek, adrenalektomi, aflaya gitmek, ağ yüksekliği, ...

12 harfli

abartabilmek, abomazopeksi, aborda etmek, acayipleşmek, accık vermek, acı söylemek, acuk bekmezi, açık yürekle, açık yürekli, açlık çekmek, açlık şekeri, açtırabilmek, adapte etmek, adarı yetmek, âdet edinmek, adı çekilmek, adını vermek, adileştirmek, adresli ödek, affedebilmek, afıroz etmek, ...

11 harfli

abanabilmek, abanıvermek, abba gitmek, abeşivermek, abır elemek, abideleşmek, abone etmek, ac dirilmek, accık etmek, acele etmek, aceleleşmek, acemileşmek, acı düvelek, acı genirek, acıh elemek, acıh vermek, acıkabilmek, acıkıvermek, acıtabilmek, acıtıvermek, acıyabilmek, ...

10 harfli

Acemleşmek, acerlenmek, acerleşmek, acı düğlek, acı düvlek, acı geğrek, acı gelmek, acı gerçek, acı geyrek, acı keyrek, acığ etmek, acık etmek, aci ekmeği, âcizleşmek, aççi etmek, açı çekimi, açıh ekmek, açık börek, açma börek, ad eylemek, adak etmek, ...

9 harfli

abamektin, abannemek, Abdüzzeki, aceplemek, acerlemek, acı çekme, acı dülek, acı garek, acı gerek, acı günek, acilenmek, açabilmek, açık seki, açıvermek, ad çekici, ad çekimi, ad çekmek, ad vermek, adileşmek, ağ çekmek, ah çekmek, ...

8 harfli

abilemek, ac itmek, acemirek, acı ekşi, acıtenek, acıtiyek, açık çek, ad çekme, adçekimi, addetmek, adrektal, affetmek, afkîrmek, Ağadibek, ağlamsek, ağlenmek, ağmirçek, ağşermek, ağzı bek, ağzı pek, ah etmek, ...

7 harfli

abeşlek, acişmek, adçekme, afetmek, agitmek, agrekan, ağbenek, Ağbilek, ağbörek, ağcabek, ağcebek, ağîrmek, ağnemek, Ağzıpek, ailecek, akbilek, Akbinek, akçiçek, Akdilek, akgünek, Akılbek, ...

6 harfli

abelek, abezek, acebek, acıbek, açecek, açeçek, açıcek, agabek, agemek, ahalek, ahanek, akekin, Akipek, Akseki, alayek, aleksi, alemek, Alipek, andeki, apotek, aremek, ...

5 harfli

3AEKK, ağlek, ağmek, ağrek, Akbek, allek, ameka, apeks, Arbek, Aybek, aypek, Aytek, azrek, bebek, becek, beçek, Bekâm, bekar, bekas, bekçi, Bekem, ...

4 harfli

alek, arek, beka, beke, beki, ceke, ceki, cekü, ÇEKA, çeke, çeki, çeku, çekü, déek, deke, deki, ebek, edek, efek, egek, eğek, ...

3 harfli

AEK, bek, çek, dek, eek, eke, EKF, EKG, eki, eko, eks, ekü, fek, hek, kek, lek, mek, nek, pek, sek, şek, ...

2 harfli

ek

Kelime Ara