IS ile başlayan kelimeler

IS ile başlayan veya başında IS olan kelimeler 704 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre IS ile başlayan kelimeler

25 harfli

ısıldirik sıcaklık ölçeği, ısılyoğruk renkli saptama, ısırgan ile taharet olmaz, ısısalan temelli atmosfer, ıslıklı gırtlak burtarımı

24 harfli

ısı düzenleme merkezleri, ısıalan temelli atmosfer, ısınım işleysel eşdeğeri, ısmarlama hac, hac olmaz

23 harfli

ısı il mantar-yosuncası, ısılsertleşmeli plastik, ısının toplanabilirliği, ısıtıcılı kaplama presi

22 harfli

ısı değeri (Gıdalarda), ısıl-kimya, termokimya, ısılçekirdek tepkimesi

21 harfli

ısı il deri yosuncası, ısıl yük-süren kuvvet, Isırgan hayvancıkları, ısısı düşkün (iğiler), ıslak karın hastalığı

20 harfli

ısıda işlenmiş mısır, ısıdüzenleme dizgesi, ısıklı demirseklenim, ısıl nükleer tepkime, ısılçekinsel tepkime, ısılelektriksel etki, ısılgürellik bilgisi, ısılkimyasal kaplama, Isılmıknatıssal etki, ısılüşersel tersinim, ısılyoğruk saptayıcı, ısınma dönemi etkisi, ısıya duyarlı mutant, ıslıklı tavşangiller, ıslıklı-tavşangiller

19 harfli

IS - LM çözümlemesi, ısı dirençli alaşım, ısı hasarlı protein, ısı yalıtımı keçesi, ısıl eksicik borusu, ısısalan tepkileşim, ısıtma ve buharlama, ıslıklı Alp tavşanı, ıslıklı cüce tavşan, ıslıklıtavşangiller, ısmarlama dileklisi, ısmarlama kalıntısı, ıssız eve it buyruk

18 harfli

ısı dirençli çelik, ısıalan tepkileşim, ısıktan kasılırlık, ısıl işlem yöntemi, ısıl tepkileşimlik, ısıldirik yasaları, ısılyoğruk saptama, ısırıcı koyun biti, ısıveren tepkimler, ıslak deri yangısı, ıslıklı-cücetavşan, ıspazmoza tutulmak, ıssılık, (issilik)

17 harfli

ısı tabakalaşması, ısıkeser (süzgeç), ısıl işlem aygıtı, ısıl işlem fırını, ısıl renklendirme, ısılçekinsel özek, ısıldevingen duru, ısıldirik bilgisi, ısıldirik çevrimi, ısıldirik dönüşüm, ısılelektrik etki, ısılmekanik süreç, ısılüşersel salım, ısırgan otugiller, ıslık çalan ördek, ıslıklı gırtlakça, Isospora bigemina, ıspanak mildiyösü, ıspanaklı yumurta, ıstılah paralamak, Istriansüt koyunu

16 harfli

Isatis tinctoria, ısı duyarsızlığı, ısı rejeneratörü, ısı şok proteini, ısıalan atmosfer, ısıl etkin kesit, ısılağırlıkölçüm, ısılelektrik güç, ısılüşersel boru, ısılyoğruk kuşak, ısındırma sorusu, ısıölçer lâmbası, ısıtkan sinirler, ısıtma döşemcisi, ısıtma sıcaklığı, ısıveren tepkime, ıslak sıcakölçer, ıslık çalma sesi, Isospora hominis, Isospora lacazei, Isospora rivolta

15 harfli

IS - LM analizi, IS-LM diyagramı, ısı alıcı organ, ısı dönüştürücü, ısı iletkenliği, ısı kabarıklığı, ısı şok genleri, ısıalan tepkime, ısıcıl pürtükçe, ısık duyu ölçer, ısık el yoklamı, ısık-ıldırıkçıl, ısık-ıldırıklık, ısıkla değişmez, ısıl amperölçer, ısıl başkalaşım, ısıl ılıncıklar, ısıl iletkenlik, ısıl kıpırdanma, ısıl verimlilik, ısıldirik denge, ...

14 harfli

IS - LM modeli, ısı yayılması, ısı kapasitesi, ısı tepretkisi, ısıalan üreteç, ısıdönüştürücü, ısığa dönerlik, ısıkla değişir, ısıl çökeltici, ısıl çözümleme, ısıl duraksama, ısıldevimbilim, ısıliletkenlik, ısılplastikler, ısım bozukluğu, ısındırabilmek, ısırıcı bitler, ısıtıcı dilimi, ısıtıcı nipeli, ısıtıcı rakoru, ısıtma bölgesi, ...

13 harfli

ısdıfıl olmak, ısgara çubuğu, ısı basıntısı, Isı bilânçosu, ısı dedektörü, ısı düşüklüğü, ısı tep-reten, ısı yalıtkanı, ısıdevimbilim, ısığa dayanır, ısık bakımcıl, ısık ölçümcül, ısık yazımcıl, ısıl genleşme, ısıl ışıldama, ısıl yeğinlik, ısılçift göze, ısılfosfonşıl, ısılsertleşim, ısılüşerleşim, ısındırabilme, ...

12 harfli

ıscak doğmak, ıscak yosunu, ısı aktarımı, ısı ayarlama, ısı azaltıcı, ısı çarpması, ısı denklemi, ısı dirençli, ısı enerjisi, ısı eşdeğeri, ısı geçirmez, ısı giderici, ısı iletkeni, ısı makinesi, ısı oranlamı, ısı orantısı, ısı taşımını, ısı tedavisi, ısı varışımı, ısı yalıtımı, ısıcak kanlu, ...

11 harfli

Iscomorphot, ısdan olmak, ısı dengesi, ısı ışınımı, ısı iletimi, ısı kapsağı, ısı kaynağı, ısı kazancı, ısı miktarı, ısı olumcul, ısı pompası, ısı yitirru, ısıdan olum, ısıdüzenler, Isıgeçirmez, ısık bakmaç, ısıl akışım, ısıl çatlak, ısıl çevrim, ısıl fisyon, ısıl ışınım, ...

10 harfli

ısga idmek, ısı artımı, ısı artışı, ısı birimi, ısı çeliği, ısı değeri, ısı duyusu, ısı krampı, ısı motörü, ısı ölçümü, ısı sığası, ısı verimi, ısı yayımı, ısı yuvarı, ısıcak dam, ısıcak yüz, ısıdenetir, ısık bakım, ısık bilim, ısık emlem, ısık ölçer, ...

9 harfli

IS eğrisi, ısgarpile, ısı kaybı, ısı kuşak, ısı ölçer, ısı özeği, ısı veren, ısı yapar, ısıcaklık, ısıgöçümü, ısık bili, ısık-duyu, ısıklatan, ısıl çift, ısıl erke, ısıl etki, ısıl ışır, ısıl özek, ısıl sığa, ısıl zırh, ısılçizer, ...

8 harfli

ısalamak, ıscaklık, ısdammul, ısdanbol, ısı altı, ısı çörü, ısı olum, ısı-üşük, Isıalmaz, ısıcacık, ısıcakla, ısıkerte, ısılçift, ısılerke, ısılıklu, ısılulaç, ısımlama, ısıölçer, ısıölçüm, ısırılma, ısırtmak, ...

7 harfli

ıscacuh, ısfahan, ısgatçı, ısgıran, ısı dam, ısıalan, ısıkçıl, ısıklık, ısılmak, ısılöğe, ısılpiI, ısılpil, ısınmak, ısıranı, ısırgan, ısırgın, ısırıcı, ısırmak, ısırmuk, ısırtma, ısıtıcı, ...

6 harfli

ısbaba, ısbara, ısıcah, ısıcak, ısıcam, ısıcıl, ısıdam, ısıdaş, ısıklı, ısılak, ısılam, ısılık, ısılış, ısımak, ısınır, ısınış, ısınma, ısıran, ısırga, ısırgı, ısırgu, ...

5 harfli

ısbıt, ıscah, ıscak, ısçak, ısdan, ısdar, ısdıl, ıseri, ısgal, ısgat, ısıca, Isısu, ıskaf, ıskar, ıskat, ıskın, ıslağ, ıslah, ıslak, ıslık, ısmak, ...

4 harfli

ısak, ısga, ısha, ısık, ısıl, ısım, ısın, ısır, ısız, ıska, ıslı, ısot, ıspa, ısra, ıssı, ısuz

3 harfli

ısı, ISO

2 harfli

ıs

Kelime Ara