IS ile biten kelimeler

IS ile biten veya sonunda IS olan kelimeler 114 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre IS ile biten kelimeler

20 harfli

birinci teklik şahıs, elektriksel mıknatıs, teklik birinci şahıs

19 harfli

ikinci çokluk şahıs, ikinci teklik şahıs, teklik ikinci şahıs, teklik üçüncü şahıs

16 harfli

durağan mıknatıs, seramik mıknatıs, sürekli mıknatıs

15 harfli

alniko mıknatıs, doygun mıknatıs, elektromıknatıs, geçici mıknatıs

14 harfli

çubuk mıknatıs, doğal mıknatıs

13 harfli

birinci şahıs, vırrıs vırrıs

12 harfli

hakîkî şahıs, ikinci şahıs, muâvin şahıs, Ondokuzmayıs, üçüncü şahıs

11 harfli

gırıs gırıs, hükmi şahıs, hükmi şahıs, tırıs tırıs

10 harfli

mütebasbıs, mütehassıs

9 harfli

mütenakıs

8 harfli

hıntırıs, koncalıs, mıknatıs, mırmırıs, tıhmatıs

7 harfli

borakıs, çaparıs, fırıfıs, fıs fıs, hamayıs, hıs hıs, mâdanıs, paçarıs, pıs pıs, tıs tıs, yalınıs

6 harfli

balkıs, batııs, Belkıs, cınbıs, cıscıs, çuğnıs, fısfıs, garpıs, gıbrıs, gısgıs, kıllıs, kımfıs, kındıs, kıskıs, mıhrıs, mıkrıs, mısmıs, pıspıs, tırkıs, yalnıs

5 harfli

camıs, carıs, cılıs, cırıs, dıhıs, dıkıs, gırıs, harıs, hımıs, hınıs, kağıs, kâpıs, kuyıs, mapıs, masıs, mayıs, mıhıs, mıkıs, mırıs, nahıs, nakıs, ...

4 harfli

AGIS, ahıs, akıs, arıs, ırıs

3 harfli

AIS, cıs, fıs, gıs, hıs, kıs, pıs, tıs

2 harfli

ıs

Kelime Ara