LEM ile biten kelimeler

LEM ile biten veya sonunda LEM olan kelimeler 657 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre LEM ile biten kelimeler

25 harfli

tersdeğişmeli ikili işlem

24 harfli

adî diferansiyel denklem, burun boynuzcuk keseklem, değişir yoğunluklu işlem, doğrusal türetik denklem, eşlenik integral denklem, iki-bilinmiyenli denklem, ikinci dereceden denklem, özdeşleştirilmiş denklem, rasgele olmayan örneklem, tırnak kıkırdak dikişlem, üçüncü dereceden denklem

23 harfli

denkleştirilmiş denklem, tekelciliğe karşı önlem, toplamsal aykırı gözlem, üçüncü kerteden denklem

22 harfli

bayağı türetik denklem, birinci derece denklem, bütünleşik bilgi işlem, coğrafya enlemi, enlem, çok görüntülüklü işlem, doğrusal olmayan eklem, elektronik bilgi işlem, karmaşık yapıcı ikilem, karmaşık yıkıcı ikilem, tikel türevsel denklem, türdeş türetik denklem, yönetimsel bilgi işlem

21 harfli

damak yelken dikişlem, eylemden türeme eylem, ikikat-kareli denklem, karakteristik denklem, ölçüştürmeli dengelem, özdevimli bilgi işlem, sağın türetik denklem, termokimyasal denklem, tikel türetik denklem, trigonometrik denklem, tümel türetik denklem, ulaçlı birleşik eylem, yalın karesel denklem, yalın türetik denklem, yer değiştirici eklem, yönlendirilmiş düzlem

20 harfli

böbrek üstü keseklem, çözümlemeli dengelem, değişir alanlı işlem, diferansiyel denklem, diferensiyel denklem, durdurulmuş örneklem, düzeltilmemiş beklem, hazırlayıcı dengelem, kısaltılmış dengelem, ortaklaştırıcı eklem, sırf karesel denklem, tam çift yönlü işlem, yalınç yapıcı ikilem, yalınç yıkıcı ikilem, yatın boyun dikişlem

19 harfli

çekirdeksel denklem, davranışsal denklem, dokunakdaşcıl emlem, ırak damar genişlem, iki karesel denklem, kara damar genişlem, logaritmalı denklem, metalbilimsel işlem, olasılıksal denklem, özetlenmiş dengelem, sıkıştırılmış eşlem, tek moleküllü işlem, transandant denklem

18 harfli

addan türeme eylem, atmık kın keseklem, çok boyutlu düzlem, çok düzlemli işlem, düzeltilmiş beklem, fotokimyasal işlem, göstermelik gözlem, indirilmiş denklem, kapalı yarı düzlem, Logaritmik denklem, ölçünlenmiş gözlem, tel damar genişlem, vakumlu ısıl işlem

17 harfli

ağık kın keseklem, bikaresel denklem, bir yancıl terlem, bir yöncül terlem, birleşik dengelem, çift ödüllü işlem, çift renkli işlem, çiziklenmiş eşlem, çok alıcılı işlem, çok resimli işlem, değişmeyen düzlem, değişmez örneklem, denetimsiz gözlem, denetlenmiş eşlem, devingen dengelem, devinsel dengelem, dizgesel örneklem, dörtlenik denklem, ekvatoryal düzlem, görünüşteki işlem, izdüşümsel düzlem, ...

16 harfli

ak yuvacıl emlem, akyuvarcıl emlem, belirticil işlem, birleşmeli işlem, bukanak keseklem, cebirsel denklem, çok filmli işlem, denetimli gözlem, dengesiz denklem, devingen denklem, doğrusal denklem, elektrikli kalem, eşemsel seçinlem, etkideşcil emlem, gözetimsiz işlem, ikilenik denklem, ilgin aşındüzlem, integral denklem, işbirlikli işlem, işlevsel denglem, işleyimsel işlem, ...

15 harfli

16 mm`lik eşlem, 35 mm`lik eşlem, alt yarı düzlem, altyazılı eşlem, aritmetik işlem, bağımsız gözlem, benzekçil emlem, benzemcil emlem, benzercil emlem, birleşik baklem, boğmukçul emlem, böbrek dikişlem, burundan söylem, çıkarmalı işlem, dağınımlı işlem, dağıtımlı işlem, değişimli eklem, değişmeli işlem, denkgüçlü eklem, dizgesiz gözlem, dolaysız gözlem, ...

14 harfli

akman keseklem, badak dikişlem, belgicil işlem, benzerli emlem, birleşik eylem, burun dikişlem, bükük keseklem, dizgeli gözlem, doğal seçinlem, doğrusal eklem, dolaylı gözlem, duraksız işlem, elipsoit eklem, en küçük eylem, eşlenik gözlem, etkin dengelem, ettirgen eylem, geçişsiz eylem, genel dengelem, gereksiz işlem, göğüs keseklem, ...

13 harfli

akak keseklem, anotsal işlem, aykırı gözlem, ayrımlı işlem, bileşik eklem, bileşik eşlem, bilyalı eklem, buka keseklem, çekimli eylem, dağıtık işlem, değmeli eşlem, dizisel işlem, dolanan imlem, dönüşlü eylem, düzgen düzlem, edilgen eylem, etkili gözlem, geçişli eylem, gerçek düzlem, gezici söylem, görüntü işlem, ...

12 harfli

ahlaki eylem, allam sellem, alt-örneklem, aşırı bellem, aşırı terlem, aysal terlem, çocuk beslem, çoklu yüklem, dış dengelem, double işlem, düşey düzlem, eksik beklem, ellem kallem, etkili eylem, eylem seylem, gecik söylem, haksız eylem, ısıl denklem, kansı terlem, karşıt emlem, kayıcı eklem, ...

11 harfli

alıcı-kalem, anlık enlem, aşırı işlem, aşırıbellem, aşırıdüzlem, avunç emlem, badak emlem, bağlı işlem, basit eklem, bilgi işlem, birli eklem, birli işlem, ceffelkalem, çelik kalem, çoklu işlem, damga eşlem, denet işlem, dolma kalem, döner eklem, eğik düzlem, elcil işlem, ...

10 harfli

ağrın alem, Allahualem, ana düzlem, bers özlem, bilgiişlem, buka emlem, cümle âlem, Çelikkalem, çift eşlem, datlıbilem, dik düzlem, dizi eylem, dört işlem, dünya âlem, eşit işlem, geribeslem, gılbiyelem, ısık emlem, ısıl işlem, ışın emlem, ibretiâlem, ...

9 harfli

allehelem, alt işlem, ana eşlem, arı izlem, aşı emlem, Bezmiâlem, bir kalem, böğürtlem, çalakalem, dar eşlem, devriâlem, dürtüklem, düşürtlem, düz eklem, düz eşlem, düz kalem, garagalem, harcıâlem, ışı emlem, ilk eşlem, karakalem, ...

8 harfli

alahelem, alleylem, alt âlem, alt-âlem, anaeklem, beneklem, bir âlem, biteşlem, Canözlem, çekerlem, çeşitlem, çizeylem, dengelem, dış âlem, düşüklem, düzenlem, ek eylem, elleğlem, Emiralem, güdüklem, içgözlem, ...

7 harfli

ak alem, allalem, allelem, barılem, barilem, berslem, börklem, cirtlem, çiğelem, çiyelem, denğlem, denklem, ekeylem, el âlem, elgalem, elkalem, ellâlem, ellelem, epiblem, etkilem, idişlem, ...

6 harfli

amblem, beklem, bellem, beslem, beylem, böllem, citlem, cötlem, çiğlem, çitlem, çiylem, çöğlem, çöklem, çöllem, derlem, diklem, döllem, duklem, düşlem, düzlem, ecelem, ...

5 harfli

allem, belem, bilem, bölem, bülem, çelem, dilem, eklem, ellem, emlem, enlem, eşlem, eylem, galem, gelem, gülem, içlem, illem, imlem, işlem, izlem, ...

4 harfli

alem, blem, elem, ilem, ölem

3 harfli

lem

Kelime Ara