İçinde LEM geçen kelimeler

İçinde LEM geçen kelimeler 7437 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde LEM geçen kelimeler

25 harfli

(biri için) kötü söylemek, abat etmek (veya eylemek), alan olasılık örneklemesi, azat etmek (veya eylemek), belirginleştirme problemi, belirsiz süreyle erteleme, bir söylemek pir söylemek, birinci evre grafitlemesi, birincil mide genişlemesi, birincil piyasa işlemleri, BM Ateşkes Gözlem güçleri, borcun tolere edilememesi, bölümleyici yüklem kümesi, Castlemilk shetlandkoyunu, cebirsel oyut genişlemesi, çekimli üreteçli ateşleme, çoklu belirleme katsayısı, daim etmek (veya eylemek), daldırmalı sert lehimleme, değerlemede ortalama eder, değerlemede saymaca değer, ...

24 harfli

(bir şey) kanına işlemek, (biri için) iyi söylemek, adî diferansiyel denklem, akarsuyun sürükleme gücü, aktarma gümrük işlemleri, asılı sıçramalı ilerleme, bakışımlı çok işlemcilik, bakteriyel santrifüjleme, Basılı hava perçinlemesi, basit rastgele örnekleme, becidlemek, (becitlemek), belirlenmiş eylem yasası, beslemeyi eslemeden alma, burun boynuzcuk keseklem, cismin sonlu genişlemesi, cüstelemek, (custalamak), çekimli eylemden ikileme, çember görüntülük işlemi, çimdilemek, (cimdilemek), çizgeleme aygıtı arayüzü, çok-değişkenli çözümleme, ...

23 harfli

ak yuvarsal ateş emlemi, Anadolu muhasebe kalemi, arı kovanı gibi işlemek, ateşleme sargısı kapağı, bağlamsal yüklem tanımı, basınç düzenleme vanası, bengir bengir benilemek, Bessel türetik denklemi, betimlemeli dil bilgisi, bildirim bekleme süresi, bildirmelik yeğlemeleri, bileşik özellik yüklemi, birli çelişirlik eklemi, birli geçerlilik eklemi, birli yüklemler mantığı, borç erteleme kulüpleri, cari işlemler bilânçosu, Castlemilk Mooritkoyunu, cebirsel düzlemsel eğri, cismin cebirsel elemanı, çıkış-varış çözümlemesi, ...

22 harfli

A. I. S. I bölümlemesi, Abel integral denklemi, ağzına geleni söylemek, aklına geleni söylemek, aktifleme etkin kesiti, anketleme yöntembilimi, araç durumuyla ikileme, aşım zamanında besleme, bağlamsal eklem tanımı, balık işleme kalıntısı, basit usulde vergileme, bayağı türetik denklem, beklemeç, beklenen hak, bileşik eşleme üreteci, bilgi tazeleme eğitimi, Bir kesimli perçinleme, birinci derece denklem, birinci sınır problemi, bütçe yineleme yöntemi, bütünleşik bilgi işlem, cankulağı ile dinlemek, ...

21 harfli

(toprağı) değergeleme, (üstüne) kalem çekmek, AB genişleme komiseri, AB ilerleme raporları, açık piyasa işlemleri, akımsaklarlı ateşleme, akut mide genişlemesi, Albert-Lembert dikişi, arkasından sürüklemek, artı ışın çözümlemesi, asal sayılar problemi, ayrılabilir genişleme, basınç besleme borusu, bilânço dışı işlemler, bir-aşamalı örnekleme, bozuk kesim adresleme, cari işlemler dengesi, cari işlemler fazlası, Czerny-Lembert dikişi, çağrışımsal genelleme, çapraz denklem kısıtı, ...

20 harfli

(birine) diş bilemek, abomazum genişlemesi, acil şifalar dilemek, ağaç işleme makinesi, ağırlıksal çözümleme, ara geçici dengelemi, atan damar genişlemi, ateşleme düzenlemesi, bağdaşmaz denklemler, bağlanım çözümlemesi, bağlantılı dizinleme, bakışımlı sansürleme, bankacılık işlemleri, bayındırım dengelemi, beklem çıkaran işlev, belediye denetlemesi, Bertrand çözümlemesi, bilirkişi incelemesi, biriktirim işlemleri, birli tikel-evetleme, birli tümel-evetleme, ...

19 harfli

açıkçasını söylemek, adçekme örneklemesi, alfa yapıcı element, almaşık renk işlemi, ana önyükleme kaydı, anuyumsuz yenilemek, aşırı bellek işlemi, bağdaşık denklemler, bağdaşmazlık eklemi, bağıntı çözümlemesi, bağrını baş eylemek, basınçlı nitrürleme, baskı önizleme kipi, başın aşağa eylemek, beğergeleme yöntemi, bekleme zorunluluğu, belirleme katsayısı, bileşen çözümlemesi, bileşen değillemesi, bilgi işlem dizgesi, bilgi işlem merkezi, ...

18 harfli

addan türeme eylem, alan talan eylemek, alazlı menevişleme, alkalili temizleme, AMM örnekleme hızı, anlatımlı ikizleme, antibesleme unsuru, Apolonyüs problemi, aracıyla genelleme, aralık çözümlemesi, artık işlem etkisi, aşırı sinir işlemi, ateşkes gözlemcisi, ateşleme çevirgeçi, ateşleme kıvılcımı, ateşleme yoğunlacı, atmık kın keseklem, ayırımcı vergileme, ayrımsal dizinleme, B- mod görüntüleme, bağır işlemsizliği, ...

17 harfli

abırsızlıh elemek, adım adım izlemek, ağık kın keseklem, ağırlıkla yükleme, ağısız aşı emlemi, ağzını mühürlemek, aktifleme analizi, alçalan kerteleme, alttikel-evetleme, alttümel-evetleme, ampirik çözümleme, ana besleme hattı, anlam çözümlemesi, anlam genişlemesi, aralıklı yineleme, ardışık çözümleme, ardışık örnekleme, artımlı yedekleme, aseptik paketleme, aşağıdan söylemek, ateşleme donanımı, ...

16 harfli

abdest tazelemek, Acem güzellemesi, açık eğreltileme, açılış dengelemi, açıortay düzlemi, adacık öz emlemi, adcıI eğretileme, ağız bir eylemek, ağzını gegelemek, ağzını gevelemek, ak yuvacıl emlem, akım düzenlemesi, akustik inceleme, akyuvarcıl emlem, alan örneklemesi, alı satı eylemek, ana işlem birimi, anasını bellemek, anlayıp dinlemek, aportta beklemek, arka bir eylemek, ...

15 harfli

`sonra` gözlemi, 16 mm`lik eşlem, 35 mm`lik eşlem, A, B dizilemesi, açık eğretileme, açık iğretileme, ağzını öğelemek, ak yuvar emlemi, alan eşleme imi, alan incelemesi, alaşım elementi, alesta beklemek, alın ilerlemesi, alt yarı düzlem, altyazılı eşlem, anlam iyilemesi, anlam kemlemesi, arakesit işlemi, ardıl çözümleme, ardıl düzenleme, ardına söylemek, ...

14 harfli

`önce` gözlemi, adıl öncelleme, ağ örneklemesi, ağız gevelemek, ahır yemlemesi, akman keseklem, alev gürlemesi, ana elementler, anamala ekleme, antikomplement, asma küllemesi, Aşağıbelemedik, aşırı asitleme, aşırı ödünleme, aşırı yüklemek, ayakca işlemek, bacak çiftleme, badak dikişlem, bağsız ikileme, basım eşlemesi, baş yinelemesi, ...

13 harfli

açık söylemek, afin denklemi, ağır eylemlik, ağır söylemek, akak keseklem, alan eşlemesi, alkış eylemek, alt-örnekleme, anotsal işlem, araya eklemek, artık element, Aşağısöylemez, aşırı terleme, aşırı yemleme, aşırı yükleme, aykırı gözlem, ayrımlı işlem, bağlı ikileme, baş gelememek, bazar eylemek, beklem dizeyi, ...

12 harfli

acı söylemek, ağır sözleme, ağız ellemek, ahlaki eylem, akın eylemek, alan gözlemi, alın düzlemi, allam sellem, alt-örneklem, altun emlemi, aman dilemek, arz denklemi, assı eylemek, aş değerlemi, aşırı bellem, aşırı terlem, atıp üflemek, avaz eylemek, ayak söyleme, aysal terlem, azrak eleman, ...

11 harfli

abır elemek, acıh elemek, alem geçmek, âlem yapmak, alem-mehşer, alıcı-kalem, analizlemek, anlık enlem, arı eylemek, aşırı işlem, aşırıbellem, aşırıdüzlem, avunç emlem, ayb eylemek, bacakkalemi, badak emlem, bağlı işlem, bandiklemek, basit eklem, baş eylemek, becertlemek, ...

10 harfli

ad eylemek, af dilemek, affeylemek, ağrın alem, ahbinlemek, ak çöpleme, ak gözleme, al eylemek, alem olmak, alkollemek, Allahualem, alleflemek, ana düzlem, ara eleman, arşivlemek, avviklemek, badiklemek, baş elemek, bebillemek, bebirlemek, becellemek, ...

9 harfli

aceplemek, acerlemek, ad eşleme, adresleme, affeyleme, akçöpleme, aksolemma, aktifleme, aleflemek, Alembeyli, alemcilik, Alemşahlı, âlemşümul, alkilleme, alkolleme, allehelem, alt işlem, ana eşlem, anketleme, aprelemek, arı izlem, ...

8 harfli

abilemek, açilleme, alahelem, alelemek, Alemdağı, aleminas, alemiyon, alleylem, alt âlem, alt-âlem, anaeklem, apreleme, ateşleme, avulemah, bağlémek, bedlemek, beğlemek, behlemek, beklemek, Beklemez, belemnit, ...

7 harfli

ak alem, aklemek, Alembey, alemdar, alemida, alemidi, Alemler, Alemşah, alemşat, Âlemtap, allalem, allelem, allemir, anlemek, atlemek, balemit, barılem, barilem, bekleme, belemek, belemir, ...

6 harfli

alemci, alemde, alemek, alemet, alemir, alemit, alemli, alemne, amblem, beklem, beleme, bellem, beslem, beylem, bileme, böllem, citlem, cötlem, çiğlem, çileme, çitlem, ...

5 harfli

aleme, allem, belem, bilem, bölem, bülem, çelem, dilem, eklem, eleme, elemi, ellem, emlem, enlem, eşlem, eylem, galem, gelem, gülem, içlem, illem, ...

4 harfli

alem, blem, elem, ilem, lema, leme, Lemi, ölem

3 harfli

lem

Kelime Ara