Lİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Lİ olan kelimeler 826 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Li aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. Li anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Lİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

ligamenta kondrokoronalia, ligamenta tarsi plantaria, ligamentum duodenokolikum, ligamentum gastrofrenikum, ligamentum glenohumeralia, ligamentum kostoksifoidea, ligamentum krikotiroideum, ligamentum ovari proprium, ligamentum spirale koklea, limfosentrum iliofemorale, limfosentrum mediastinale

24 harfli

Li ve Stengos tahmincisi, ligamenta krusiata genus, ligamenta tarsi dorsalia, ligamentum alaria dentis, ligamentum apisis dentis, ligamentum gastrolienale, ligamentum interkornuale, ligamentum sakrotuberale, ligamentum teres hepatis, likidite tercihi teorisi, limfonodus infraspinatus, limfosentrum iliosakrale, limfosentrum mandibulare, Lindley-Smith tahmincisi, Lineweaver-Burk eşitliği, lipomobilizasyon sendrom, lityum klorürlü çözümleç, lizozomal depo hastalığı

23 harfli

ligamenta interspinalia, ligamentum anulare radi, ligamentum dentikulatum, ligamentum hepatorenale, ligamentum iliofemorale, ligamentum interspinale, ligamentum işiofemorale, ligamentum lumbokostale, ligamentum pubofemorale, ligamentum pubovezikale, ligamentum supraspinale, ligamentum teres vezika, likidite tercihi kuramı, limfonodi interkostales, limfonoduli prepusiales, limfonodus obturatoryus, limfosentrum parotideum, linea intertrokanterika

22 harfli

liberalizasyon listesi, ligamenta kollateralia, ligamentum iliolumbale, ligamentum latum uteri, ligamentum lienorenale, ligamentum radioulnare, ligamentum sekokolikum, ligamentum teres uteri, ligamentum vestibulare, likidite tercih kuramı, limfonodi hipogastrisi, limfosentrum aksillare, limfosentrum işyadikum, limfosentrum popliteum, linear IgA dermatozisi, lineer bağımsız sistem, Listeria monocytogenes

21 harfli

ligamentum arteryozum, liğen-çevreger yalımı, likenoid infiltrasyon, likör serebrospinalis, limfonodi anorektales, limfonodi retikulares, limfosentrum bronkale, limfosentrum seliakum, Lindahl fiyatlandırma, linea intercondilaris, lineer bağımlı sistem, lipit histiyositozisi, lipopolisakkarit, LPS, Lipschitz sürekliliği, lisansa bağlı ihracat, Litvanya yerli domuzu

20 harfli

liberasyon listeleri, Lieberkühn çukurları, Lieberkühn kriptleri, ligament içi gebelik, ligamentum inguinale, ligamentum pulmonale, likefaksiyon nekrozu, limfonodi pulmonales, limfonoduli agregati, limfonoduli solitari, limfonodus tuberalis, limfosentrum lumbale, linea alba hastalığı, Linognathus stenopis, lipit depo hastalığı, Lipschitz-Dini testi, listelenmemiş sürücü, lizogenik bakteriler

19 harfli

ligamenta plantaria, ligamentum laterale, ligamentum olekrani, ligamentum orbitale, Ligula intestinalis, likenoid dermatozis, limbus fossa ovalis, limfonodi kubitalis, limfonodi omaziales, limfonodi omentales, limfonodi vezikales, limfonodi yeyunales, limfonodus ovarikus, limfonodus uterinus, Lindeberg-Lévy savı, linea m. trisipitis, Linognathus pedalis, Linum usitatissimum, Lipschitz gönderimi, Lipschitz koşulları, lizogen bağışıklığı

18 harfli

Libellula depressa, liberasyon listesi, ligamenta dorsalia, ligamenta palmaria, ligamentum anulare, ligamentum kaudale, liğen ayakla geliş, liğen-gödencil ara, liman yunusugiller, limfonodi gastrisi, limfonodi hepatisi, limfonodi işyadisi, limfonodi lienalis, limfonodi poplitei, limfonoduli tubari, limfonodus gluteus, limnodrom balıklar, linea milohiyoidea, linear projeksiyon, Linguatula serrata, Linognathus vituli, ...

17 harfli

lider DNA zinciri, Liebig soğutucusu, ligamenta insudis, ligamenta patella, ligamentum vokale, likidite derecesi, liman kaya balığı, limfonodi hemales, limfonodi mammari, limfonodi renales, Limnatis nilotica, limon kabuğu gibi, limonlar piyasası, Lindahl fiyatlama, Lindemann teoremi, Lindley çatışkısı, linea alba dikişi, linea anorektalis, linea m. poplitei, linea semilunaris, lineae transversa, ...

16 harfli

liberalleştirmek, libido seksualis, Lieben çözeltisi, ligamenta alaria, ligamenta mallei, ligamentum flava, lignosülfonatlar, liğen ışın yazım, Limburgerpeyniri, limfonodi kolisi, limit teoremleri, limitet ortaklık, limonata bardağı, Limosa lapponica, Lindeberg koşulu, linea anokutanea, linea temporalis, linea terminalis, lineer fonksiyon, lineer kongrüans, ling ling yelmek, ...

15 harfli

liberal ekonomi, liberalleştirme, lifli serpentin, ligamenta flava, ligamentum nuhe, ligamentum nuke, ligant kapıları, ligant proteini, lignin sülfonat, lignoserik asit, liğen içi ölçer, likidite kısıtı, likidite tuzağı, likit varlıklar, liman gecikmesi, Limanda limanda, lime lime etmek, lime lime olmak, limeni azdırmak, limit fiyatlama, limit fonksiyon, ...

14 harfli

lider endüstri, liğen ölçercil, liğen-topurcul, likenifikasyon, likidite oranı, likidite primi, likidite riski, likit aktifler, likit değerler, likit nitrojen, limaçon eğrisi, Limanda flesus, limit dekstrin, limited şirket, limitet şirket, Lincoln koyunu, Lindahl fiyatı, Lindelöf uzayı, lineer bileşim, lineer denklem, linolenik asit, ...

13 harfli

liberalleşmek, Liebig kanunu, lif bitkileri, Lifsi çimento, ligden düşmek, lignosülfonat, Likert ölçeği, likör bardağı, Lilac hindisi, liman cüzdanı, liman vergisi, limbus kornea, limit çevrimi, limit noktası, limitli fiyat, limnobiyoloji, limnoplankton, limon bahçesi, limonata gibi, limonatacılık, limonsu meyve, ...

12 harfli

liberalleşme, lice, (lıca), lider peptit, lider sanayi, lider sektör, lider zincir, lif uzunluğu, lifli asbest, lifsikurtlar, liğen kesimi, likefaksiyon, liken bilimi, likide etmek, likiditasyon, limfosentrum, limitli emir, limon esansı, limon güvesi, limon kabuğu, limon sarısı, limoni sülün, ...

11 harfli

libassızlık, Lichia amia, Lichia anda, lider firma, lider kesim, lider marka, lige çıkmak, liğen kesim, liğen ölçer, lim simgesi, liman kenti, liman reisi, limitsizlik, limnobiyont, limon asidi, limon rengi, limonçiçeği, limonelması, limoni hava, limonnanesi, Linder tezi, ...

10 harfli

liberalist, liberalizm, liberallik, liberasyon, lider dizi, Lie cebiri, lif demeti, lif kabağı, lifildemek, ligamentum, lige çıkma, likalı kan, likefaktif, likenleşme, likidasyon, liksa gönü, lila rengi, limanlamak, limfatikus, limfonodus, Limnaeacea, ...

9 harfli

Lie grubu, Lie öbeği, lienopati, liflenmek, lifleşmek, likit fon, likletmek, likorinoz, Liliaceae, Limandere, limanlama, limbelimp, lime lime, limelight, limfonodi, Limicolae, limikolus, limit-hız, limnodrom, limnoloji, limon otu, ...

8 harfli

libassız, libretto, lidaprim, liderlik, lidokain, lienitis, lif çapı, liflemek, liflenme, lifleşme, ligament, ligandin, ligasoit, ligasyon, lignikol, liğencik, liğencil, likenler, likenoid, likidite, liklemek, ...

7 harfli

libaslı, liberal, librium, Libyalı, lif lif, lifleme, lifting, liganit, ligatür, ligroin, ligulat, Liguloz, liğirte, likidus, likondi, likopen, lîlamah, lilinci, lilliyh, limanol, limitet, ...

6 harfli

libada, libade, libado, libero, libido, libije, liddit, lifçik, ligant, ligare, lignin, lignum, ligula, lihsan, likapa, likide, liklik, likman, likmen, liksoz, lilion, ...

5 harfli

libal, libas, libel, liber, liboş, libre, libye, licim, liçeh, lider, lifar, lifir, lifke, lifli, lifos, Lifsi, lifti, ligab, ligaz, liger, light, ...

4 harfli

liba, libe, lien, liet, Lifî, lift, liga, lika, lili, lima, lime, limi, linç, ling, link, lint, linz, lira, lire, liri, lise, ...

3 harfli

lif, lig, liğ, lij, lik, lil, lim, lir

2 harfli

Li

Kelime Ara