İçinde Lİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 30390 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Li aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. Li anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde Lİ geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeye) elini sürmemek, (bir şeyin) rezili çıkmak, (biriyle) ilişkiye girmek, adın belirtilmesi yetkisi, alerjik ensefalomiyelitis, alkalili kabuksuzlaştırma, Amerikan Ölçünler Birliği, Amphimerus pseudofelineus, anahat tehlike fonksiyonu, analiz edici, analizliyen, Anderson-Darling sınaması, Anguillulina putrefaciens, antibalistik füze sistemi, antlaşmaların geçerliliği, apertura pelvis kranyalis, apertura torasis kaudalis, artan marjinal verimlilik, arterya kaudalis mediyana, arterya mammarya kaudalis, arterya sakralis mediyana, arterya sekalis lateralis, ...

24 harfli

(bir işte) methali olmak, (bir şey) gözüne ilişmek, (birine) gariplik basmak, (birini) helalliğe almak, (birinin) elinde ... var, (birinin) tebdili şaşmak, A.A.A. benzerlik teoremi, açık zincirli bileşikler, Afrika çizgili tekirciği, akla gelmeyen başa gelir, aksiliği üstünde (olmak), aktarım fonksiyon modeli, Almaşık devimli kütleler, alt türeksel temelceliği, Altıncı Koalisyon savaşı, alttan yarısürekli işlev, alüminyum temelli alaşım, alveoler lipoproteinozis, amonyak temelli atmosfer, anlık gerilim yükselmesi, Anoplocephala perfoliata, ...

23 harfli

(bir şeyi) gizli tutmak, (birine) muziplik etmek, (birinin) diline düşmek, (birinin) keli görünmek, (biriyle) ilişki kurmak, AB ulaştırma politikası, ABD temsilciler meclisi, absolüt kalp yetmezliği, açık gözenekli cilalama, açık ocak işletmeciliği, açık semalar politikası, Afrika Birliği Kongresi, Aftalion'un para kuramı, ağırlık özekli konaçlar, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, akımmıknatıssal irkilim, aktif maliyet esnekliği, aktif temelli pazarlama, aktüalitesini kaybetmek, alkalili passızlaştırma, alna yazılan başa gelir, ...

22 harfli

(birine) annelik etmek, (birinin) eline kalmak, AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, Abel-Poisson integrali, açık denklik bağıntısı, adalet ve adaletsizlik, agangliyonik megakolon, ağır gebelik kusmaları, ağır tortu madenciliği, ağzını dilini bağlamak, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, akışkanlar işleybilimi, akondroplastik cücelik, aktarılabilir dışsayca, akuaduktus mezensefali, alçak gerilimli ışıtaç, alifatik amino asitler, alimenter toksik alöki, alkalin fosfataz testi, ...

21 harfli

(bir iş) elinde olmak, (birine) biliş çıkmak, (birine) zevali olmak, (birinin) keli kızmak, AB akdeniz politikası, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, Abel-Blanchard modeli, Abu Dabi Gelişme Fonu, açık bütçe politikası, açık pazar politikası, açma kapama belirteci, ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, Afrika Birliği Örgütü, akım denkleşim bilimi, akut omurilik yangısı, al renkli şakrak kuşu, al-renkli şakrak kuşu, alaşımlı takım çeliği, alıcı tekeli piyasası, ...

20 harfli

(bir işe) eli yatmak, (bir işte) eli olmak, 9`5 mm`lik gösterici, A vitamini eksikliği, AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB sağlık politikası, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, açık arttırma modeli, açık kapı politikası, açık liman anlaşması, açıklar livası olmak, adalete teslim etmek, adalete teslim olmak, ademimerkeziyetçilik, ağır vasıta ehliyeti, Ağratur İngiliz üssü, ahbap çavuş ilişkisi, âile şirket-i emvâli, akarsu pislik tutmaz, ...

19 harfli

(birini) linç etmek, 16 mm`lik gösterici, 2,3 bifosfogliserat, 2,3-difosfogliserat, 35 mm`lik gösterici, A Nevanlinna sınıfı, A-toplanabilir seri, AB gençlik programı, abdominal gerginlik, abetalipoproteinemi, Acarus folliculorum, aç elini kora sokar, açık kalp ameliyatı, açık teklif yöntemi, açlık katabolizması, açlık metabolizması, ağanın eli tutulmaz, ağzı dili bağlanmak, Ahlatşahlar Beyliği, akciğer kompliyansı, Akdeniz için birlik, ...

18 harfli

... delisi (olmak), ... elinden çıkmak, (...) hâlini almak, 8 mm`lik gösterici, Abel limit yöntemi, Accipiter gentilis, açı-yükseklikölçer, açıklık politikası, adda öncelik hakkı, adenililtransferaz, Afrika cüce çiklit, ağ çevirmeli havuz, ağaç yaşken eğilir, ağır erkeli muzari, ağız birliği etmek, ağrılı dikelgenlik, ağzı dili tutulmak, ahretlik yoklaması, ailevi akantolizis, akantomatöz epulis, akciğer iplikkurdu, ...

17 harfli

... hâline gelmek, (birinin) elinden, A-limitlenen dizi, AB göç politikası, abecesizlik oranı, açık Öklit yuvarı, açık teklif usulü, açık yüreklilikle, açısal devinirlik, adı deliye çıkmak, adın belirtilmesi, adlandırma bilimi, Aedes sollicitans, Agriolimax laevis, ağaç heykelciliği, ağzı var dili yok, Aigner-Chu modeli, aile toplumbilimi, ak yuvar eksilimi, aklimatize türler, aktarma dişlileri, ...

16 harfli

17`5 mm`lik film, 8`75 mm`lik film, 9`5 mm`lik alıcı, abanık değşilimi, aboneli kitaplık, Acanthobdellidea, acı delikanlılık, açıklanabilirlik, adliye mahkemesi, adliye teşkilatı, Adliyye Vekâleti, adrenal virilizm, Aeolis papillosa, Afrika dikenlisi, agamaglobulinemi, ağız değişikliği, ağrını yenlitmek, ağzı kilitlenmek, ahlak eğitbilimi, ahret kardeşliği, akçalı ödeneklik, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, 16 mm`lik alıcı, 16 mm`lik eşlem, 35 mm`lik alıcı, 35 mm`lik eşlem, 9 iğneli yazıcı, 9`5 mm`lik film, AB politikaları, abalı memeliler, abisal derinlik, Acarus gallinae, acemilik çekmek, açık fikirlilik, açık yüreklilik, ad soylu kelime, adam sendecilik, adı belirsizlik, adı belli olmak, Agama mutabilis, ağa gediklileri, ağız sadistliği, ...

14 harfli

-miş´li geçmiş, 16 mm`lik film, 32 mm`lik film, 35 mm`lik film, 55 mm`lik film, 65 mm`lik film, 70 mm`lik film, 8 mm`lik alıcı, abalımemeliler, Abbashalimpaşa, Abel integrali, acali kişnemek, acemilik etmek, açık halkbilim, açık kalplilik, açıklar livası, ad değişikliği, adli eczacılık, Aelia rostrata, agangliyonozis, agar-agar jeli, ...

13 harfli

-di´li geçmiş, -e doğru hali, ...-e gelince, 8 mm`lik film, abeceli döker, acemi birliği, açık işsizlik, açık seçiklik, açıklanabilir, adenilik asit, âdetgörmezlik, adli polislik, adli tabiplik, adres listesi, Agama stellio, ağ yüksekliği, ağaç bilimsel, ağır eylemlik, ağır makineli, ahlak bilimci, airsakkulitis, ...

12 harfli

abdestsizlik, ablatif hâli, abolisyonist, abrahisefali, acı kesilimi, acılı gicili, açık ellilik, açık fikirli, açık giyimli, açık maliyet, açık öndelik, açık yürekli, açilgliserol, adaletsizlik, Adali koyunu, adam değilim, Adana boblin, aday listesi, adı belirsiz, adı bellisiz, adrenomegali, ...

11 harfli

-e dek hali, abdestlilik, abdominalis, abnormalite, abnormaliti, abraş kilit, acembuselik, açık kalpli, açık poliçe, ad bilimsel, adaletlilik, adıbilinmez, adli zabıta, adrenolitik, afin modeli, Afrika fili, afyonkeşlik, agaroz jeli, agenitalizm, ağ pürçekli, ağaç bilimi, ...

10 harfli

-dan kelli, A-B modeli, Abdülcelil, Abdülhalik, Abdülhalim, Abdülmelik, acara yeli, acelecilik, açık liman, ad bilimci, ad libitum, adamakılli, adenolipom, ADL modeli, adli makam, adli merci, adli polis, adli sicil, adli tabip, adli tatil, adrenalizm, ...

9 harfli

A cetveli, abdestlik, Abdülâlim, acayiplik, acentelik, acı pelin, acunbilim, açık elli, açık lise, ad bilimi, adamlohli, ademcilik, adı belli, adrenalin, aerofilik, affediliş, afişçilik, ağ ipliği, ağ tüneli, ağabeylik, Ağaçbeyli, ...

8 harfli

-ce hali, -de hali, abdeslik, abdestli, abonelik, acemilik, aciliyet, ad fiili, adaktili, adaletli, Adıbelli, adilimit, adli tıp, adli yıl, afakilik, aglisemi, Ağabeyli, ağırelli, ahbinlik, ahretlik, ak pelin, ...

7 harfli

-e hali, -i hali, A-limit, Abdilli, abeslik, acillik, âcizlik, adaleli, adillik, aerolit, ağ teli, Ağaçeli, Ağçelik, ağrıhli, ahenkli, Ahmetli, ailelik, Akbenli, akcilim, Akçaali, akçilli, ...

6 harfli

Abdili, acorli, ad lib, Adetli, adilik, adliye, aflike, agilik, ağızli, ahılli, ahilik, akbili, akçeli, akglik, akilik, akitli, akliye, akpili, alayli, Alefli, alemli, ...

5 harfli

abali, abuli, acali, afili, aflim, ağlim, ahali, Ahili, akoli, alika, Alime, Alisa, Alise, Aliye, alize, allin, amali, ameli, ameli, aplik, aplit, ...

4 harfli

-eli, abli, adli, akli, alia, alil, alim, Aliş, aliz, alli, apli, asli, avli, ayli, bâli, beli, bili, boli, buli, cali, celi, ...

3 harfli

ali, ıli, ili, lif, lig, liğ, lij, lik, lil, lim, lir, oli, öli, uli

2 harfli

Li

Kelime Ara