ME ile biten kelimeler

ME ile biten veya sonunda ME olan kelimeler 9641 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ME ile biten kelimeler

25 harfli

aşağı yönlendirilmiş küme, ayakta gövdeyi yana bükme, belirsiz süreyle erteleme, birincil kendini benzetme, çekimli üreteçli ateşleme, daldırmalı sert lehimleme, devingen adres dönüştürme, devingen belirginleştirme, eksiksiz birim dikey küme, gerçekleşebilir değerleme, iniş çıkışlı sertleştirme, intramembranöz kemikleşme, işlendirme yaratan büyüme, ithal ikameci sanayileşme, karşılıklı yer değiştirme, karşılıklı-koşullu önerme, mal karşılığı ödünç verme, nesne yönelimli çözümleme, oksidatif halojensizleşme, özdevinimli biçimlendirme, özdevinimli ölçeklendirme, ...

24 harfli

algısal-devimsel öğrenme, almaşık çözümleyici küme, arz miktarındaki değişme, asılı sıçramalı ilerleme, ayı görmeden bayram etme, bakteriyel santrifüjleme, basınçlı havayla suverme, basit rastgele örnekleme, biryapımlı çekirdeklenme, coğrafyasal merkezileşme, çekimli eylemden ikileme, çift kenarlı seslendirme, çok büyük çapta tümleşme, çok-değişkenli çözümleme, çokyapımlı çekirdeklenme, dışsatıma yönelik büyüme, dizimsel tutarsız önerme, doğrudan değmeli emdirme, doğrusal tutarsız önerme, eklemeli genetik değişme, ereğe yönelmiş güdülenme, ...

23 harfli

aşırı dışa dönük büyüme, birinci derece iyileşme, canlı veya etken kelime, çözümleme ve bileştirme, daldırmalı fosfat örtme, dirençli sert lehimleme, dizimsel tutarlı önerme, doğrusal bileşik önerme, doğrusal geçerli önerme, döner sermayeli işletme, elektrikli galvanizleme, elektrikli renklendirme, geçersiz tutarlı önerme, gerçek usulde vergileme, gerçekleşemez değerleme, geriye doğru bütünleşme, göreceli tıkızımsı küme, götürü usulde vergileme, granül durumuna getirme, histopatolojik inceleme, ışık kaynaklı gölgeleme, ...

22 harfli

akraba dışı yetiştirme, araç durumuyla ikileme, araştırma – geliştirme, aşım zamanında besleme, aşırı belirginleştirme, aşırı içe dönük büyüme, basit usulde vergileme, belirginleştirilebilme, belirsizleştirilebilme, Bir kesimli perçinleme, birlikte değerlendirme, boş olmayan öz altküme, büyük tarımsal işletme, çift adıllı pekiştirme, çift evreli nitrürleme, çok yanlı denkleştirme, değişik marmenevişleme, Delgiyle perçinsizleme, demokratikleştirebilme, dışa dönük sanayileşme, dışörnekçeli betimleme, ...

21 harfli

(toprağı) değergeleme, akımsaklarlı ateşleme, aşın bağlantısız küme, ayrılabilir genişleme, baskılı elektriklenme, başkalaşımsız gelişme, başkalaşmasız gelişme, beğenilmeyen benzetme, belge karşılığı ödeme, bir-aşamalı örnekleme, bozuk kesim adresleme, bölümsel sertleştirme, bulguyu değerlendirme, bulucuyu ödüllendirme, cevher zenginleştirme, cinsel örgen köreltme, çağrışımsal genelleme, çok yanlı netleştirme, çok-aşamalı örnekleme, davranışsal bölümleme, dışa açık sanayileşme, ...

20 harfli

ağırlıksal çözümleme, alt dizinlerle silme, anlamsızlaştırabilme, anotsal yükseltgenme, araştırma-geliştirme, bağımsızlaştırabilme, bağlantılı dizinleme, bakışımlı sansürleme, bayındırlaştırabilme, belirginleştirebilme, belirsizleştirebilme, biçimsizleştirebilme, bilinçlendirilebilme, bir yancıl büküldeme, biriki değerlendirme, birincil grafitlenme, birli tikel-evetleme, birli tümel-evetleme, boşinançsal gerileme, boyuttutarda suverme, bozuk blok adresleme, ...

19 harfli

ağızdan soluk verme, akrabalı yetiştirme, alazlı sertleştirme, alttan sınırlı küme, anlamlandırılabilme, aşırı özdeşleştirme, ayırt edici öğrenme, ayrıntılandırabilme, bağıntısız serpilme, basınçlı nitrürleme, baş üstünden iletme, belgelendirilebilme, biçimlendirilebilme, biçimleyici görüşme, bilgilendirilebilme, bilinçsiz güdülenme, bilişsel gereksinme, birden geriye dönme, birinci ulamlı küme, birincil filizlenme, boş içerenli içerme, ...

18 harfli

abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, açık kalıplı dövme, afin bağımsız küme, ağırlaştırılabilme, ağız ağıza getirme, alazlı menevişleme, alkalili temizleme, alüminyum giydirme, anabenzerini seçme, anlatımlı ikizleme, apozisyonal büyüme, aracıyla genelleme, arka durak gelişme, aşağılama ve sövme, aşırı sertleştirme, ayaklandırılabilme, ayırımcı vergileme, ayrımcalı benzetme, ayrımsal dizinleme, ayrıntılı benzetme, ...

17 harfli

acımasızlaşabilme, ağır suça girişme, ağırlıkla yükleme, ahmaklaştırabilme, alçalan kerteleme, alışkanlık edinme, alttikel-evetleme, alttümel-evetleme, alüminyum emdirme, ampirik çözümleme, anlamlandırabilme, anlamsızlaşabilme, antipatikleştirme, aralıklı yineleme, aralıksız öğrenme, ardışık çözümleme, ardışık örnekleme, artımlı yedekleme, aseptik paketleme, askerî bütünleşme, atmosfer yenileme, ...

16 harfli

açgözlüleşebilme, açık eğreltileme, açıklaştırabilme, açıkuçlu görüşme, adcıI eğretileme, adlandırılabilme, adres dönüştürme, ağaçlandırabilme, ağdırma çöğdürme, ağırlaştırabilme, akçalı denkleşme, akustik inceleme, alaylı eğretilme, alçalan kertelme, alevlendirebilme, algal zehirlenme, alınganlaşabilme, alkolle çökeltme, ametabol gelişme, amitotik bölünme, asitli temizleme, ...

15 harfli

abanozlaşıverme, abideleştirilme, acayipleşebilme, acayipleşiverme, acılaştırabilme, açık eğretileme, açık iğretileme, ad soylu kelime, adam değiştirme, adamla getirtme, alçak top sürme, algısal öğrenme, alıntılanabilme, alıntılayabilme, alttan bindirme, alüminyum örtme, amaçsız değişme, anımsatılabilme, anlamlı öğrenme, anormalleştirme, araçsal öğrenme, ...

14 harfli

abassöğodeneme, acayipleştirme, acemileşebilme, acemileşiverme, açısal büyütme, adıl öncelleme, adlandırabilme, adlandırıverme, affettirebilme, ağarımsı işeme, ahmaklaşabilme, aksettirebilme, aktifleşebilme, aktüelleştirme, alçaklaşabilme, alevlendirilme, alıkonulabilme, alkışlanabilme, alkışlatabilme, alkışlayabilme, alkışlayıverme, ...

13 harfli

abandırabilme, abandırıverme, abartılabilme, abideleştirme, aceleleştirme, acındırabilme, âcizleşebilme, açık alt küme, açık bildirme, açık eksiltme, açık sözleşme, açıklanabilme, açıklatabilme, açıklayabilme, açıklayıverme, addedilebilme, adımlayabilme, adres çevirme, affedilebilme, affolunabilme, ağdalaşabilme, ...

12 harfli

absorbe etme, Acemleştirme, acılaşabilme, acılaşıverme, açgözlüleşme, açık düşürme, açık işletme, adam öldürme, adileşebilme, adileşiverme, ağartı işeme, ağır sözleme, Ahlatlıçeşme, akıl yürütme, aksettirilme, aksırtabilme, alçaltabilme, alçaltıverme, aldırtabilme, alevlendirme, alıkoyabilme, ...

11 harfli

abartabilme, acayipleşme, açık önerme, açısal ivme, açtırabilme, adileştirme, affedebilme, ağa düşürme, ağartabilme, ağlatabilme, ağlayabilme, ağlayıverme, ağrıtabilme, ağrıyabilme, akdedebilme, aklanabilme, aklayabilme, aklayıverme, aksatabilme, aksayabilme, aksedebilme, ...

10 harfli

abanabilme, abanıverme, abideleşme, aceleleşme, acemileşme, acıkabilme, acıkıverme, acıtabilme, acıtıverme, acıyabilme, acze düşme, açık düşme, açılabilme, açılıverme, adayabilme, affettirme, ağarabilme, ağarıverme, ağır esame, ağır işeme, ak çöpleme, ...

9 harfli

Acemleşme, acı çekme, âcizleşme, açık küme, ad eşleme, addedilme, adresleme, affedilme, affeyleme, afin küme, ahitleşme, akçakesme, akçöpleme, akdedilme, aksilenme, aksileşme, aktifleme, alevlenme, alkilleme, alkolleme, alyeverme, ...

8 harfli

açabilme, açıverme, açilleme, ad çekme, adileşme, ağ kesme, ahidnâme, ahitname, Ak dökme, akabilme, akıverme, alabilme, Alaçeşme, Aladikme, alıverme, alt küme, amanname, anabilme, anıverme, apreleme, Arabölme, ...

7 harfli

adçekme, addetme, affetme, ağterme, ahdetme, ahzetme, Akçeşme, akdetme, aksetme, alaseme, alçelme, altküme, anameme, andiçme, artküme, as ekme, astküme, aş erme, atfetme, azletme, azmetme, ...

6 harfli

adirme, allame, aşerme, bâlime, barime, beheme, behime, beleme, bereme, bertme, Besime, bezeme, bezime, bızeme, bileme, biyeme, bizeme, börtme, büğeme, bürkme, bürüme, ...

5 harfli

aleme, Alime, anime, Asime, Atime, azame, azeme, Azime, Baume, berme, beşme, betme, bezme, biçme, bilme, binme, bişme, bitme, bölme, bulme, bükme, ...

4 harfli

alme, amme, asme, came, ceme, cöme, cüme, çeme, çime, çöme, deme, dime, döme, dûme, düme, eğme, ekme, elme, emme, enme, erme, ...

3 harfli

ame, eme, ime

2 harfli

me

Kelime Ara