MEGA ile başlayan kelimeler

MEGA ile başlayan veya başında MEGA olan kelimeler 60 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre MEGA ile başlayan kelimeler

24 harfli

megakaryositik miyelozis

23 harfli

megakaryoblastik lösemi, Megalobatrachus maximus

22 harfli

Megalomphodus sweglesi

21 harfli

megakaryositik lösemi

20 harfli

Megapodius duperreyi

19 harfli

megaloblastik anemi, Megapodus duperreyi

18 harfli

Megacephalon maleo

16 harfli

megakaryositozis, Megaptera nodosa

15 harfli

megalo-özofagus, megasporangiyum

14 harfli

Megachiroptera, Megaderma lyra, megakaryoblast, megasikl, Mc/s, megasporogenez

13 harfli

megagametofit, megaloenteron, megaloftalmus, megalositozis

12 harfli

megakaryosit, megalogastri, megaloglobus, megalohepati, megalokornea, megalospleni, megaözofagus, megaplankton, Megapodiidae, megasporofil, Megatrypanum

11 harfli

megabaz, mb, megaloglosi, Megaloptera

10 harfli

megakalori, megalomani, megarektum, Megarhinus, megatonluk, megavatlık

9 harfli

megahertz, megakolon, megaloman, megametre, megasekum, megastore

8 harfli

megabayt, megakent, megaspor, megastar

7 harfli

megafon, megalit, megapol, megaron, megaton, megavat

5 harfli

megam

4 harfli

mega

Kelime Ara