İçinde MEGA geçen kelimeler

İçinde MEGA geçen kelimeler 88 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde MEGA geçen kelimeler

24 harfli

megakaryositik miyelozis

23 harfli

(omega-üstiki) sınaması, megakaryoblastik lösemi, Megalobatrachus maximus

22 harfli

agangliyonik megakolon, Megalomphodus sweglesi

21 harfli

Ascaris megalocephala, Luscinia megarhynchos, megakaryositik lösemi, yapraksı megasporofil

20 harfli

Megapodius duperreyi, omega-3 yağ asitleri, sitomegalovirüs, CMV

19 harfli

Habronema megastoma, megaloblastik anemi, Megapodus duperreyi

18 harfli

doğuştan megakolon, Draschia megastoma, Megacephalon maleo, omega karbon atomu, splenohepatomegali

17 harfli

Lepomis megalotis

16 harfli

megakaryositozis, Megaptera nodosa

15 harfli

megalo-özofagus, megasporangiyum

14 harfli

Megachiroptera, Megaderma lyra, megakaryoblast, megasikl, Mc/s, megasporogenez, prostatomegali

13 harfli

daktilomegali, kardiyomegali, megagametofit, megaloenteron, megaloftalmus, megalositozis, şiplenomegali

12 harfli

adrenomegali, hepatomegali, megakaryosit, megalogastri, megaloglobus, megalohepati, megalokornea, megalospleni, megaözofagus, megaplankton, Megapodiidae, megasporofil, Megatrypanum, splenomegali

11 harfli

megabaz, mb, megaloglosi, Megaloptera, nefromegali, trikomegali

10 harfli

akromegali, garmegarış, megakalori, megalomani, megarektum, Megarhinus, megatonluk, megavatlık, sitomegali

9 harfli

megahertz, megakolon, megaloman, megametre, megasekum, megastore

8 harfli

megabayt, megakent, megaspor, megastar

7 harfli

megafon, megalit, megapol, megaron, megaton, megavat, omega-3, omega-6

6 harfli

emegan

5 harfli

megam

4 harfli

mega

Kelime Ara