NT ile biten kelimeler

NT ile biten veya sonunda NT olan kelimeler 586 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre NT ile biten kelimeler

25 harfli

hareketli genetik element, ters hiperbolik kotanjant, ters simetrik determinant

24 harfli

indirgenmiş diskriminant, pickup height adjustment

23 harfli

koşullu öldürücü mutant, ters hiperbolik tanjant

22 harfli

yüksek dereceli moment

21 harfli

antijenik determinant, elektrik dipol moment, karbür yapıcı element

20 harfli

boyamaddesi, pigment, gamma yapıcı element, ısıya duyarlı mutant, kardiyovasküler şant, simetrik determinant

19 harfli

acoustic instrument, alfa yapıcı element, dengeleyici anakent, electric instrument, eşlenik determinant, plöroperitonal şant

18 harfli

kallus insuffisant, parabazal filament, portosistemik şant, radyoaktif element

17 harfli

arteryovenöz şant, diferansiyel rant, hareketli element, indikatör element, inorganik pigment, kallus eksuberant, konutsal yörekent, oksotropik mutant, Süleymandanişment, ünsüz ~ konsonant, zorunlu simbiyont

16 harfli

anizotropik bant, ayrımlaşmış rant, belirteç element, bitişik kümekent, heterotransplant, izleyici element, izotopik element, sağdan sola şant, soldan sağa şant, tek dişli ligant, yardımcı pigment

15 harfli

birleşik moment, devingen moment, dördüncü moment, kambur majorant, kriyoprotektant, manyetik moment, oksotrof mutant, ortaçağcıl kent, örümcekağı kent, semitransparent, seroyit pigment, üretken element, yalancı helmint, yardımcı doçent, Yukarıdanişment

14 harfli

anizotrop bant, antikomplement, Aşağıdanişment, Balatdanişment, birinci oktant, çoközekli kent, Hobandanişment, ışıklı element, izotropik bant, kapısız levent, kemik labirent, koşullu moment, kryoprotektant, makrosimbiyont, yanaşık moment

13 harfli

antikoagûlant, antikoagülant, artık element, birleşik kent, durgun moment, ekonomik rant, en büyük kent, endosimbiyont, Eskidanişment, geçici patent, goniyoimplant, Hacıdanişment, iktisadi rant, kapılı levent, kemoatraktant, kemorepellent, kemosterilant, mikrofilament, ototransplânt, Sarıdanişment, terkib-i bent, ...

12 harfli

aerotolerant, antioksidant, Büyükderbent, Çobansayvant, diplohaplont, dipol moment, diskriminant, halotolerant, izci element, kuadrivalent, miyofilâment, monofilament, monofiyodont, müşkülpesent, nörofilâment, ozmotolerant, örgenselkent, polifiyodont, radyoelement, reassortment, seropurulent, ...

11 harfli

asalak kent, check-point, çizgil kent, determinant, diplobiyont, dissepiment, endorsement, Eskiderbent, haplobiyont, ingrediyent, Kızılcakent, kontaminant, limnobiyont, makrogamont, mantar kent, mikrogamont, multipotent, mutlak rant, plüripotent, postrestant, Ramazankent, ...

10 harfli

aglutinant, akaulesent, Arslankent, Bostankent, çadır kent, çevre kent, difiyodont, dna mutant, geniş bant, heterodont, hinterlant, Hoşdülbent, ışıyankent, ihtiyodont, ikili kent, instrument, izole bant, Kızderbent, kodominant, komplement, medikament, ...

9 harfli

absorbent, alternant, Altınkent, Altunkent, Aşağıkent, avirülent, Aydınkent, bahçekent, bitanjant, blueprint, Boğazkent, Buharkent, Çayırkent, çevrekent, Çukurkent, Dadaşkent, Danışment, danişment, defoliant, dekumbent, dekurrent, ...

8 harfli

aberrant, Acarkent, adjuvant, afferent, Ağcakent, Akçakent, Alankent, ambulant, ana bant, ana kent, aperient, argument, aselbent, Ayaskent, bivalent, ciltbent, Darıkent, dekakant, Derekent, dividant, Doğukent, ...

7 harfli

Adakent, agamont, alakant, Alakent, Alayunt, aliment, anakent, Atakent, bahmant, başkent, Baykent, bazment, belbent, Berkant, beşkent, Beykent, Birkent, cazbant, cilbent, culbant, cülbant, ...

6 harfli

absent, ağmant, Akkent, amyant, antant, apsent, arhont, avgant, avkant, azmant, Birant, bövent, Bülent, büvent, cılınt, cilint, dekont, dement, detant, doçent, eluent, ...

5 harfli

ahunt, akant, akont, amant, atent, kuant, ovant, öğünt, öyünt, Özant, paunt, print, raunt, stant, stent, uğunt, uvant

4 harfli

bant, bent, cant, çent, çont, çönt, fent, fint, font, gant, gent, gont, gunt, günt, hant, hent, hınt, Hint, hont, jant, kant, ...

3 harfli

ant, TnT

Kelime Ara