OPİ ile biten kelimeler

OPİ ile biten veya sonunda OPİ olan kelimeler 73 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre OPİ ile biten kelimeler

22 harfli

moleküler spektroskopi

21 harfli

spektroskopik entropi

20 harfli

flüoresan mikroskopi

19 harfli

atomik spektroskopi

16 harfli

telerezektoskopi

15 harfli

radyosteroskopi

14 harfli

bakteriyoskopi, ultrasonoskopi

13 harfli

abdominoskopi, parazitotropi

12 harfli

ateloprozopi, daktiloskopi, farengoskopi, histeroskopi, kardiyoskopi, larengoskopi, oftalmoskopi, özofagoskopi, spektroskopi

11 harfli

bronkoskopi, ebulyoskopi, gastroskopi, goniyoskopi, hematoskopi, laparoskopi, proktoskopi, stroboskopi, vajinoskopi

10 harfli

anisotropi, artroskopi, floroskopi, fundoskopi, hemeralopi, hemorolopi, heterotopi, hidroskopi, kolposkopi, kriyoskopi, kuldoskopi, makroskopi, mikroskopi, nekroskopi, pleiotropi, radyoskopi, rektoskopi, sistoskopi, tiksotropi, ürinoskopi

9 harfli

allotropi, ambliyopi, endoskopi, fototropi, niktalopi

8 harfli

alotropi, ametropi, antilopi, aprozopi, fenokopi, fotokopi, homotopi, otoskopi, sintropi, üroskopi

7 harfli

diplopi, distopi, entropi, kartopi, siklopi

6 harfli

ektopi, rokopi, Silopi

5 harfli

atopi, skopi

Kelime Ara