İçinde OPİ geçen kelimeler

İçinde OPİ geçen kelimeler 423 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde OPİ geçen kelimeler

25 harfli

Haematopinus quadristerni, Juerst ebulyoskopi cihazı, propiyonik asit türevleri

24 harfli

amfotropik retrovirüsler, Candida pseudotropicalis, deri hipersomatotropizmi, gama ışın spektroskopisi, nandrolon fenilpropionat, Opisthorchis tenuicollis, Phacochoerus aethiopicus, Phaeochoerus aethiopicus

23 harfli

ekotropik retrovirüsler, Haematopinus eurysterni, infrared spektroskopisi, Protopterus aethiopicus, sarı gagalı tropik kuşu, sarı-gagalı tropik kuşu, tropikkaretkaplumbağası

22 harfli

diizopropilflorofosfat, ektopik mineralizasyon, gonadotropin almaçları, heterotopik poliodonti, moleküler spektroskopi, Opisthorchis viverrini, propiyonik asit tayini, tropikal piroplasmozis

21 harfli

diamidopropionik asit, endojen opioit peptit, epiteliotropik lenfom, hidropik dejenerasyon, izotopik işlem birimi, koryonik gonadotropin, opioit ağrı kesiciler, Opisthorchis felineus, Opisthorchis sinensis, plasenta lüteotropini, spektroskopik entropi, tropikal sıçan piresi, tropikal theileriozis

20 harfli

ektropion operasyonu, flüoresan mikroskopi, Galeopithecus volans, Galeopitheque volans, kısrak gonadotropini, koryon gonadotropini, Linognathus stenopis, Opisthorchis noverca, sitotropik anaflaksi, ß-kloropropiyonitril, Theropithecus gelada, tropikal kümes akarı, tropikal sıçan akarı, vitamin A propiyonat

19 harfli

adrenokortikotropin, astropikal iklimler, atomik spektroskopi, atopik deri yangısı, atopik reaksiyonlar, döl yatağı ektopisi, endoskopi cihazları, Haemopis sanguisuga, metilatropin nitrat, nörotropik virüsler, oksipropiyonik asit, Opisthocomus hoazin, S-2-propilpiperidin, servikal ekstropion, somatotropik hormon, triizopropil fosfit, tripanosomatotropik

18 harfli

beta propiyolakton, ektopik kemikleşme, ektopik kireçlenme, endoskopik biyopsi, endoskopik muayene, Eumetopias jubatus, Haematopinus asini, heterotropik enzim, kalsiyotropik ilaç, kriyoskopik yöntem, Leishmania tropica, liyotropik seriler, lüteotropik hormon, nöron heterotopisi, sitotropik antikor, stroboskopi etkisi, triizopropil borat, uterus endoskopisi, vajina endoskopisi, Xenopsylla cheopis

17 harfli

anizotropik bölge, atopik dermatitis, azeotropik yöntem, dermotropik virüs, floroskopik ekran, Haematopinus suis, higroskopik madde, homotopik denklik, homotopik eğriler, karışma entropisi, lipotropik hormon, oksotropik mutant, onomatopik kelime, pnömopiyoperikart, stereoskopik çift, tirotropik hormon, tropik kuşugiller, tropik-kuşugiller, tropikal ormanlar

16 harfli

Aedes albopictus, Alopias vulpinus, anizotropik bant, atropin denemesi, atropin sınaması, Cercopithecoidea, entropi değişimi, glandula uropigi, Haemopis paludum, hipopigmentasyon, homotropik enzim, isotripropilamin, izotopik element, L'Hopital kuralı, lipotropik madde, Propionibacterum, psödopityalismus, telerezektoskopi, topikal anestezi, topikal uygulama, tropikal malarya, ...

15 harfli

atopik hastalık, bakteriyotropin, böbrek ektopisi, Cercopithecidae, Cercopithecidea, Chenopis atrata, ekotropik virüs, ektopik gebelik, ektopiya kordis, entropi endeksi, Galeopithecidae, gonadotropinler, homotopi sınıfı, homotopik sınıf, Ibis aethiopica, ibis aethiopica, izotopik bolluk, izotropik bölge, koryomamotropin, lipotropin, LPH, mikropil cihazı, ...

14 harfli

4-aminopiridin, Alopias vulpes, atopik rinitis, atropin deneyi, bakteriyoskopi, dipropil keton, ektopik üreter, elektrotropizm, epiteliotropik, Etiyopik bölge, fallopi kanalı, galvanotropizm, higroskopik su, higroskopiklik, hipopitütarizm, izopropilalkol, izotropi grubu, izotropik bant, japopinik asit, kromatotropizm, Opisthocomidae, ...

13 harfli

abdominoskopi, antitrotropik, doping yapmak, ekzopiterigot, fotokopicilik, hidrotropizma, hipopityalizm, homotopik tip, izotopik izci, izotopik spin, kalp ektopisi, karyopiknozis, kortikotropin, köpek atopisi, lens ektopisi, Opisthoglypha, organotropizm, otopiyoterapi, parazitotropi, propil gallat, Pulex cheopis, ...

12 harfli

adrenotropik, amikroskopik, ateloprozopi, atopik astım, daktiloskopi, dibenzopiran, ektopik kalp, ektopik lens, ektopik ritm, farengoskopi, gonadotropik, gonadotropin, Haematopinus, Heliotropium, helyotropizm, hidrotropizm, higrotropizm, histeroskopi, kardiyoskopi, kemotropizma, kromotropizm, ...

11 harfli

aerotropizm, Antilopinae, bronkoskopi, Chloropidae, dopinglemek, ebulyoskopi, follitropin, fototropizm, gastroskopi, goniyoskopi, hematoskopi, heterotopik, hidroskopik, higroskopik, jeotropizma, kloropikrin, laktotropin, laparoskopi, lipotropizm, lüteotropik, lüteotropin, ...

10 harfli

anisotropi, artroskopi, astropikal, dopingleme, endoskopik, floroskopi, fotokopici, fundoskopi, geotropizm, hemeralopi, hemorolopi, heterotopi, hidroskopi, jeotropizm, kalkopirit, kolposkopi, kriyoskopi, kuldoskopi, laktopiren, makroskopi, menotropin, ...

9 harfli

allotropi, alotropik, ambliyopi, ektropion, endoskopi, entropion, evropiyum, fototropi, hipopiyon, Meropidae, niktalopi, opioitler, Opisthomi, opistozom, opiyotlar, ökatropin, subtropik, urotropin, üropigyum

8 harfli

alotropi, ametropi, antilopi, apopitoz, aprozopi, aştopira, ektopiya, fenokopi, fotokopi, Haemopis, hidropik, hidropil, homotopi, lutropin, mikropil, otoskopi, propilen, Scopidae, sintropi, termopil, toptopik, ...

7 harfli

aeropil, atropin, diplopi, distopi, ektopik, entropi, kartopi, monopil, nöropil, opianin, siklopi, sitopig, sitopik, topilik, tropika, tropizm, ütopist

6 harfli

atopik, doping, ektopi, propin, rokopi, Silopi, tropik, tropin, ütopik

5 harfli

atopi, kopil, opiat, Opist, opium, skopi, topic, topik

Kelime Ara