YUK ile biten kelimeler

YUK ile biten veya sonunda YUK olan kelimeler 42 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YUK ile biten kelimeler

18 harfli

bumbarcıksal suyuk

15 harfli

gözeresel suyuk

12 harfli

holdur hoyuk

11 harfli

koyuk koyuk, mınkıldayuk

10 harfli

çıldırıyuk, kürk toyuk, kürt toyuk

9 harfli

ayık oyuk, kan suyuk, mıtırıyuk

8 harfli

alt oyuk, beşbuyuk, çallayuk, hırlayuk, şallayuk

7 harfli

alğayuk

6 harfli

Üçoyuk

5 harfli

ayyuk, bayuk, beyûk, boyuk, böyuk, buyuk, cayuk, doyuk, duyuk, ekyuk, gayuk, hayuk, hoyuk, huyuk, koyuk, soyuk, suyuk, Tayuk, toyuk, tuyuk

4 harfli

ayuk, oyuk, uyuk

3 harfli

yuk

Kelime Ara