İçinde YUK geçen kelimeler

İçinde YUK geçen kelimeler 634 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YUK geçen kelimeler

25 harfli

(birine) yukarıdan bakmak

24 harfli

(...) aşağı (...) yukarı, özgüsel kan suyuk emlemi, yan yukarıda koşut tutuş, yukardan yönetilen kukla, yukarı - dışarı doğrultu, yukarıya doğru uyumluluk

23 harfli

yukarı - içeri doğrultu

22 harfli

çizmeden yukarı çıkmak, kascıl ilerlek yukalık, yenikli yukasal derice, yukarıdan sınırlı küme

21 harfli

sağnaklı yukarı bakış, suyuk yoğunluğu ölçer

20 harfli

aşağı yukarı yürümek, beş aşağı beş yukarı, bir aşağı bir yukarı, vur aşağı tut yukarı, yedi-uyuklayangiller, yükünü yukarı tutmak

19 harfli

al aşağı vur yukarı, koyukdaşçıl emlemci, kuzuluk suyuk artım, ön - yukarıda tutuş, üç aşağı beş yukarı, yediuyuklayangiller, yukarı akımlı karaç, Yukarıkestanepınarı

18 harfli

bumbarcık suyuk öz, bumbarcıksal suyuk, heldir hoyuk etmek, oyuk katot lambası, sesi ayyuka çıkmak, suyuk-yelez şişiği, yan yukarıda tutuş, yulun suyuksuzluğu

17 harfli

avuç içi yukarıda, başabaştan yukarı, çivi yukarı yenme, kayuk tıkanıklığı, koyukdaşçıl emlem, siyah oyuklu kene, Yukarıçiftlikköyü, Yukarıhacıahmetli, Yukarıhüseyinşeyh, Yukarıihsangazili, Yukarıkızılcaören, Yukarıkızılçevlik, Yukarıtüfekçioğlu, yukarıya çevrinme, yukarıya dışbükey, yukarıya kaydırma, yüklemek (yukarı)

16 harfli

aşağılı yukarılı, bahçe uyuklayanı, bahçe uyuklıyanı, geride oyuklular, geride-oyuklular, kan suyuksuzluğu, sitayukszoonozis, suyuk denkleşimi, suyukçul bürgüce, Yukarıbeylerbeyi, Yukarıboynuyoğun, Yukarıçiftlikköy, Yukarıdamlapınar, Yukarıelmahacılı, Yukarıkaracaören, Yukarıkarafakılı, Yukarıkarahacılı, Yukarıkekliktepe, Yukarımollahasan, Yukarısallıpınar, Yukarısevindikli, ...

15 harfli

gözeresel suyuk, kan suyuklanımı, oyuk gibi olmak, sayısal yukalık, suyuksal gökşin, yuka gelbezekli, Yukarı Karadere, Yukarıağcagüney, Yukarıakçagedik, Yukarıbelemedik, Yukarıbeyçayırı, Yukarıborandere, Yukarıçakırçayı, Yukarıçamurdere, Yukarıçavdarlık, yukarıdan almak, Yukarıdanişment, Yukarıdüğencili, Yukarıdüzmeydan, Yukarıhacıbekir, Yukarıısırganlı, ...

14 harfli

önde-oyuklular, sahne yukarısı, suyukçul yazım, yedi uyuklayan, yıkıp yuklemek, yukarda yazılı, yukarı mahalle, Yukarıaliçomak, Yukarıbademözü, Yukarıbahçeler, Yukarıbakraçlı, Yukarıbalcılar, Yukarıbalçıklı, Yukarıbayındır, Yukarıbeltarla, Yukarıbeşpınar, Yukarıbostancı, yukarıbölükler, Yukarıcihanbey, Yukarıçavundur, Yukarıçaybelen, ...

13 harfli

ayyuka çıkmak, başı yukarıda, eller yukarı!, oyuk (klavye), suyuk baskını, yayuk dokumak, yediuyuklayan, yediuyuklıyan, yuka pürdikli, Yukarıağadeve, Yukarıakpazar, Yukarıakpınar, Yukarıavlayan, Yukarıaybastı, Yukarıaydınlı, Yukarıayvacık, Yukarıazlıklı, Yukarıbademli, Yukarıbağdere, Yukarıbağlıca, Yukarıbozkuyu, ...

12 harfli

bayır yukarı, Beyleryukarı, holdur hoyuk, Oyuklu tuğla, suyuk azlığı, vinç yukarı!, yokuş yukarı, yukarı bükey, yukarı çığır, yukarı çıkış, yukarı delme, Yukarıakören, Yukarıaktepe, Yukarıaladağ, Yukarıalagöz, Yukarıalıçlı, Yukarıalınlı, Yukarıalican, Yukarıaratan, Yukarıayazca, Yukarıaydere, ...

11 harfli

akış yukarı, dalı yukarı, koyuk koyuk, mınkıldayuk, suyuk akımı, suyukcul ur, yapayukomak, yukarı akım, yukarı orta, Yukarıaktaş, Yukarıardıç, Yukarıargıt, Yukarıbatak, Yukarıboğaz, Yukarıbozan, Yukarıbucak, Yukarıbudak, Yukarıçamlı, Yukarıçanak, Yukarıçanlı, Yukarıçapak, ...

10 harfli

bağrı yuka, baş yukari, cayuklamak, cuyuklamak, çıldırıyuk, çiviyukarı, dik yukarı, hoyuklamak, kürk toyuk, kürt toyuk, mayuklamak, sağ yukarı, suyukçuluk, suyûklaşır, suyuklatan, tuyuklamak, uyuklaşmak, yuka açmak, yuka ağacı, Yukarıakın, Yukarıaksu, ...

9 harfli

ayık oyuk, bârı yuka, barnıyuka, başyukarı, böyûkgine, böyukleme, kan suyuk, mıtırıyuk, oyuklamak, oyuklaşma, uyuklamak, yukacıklı, yukalanık, yukalnmak, Yukarıada, Yukarıbağ, Yukarıbey, Yukarıbük, Yukarıçat, yukarıdan, Yukarıköy, ...

8 harfli

alt oyuk, barıyuka, beşbuyuk, çallayuk, dişoyuku, hırlayuk, oyuk taç, oyuklama, oyuktaşı, Oyuktepe, suyukluk, suyukmaç, şallayuk, ulyukçul, uyuklama, yuk yolu, yukalmak, Yukarıöz, yukarlak, yuklamak, yuklemek, ...

7 harfli

alğayuk, cuyuklu, duyukçu, Kuyuköy, Oyuktaş, uyukluk, yukacık, yukacıl, yukalık, yukamsı, yukargı, yukasal

6 harfli

hoyukh, oyuklu, Üçoyuk, yukarı, yukari, yuklük, yuksta

5 harfli

ayyuk, bayuk, beyûk, boyuk, böyuk, buyuk, cayuk, doyuk, duyuk, ekyuk, gayuk, hayuk, hoyuk, huyuk, koyuk, soyuk, suyuk, Tayuk, toyuk, tuyuk, uyuki, ...

4 harfli

ayuk, oyuk, uyuk, yuka, yukh, yuku

3 harfli

yuk

Kelime Ara