AÇ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında AÇ olan kelimeler 773 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AÇ ile başlayan kelimeler

25 harfli

aç gözünü, açarlar gözünü, aç ne yemez, tok ne demez, açık semalar antlaşmaları, açık sistemler bağlantısı, açıklayıcı dolaylı tümleç, açınıklarda renk almaşımı, açtı ağzını, yumdu gözünü

24 harfli

açığa çıkarıcı faktörler, açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, açlıktan ölmeyecek kadar

23 harfli

aç kurt aslana saldırır, açık gözenekli cilalama, açık hava oyun araçları, açık ocak işletmeciliği, açık semalar politikası, açık sistemler mimarisi, açık yaraya tuz ekilmez, açıklayıcı zarf tümleci, açıktan (para) kazanmak, açınırlar dizgesi uyumu, açil koenzim A sentetaz, açlıktan imanı gevremek

22 harfli

aç esner, âşık gerinir, açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, açık hava aydınlatması, açık oturum yöneticisi, açıklama seslendirmesi, açlıktan nefesi kokmak

21 harfli

aç kurt yavrusunu yer, açık bütçe politikası, açık dağıtıcı ışıldak, açık damlatma yöntemi, açık deniz sözleşmesi, açık kangal tavlaması, açık okuma alanı, ORF, açık pazar politikası, açık piyasa işlemleri, açık toplum enstitüsü, açık yıldız yığınları, açılış fiyatıyla emir, açınıklararası abanık, açil taşıyıcı protein, açma kapama belirteci

20 harfli

aç köpek fırın deler, açığa dayalı harcama, açık arttırma modeli, açık değişme bölgesi, açık dolaşım sistemi, açık eşgüdüm yöntemi, açık (gergin) atlama, açık kapı politikası, açık liman anlaşması, açık ortam çerçevesi, açıkfora kenarbıçağı, açıklama müzekkeresi, açıklanmamış değişim, açıklanmamış kalıntı, açıklar livası olmak, açıklayıcı efsaneler, açıklayıcıdan tümleç, açıklığa kavuşturmak, açının derece ölçüsü, açının radyan ölçüsü, açının üçe bölünmesi, ...

19 harfli

aç elini kora sokar, açı koruyan dönüşüm, açık ağız aç kalmaz, açık alan katsayısı, açık alan yoğunluğu, açık ardışık taslak, açık atölye sistemi, açık döngesel bölge, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, açık saçık konuşmak, açık teklif yöntemi, açık yalazlı ışıtaç, açıkçasını söylemek, açıklayıcı belgeler, açıklayıcı değişken, açılış kodu dosyası, açısal nicem sayısı, açlık katabolizması, açlık metabolizması, açlık osteoporozisi

18 harfli

açık borusal kolon, açık gagalı leylek, açık güvence ödeği, açık hava öğretimi, açık hava sineması, açık kalıplı dövme, açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açık konut darlığı, açık ocak basamağı, açık pastörizasyon, açık satak belgiti, açık tür yazı tipi, açık uçlu bölümler, açık uçlu kiralama, açık-gagalı leylek, açıkgözlülük etmek, açıkhava tiyatrosu, açıklama örnekçesi, açıklanan değişken, ...

17 harfli

açgözlüleşebilmek, açık borç belgiti, açık borçlancılık, açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, açık Öklit yuvarı, açık teklif usulü, açık yarım çember, açık yüreklilikle, açıklanan değişim, açıklaştırabilmek, açıkorur gönderim, açıl yumul böceği, açılan örümcekağı, açılış yöneticisi, açılışta özsınama, açılma sıralaması, açındırılmış film, açındırma banyosu, açındırma teknesi, açınığımsı abanık, ...

16 harfli

aç, yanından kaç, açgözlüleşebilme, açgözlülük etmek, açığını çıkarmak, açık eğreltileme, açık hava müzesi, açık ihale usulü, açık kompozisyon, açık (renk için), açık saçık yayın, açıkhava basıncı, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açıklanmış sapma, açıklanmış yapıt, açıklaştırabilme, açıklayıcı çekim, açıklayıcı masal, açıklayıcı nesne, ...

15 harfli

aç susuz kalmak, açı - karşı açı, açık dikdörtgen, açık eğretileme, açık fikirlilik, açık hava okulu, açık iğretileme, açık istihbarat, açık kahverengi, açık tohumlular, açık tüberküloz, açık yüreklilik, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açıklanan sapma, açıklaştırılmak, açıklayacı özne, açıktan atanmak, Açıların ölçüsü, açılıp saçılmak, ...

14 harfli

aç açık kalmak, aç ayı oynamaz, açı fonksiyonu, açığını aramak, açığını bulmak, açık diplomasi, açık finansman, açık fonksiyon, açık halkbilim, açık kalplilik, açık kılcallar, açık sözdizimi, açık uçlu soru, açık yargılama, açıkfora çarkı, açıkhava resmi, açıklanabilmek, açıklar livası, açıklarla oyun, açıklaştırılma, açıklatabilmek, ...

13 harfli

açgözlüleşmek, açı katsayısı, açığa alınmak, açık alt küme, açık antlaşma, açık arttırma, açık bildirme, açık buyrultu, açık davranış, açık eksiltme, açık gazölçer, açık gönderim, açık işsizlik, açık konuşmak, açık oyuncusu, açık pozisyon, açık saçıklık, açık seçiklik, açık söylemek, açık sözleşme, açık sözlülük, ...

12 harfli

aç kurt gibi, açgözlüleşme, açı uzaklığı, açığa alınma, açığa vurmak, açık aktarım, açık anahtar, açık artırma, açık duruşma, açık düşürme, açık ellilik, açık fikirli, açık girişim, açık giyimli, açık harcama, açık ışıldak, açık işletme, açık kapamak, açık kestane, açık kırmızı, açık maliyet, ...

11 harfli

aç bırakmak, aç doyurmak, aç kabadayı, açığa almak, açığa satış, açığa vurma, açık açınık, açık ağızlı, açık aralık, açık atölye, açık çevrim, açık çokgen, açık dördül, açık düşmek, açık fatura, açık işyeri, açık kalpli, açık kangal, açık keşide, açık mektup, açık mimari, ...

10 harfli

aç karnına, aççi etmek, açgözlülük, açı çekimi, açı ölçümü, açığa alma, açığa imza, açıh ekmek, açık araba, açık bakış, açık bezem, açık bilet, açık bölge, açık börek, açık celse, açık çözüm, açık daire, açık damar, açık değer, açık deniz, açık devre, ...

9 harfli

aç alavan, aç biilaç, aç çardak, aç kalmak, aç tağsır, açabilmek, açadurmak, açarlamak, açgözlüce, açı ölçer, açı ölçüm, açık açık, açık ağıl, açık ağız, açık alan, açık ayak, açık besi, açık bono, açık büfe, açık ciro, açık disk, ...

8 harfli

aç açına, aç boğaz, aç ezber, aç tasır, açabilme, açadurma, açagatıh, açcıktan, açığırak, açık ara, açık çek, açık diş, açık gri, açık küp, açık raf, açık ses, açık ton, açık yir, açık yiv, açık yol, Açıkağıl, ...

7 harfli

aç açuk, aça gör, açağraz, Açangül, açasına, açasıya, aççıkça, açgözlü, açıhlıh, açıhmak, açık ad, açık el, açık oy, açıkgöz, Açıkgün, Açıkköy, açıklık, açıktan, Açıkyol, açılama, açılmak, ...

6 harfli

açacah, açacak, açağız, açalık, Açalya, açamak, açaray, açaruk, açecek, açeçek, açelya, açgıcı, açıcak, açıcek, açıcuk, açıgaz, açıhça, açıkak, açıkça, açıkçı, Açıkel, ...

5 harfli

açaca, açcah, açcak, açcık, açcuh, açcuk, açcük, aççak, aççık, aççik, açgıç, açgöz, açıcı, açıl!, açıma, açiça, Açine, açkaç, açkıç, açkır, açkış, ...

4 harfli

açah, açal, açan, açar, açgı, açığ, açıh, açık, açım, açış, açıt, açil, açkı, açku, açla, açma, açoh, açuh, açuk, açuv

3 harfli

Aça, açı, AÇK

2 harfli

Kelime Ara