AÇ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda AÇ olan kelimeler 1395 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AÇ ile biten kelimeler

25 harfli

alüminyum giydirilmiş saç, kurşunlu kalay örtülü saç, reseptör bloke edici ilaç, sesüstü yinelenimli almaç, tek elektron toplu ışıtaç

24 harfli

almaç engelleyicisi ilaç, basınç yardımlı durduraç, dikey kordon biçimi ağaç, hareketli aynalı ışı taç, kayıksı-aşıkçıl bağlamaç, süreksiz yansımalı bakaç, üç elektron toplu ışıtaç, yarım-dalgalı doğrultmaç, yüksek devirli merkezkaç

23 harfli

bağışıklık uyarıcı ilaç, çift görüntülüklü almaç, sürekli yansımalı bakaç, tungsten halojen ışıtaç

22 harfli

alçak gerilimli ışıtaç, basyüklenimli salıngaç, birinci çeşit kaldıraç, bitkisel kaynaklı ilaç, çırpınma önleyici ilaç, darlatan pekişik tıkaç, düşük gerilimli ışıtaç, emme yardımlı durduraç, gangliyon uyarıcı ilaç, ikincil çeşit kaldıraç, reçetesiz satılan ilaç, üçüncül çeşit kaldıraç, yerleşik aynalı ışıtaç

21 harfli

beta adrenerjik almaç, çifte borulu soğutmaç, kanama durdurucu ilaç, kasılma giderici ilaç, parasempatolitik ilaç, renksiz saydam ışıtaç, sodyum buharlı ışıtaç, taşınır aynalı ışıtaç

20 harfli

alüminyum örtülü saç, basyüklenimli çınlaç, çifte borulu ısıtmaç, dalma itenekli basaç

19 harfli

açık yalazlı ışıtaç, antikolinerjik ilaç, antimikrobiyal ilâç, antimuskarinik ilaç, antitrematodal ilaç, antitrikomonal ilaç, cıva buharlı ışıtaç, doğrusal doğrultmaç, parlak yaprak kayaç, paslanmaz çelik saç, sakinleştirici ilaç, sempatomimetik ilaç, üstten akımlı karaç, yukarı akımlı karaç

18 harfli

ağırşaklı durduraç, antidiyaretik ilaç, antikonvulsan ilaç, antinematodal ilaç, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, cıva buğulu ışıtaç, çınarımsı akçaağaç, çift ölçünlü almaç, çubuklu karıştıraç, ektoparaziter ilaç, geciktirici bağlaç, geniş halkalı ağaç, ışıkiletken ışıtaç, kalsiyotropik ilaç, kızıl damar kıskaç, miyozis yapan ilaç, televizyonlu bakaç, transistorlu almaç, üşerçözüksel sığaç, vazodilatatör ilaç, ...

17 harfli

antiödematöz ilaç, başkalaşmış kayaç, çok ölçünlü almaç, Çomakdağkızılağaç, doğrusal salıngaç, eşevreli salıngaç, finansal kaldıraç, ışık yaylı ışıtaç, iki aşamalı sıkaç, kurşun örtülü saç, maniveâ, kaldıraç, özel olmayan ilaç, parlatılmış kayaç, pürtüklü çıkarmaç, radyomimetik ilaç, radyouyarıcı ilaç, sarkanca bağlamaç, sempatolitik ilaç, siyah-beyaz almaç, tek ölçünlü almaç, yuvarlak soğutmaç

16 harfli

aç, yanından kaç, adrenerjik almaç, ağrı kesici ilaç, alkilleyici ilaç, antelmentik ilaç, büzüştürücü ilaç, çanaklı durduraç, çift etkili ilaç, çinko örtülü saç, çok oluklu almaç, diyaframlı basaç, edimsiz salıngaç, elektrikli basaç, elektronic bakaç, eli yüzü yalamaç, emme basma basaç, eriyebilir kayaç, geçirimsiz kayaç, hava kurusu ağaç, ışıkyayan ışıtaç, iki etkili basaç, ...

15 harfli

anabolizan ilaç, antifungal ilaç, antitiroit ilaç, bakır kaplı saç, bakışımlı topaç, belgeli ayırmaç, birleşik bağlaç, çözümsel tartaç, Damlalıkaraağaç, Duyartüy, Duyaç, ertelenmiş amaç, evirgen yoğuraç, geçirimli kayaç, gözenekli kayaç, havalı durduraç, hemostatik ilaç, kalay kaplı saç, karamsı bulamaç, kortizonlu ilaç, midriyatik ilaç, nikel kaplı saç, ...

14 harfli

alkaloit ayraç, anestezik ilaç, antiülser ilaç, Aşağıyoncaağaç, bileşik sarkaç, böbrek tıkamaç, çatal kaldıraç, çatallı bağlaç, değişken sığaç, delikli saplaç, galvanizli saç, göreli ihtiyaç, güvenilir araç, Hacıhalilarpaç, halojen ışıtaç, iğnecil sıkmaç, itenekli sıkaç, katmanlı kayaç, kırılcal kayaç, koleretik ilaç, kusturucu ilaç, ...

13 harfli

antiasit ilaç, aşamalı sıkaç, atışlı sarkaç, ayırıcı sayaç, aynalı ışıtaç, boşaylı basaç, boyalı işıtaç, Büyükaltıağaç, Büyükkaraağaç, dilcik yakmaç, diüretik ilaç, eksenel basaç, elekli ışıtaç, evrensel araç, finansal araç, göz tutturmaç, ışınır ışıtaç, insansız araç, irinli sağmaç, kâğıtlı sığaç, kapalı ışıtaç, ...

12 harfli

agonist ilaç, akkor ışıtaç, beyinsi araç, burgu sıkmaç, burum burgaç, büyük sarkaç, çevrel yayaç, çifte kıskaç, Derekaraağaç, Devletliağaç, dipsiz kayaç, duyar tartaç, ebemgirgulaç, Eskikaraağaç, geçerli araç, gömük ışıtaç, i-inci konaç, ikincil amaç, işetici ilaç, Karakabaağaç, kemik kırmaç, ...

11 harfli

ağız bakmaç, aralı basaç, bağlı yayaç, basma basaç, Belkaraağaç, ben de ilaç, bol bolamaç, bol bulamaç, buruşturmaç, çakıl kayaç, çekme tıkaç, Dağkaraağaç, damar tıkaç, delikli saç, duyum ortaç, düşey konaç, Düzkaraağaç, düzme kakaç, havayvatmaç, hazne kayaç, ısık bakmaç, ...

10 harfli

açındırmaç, ağırtartaç, ağlarlağaç, ahtar ağaç, alfa almaç, aşındırmaç, Başak ağaç, bodur ağaç, boru sayaç, bozbulamaç, Burunarkaç, Büyüktokaç, Büyüktopaç, Çamlıyamaç, Çatalarkaç, çıkırangaç, demir ağaç, dikdelağaç, doğrultmaç, emme basaç, erkek ağaç, ...

9 harfli

aç biilaç, ağca ağaç, ağır araç, ahtarağaç, akca ağaç, akça ağaç, aksırtmaç, ala takaç, Altıkulaç, ana sayaç, arcı ağaç, arttırmaç, Bağlıağaç, bandırgaç, bandırmaç, baslankaç, batlangaç, bazlambaç, bazlanbaç, Belceağaç, bodurağaç, ...

8 harfli

acı ağaç, akçaağaç, akdargaç, Aksaağaç, aktarmaç, alakakaç, alatakaç, aldangaç, Altınsaç, Altıntaç, anırtmaç, aplangaç, arayayaç, artırmaç, asırtmaç, aşılamaç, aşırdmaç, aşırtmaç, aşurtmaç, atlambaç, atlangaç, ...

7 harfli

aburgaç, Acıağaç, addamaç, addıraç, ağıngaç, ahdaraç, ahtaraç, akbabaç, akbubaç, akdaraç, akdıraç, akıtmaç, Akkıraç, aktaraç, aktıraç, aktopaç, Akyamaç, Akyolaç, Alaağaç, alambaç, alanbaç, ...

6 harfli

abalaç, acağaç, akağaç, akıtaç, alamaç, artlaç, artmaç, ataraç, ayıraç, bağdaç, bağlaç, bahraç, bakmaç, bakraç, banmaç, bargaç, barhaç, barkaç, basgaç, baskaç, basmaç, ...

5 harfli

açkaç, ağlaç, ağmaç, akcaç, akçaç, akmaç, akraç, alaaç, algaç, alğaç, alkaç, allaç, almaç, alnaç, Altaç, andaç, angaç, anlaç, annaç, argaç, arhaç, ...

4 harfli

agaç, ağaç, akaç, alaç, amaç, anaç, araç, Ataç, avaç, çoaç, elaç, ığaç, iğaç, ilaç, İnaç, izaç, klaç, omaç, Onaç, osaç, Otaç, ...

3 harfli

aaç, baç, çaç, faç, gaç, haç, kaç, maç, OAÇ, paç, saç, taç, vaç, zaç

2 harfli

Kelime Ara