a´dan z´ye (kadar)

a´dan z´ye (kadar)

baştan aşağı, tamamen, tamamıyla, bütünüyle: Evini a'dan z'ye değiştirdi.


a´dan z´ye (kadar) için benzer kelimeler


a´dan z´ye (kadar), 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', '´', 'd', 'a', 'n', ' ', 'z', '´', 'y', 'e', ' ', '(', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', ')', şeklindedir.
a´dan z´ye (kadar) kelimesinin tersten yazılışı )radak( ey´z nad´a diziliminde gösterilir.