dañ, (tañ (II))

dañ, (tañ (II))

1. Hayret, teaccüp. 2. Şaşılacak şey, hayrete şayan


dan

Sabah vakti, tan.


dan

İç donu, pantalon.


dan

1. İstek. 2. Alın yazısı.


dan

Sonuç, son.


dan

1. Şaşma, şaşılacak şey. 2. Yalan.


dan

Seslenme ünlemi: Dan Ali buraya gel.


-dan

İle anlamında edat: Ahmetdan beraber gideriz.


dan

Yalan


dân

1. Ters: Bütün konuştukları dânıma gitti. 2. Birinin kötülüğüne, arkasından.


dañ, (tañ (II)) için benzer kelimeler


dañ, (tañ (II)), 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ñ', ',', ' ', '(', 't', 'a', 'ñ', ' ', '(', 'I', 'I', ')', ')', şeklindedir.
dañ, (tañ (II)) kelimesinin tersten yazılışı ))II( ñat( ,ñad diziliminde gösterilir.