dañ görmek, (tañ görmek)

dañ görmek, (tañ görmek)

Garip, acip görmek


dañ görmek, (tañ görmek) için benzer kelimeler


dañ görmek, (tañ görmek), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ñ', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'a', 'ñ', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
dañ görmek, (tañ görmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrög ñat( ,kemrög ñad diziliminde gösterilir.