A ile başlayan kelimeler

A ile başlayan veya başında A olan kelimeler 28385 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre A ile başlayan kelimeler

25 harfli

AAS sunucusu arama sırası, abat etmek (veya eylemek), abecesayısal damga takımı, Abel interpolâsyon serisi, abomazal refluks sendromu, abomazumda kum toplanması, acele yürüyen yolda kalır, Acrocephalus arundinaceus, Actinosphaerium eichhorni, aç gözünü, açarlar gözünü, aç ne yemez, tok ne demez, açık semalar antlaşmaları, açık sistemler bağlantısı, açıklayıcı dolaylı tümleç, açınıklarda renk almaşımı, açtı ağzını, yumdu gözünü, ad valorem gümrük vergisi, adam (âdem) tonuna girmek, Adenovirüs enfeksiyonları, adım (veya adımını) atmak, adımsal kendiyle bağlaşım, ...

24 harfli

A.A.A. benzerlik teoremi, A vitamini tamamlayıcısı, ABD-Çin tanıma anlaşması, ABD-İran rehineler krizi, ABO kan grupları sistemi, Acanthamoeba castellanii, acele ile menzil alınmaz, acele işe şeytan karışır, acı çekmek (veya duymak), acı (veya acılar) görmek, Acipenser gueldenstaedti, Acrocephalus melanopogon, açığa çıkarıcı faktörler, açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, açlıktan ölmeyecek kadar, adam olana bir söz yeter, adî diferansiyel denklem, adrenerjik sinir telciği, adventisyal plasentasyon, Afrika çizgili tekirciği, ...

23 harfli

AB ilk derece mahkemesi, AB ortaklık anlaşmaları, ABD dışişleri bakanlığı, ABD temsilciler meclisi, abdestsiz yere basmamak, absolüt kalp yetmezliği, absolüt yavru büyüklüğü, Achucarroboyama yöntemi, acı çiğdem zehirlenmesi, acıklı başta akıl olmaz, Acrocephalus paludicola, Acrocephalus scirpaceus, aç kurt aslana saldırır, açık gözenekli cilalama, açık hava oyun araçları, açık ocak işletmeciliği, açık semalar politikası, açık sistemler mimarisi, açık yaraya tuz ekilmez, açıklayıcı zarf tümleci, açıktan (para) kazanmak, ...

22 harfli

A. I. S. I bölümlemesi, AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, ABD Ölçünler Enstitüsü, abecesel damga dizgisi, abecesel konu kataloğu, Abel integral denklemi, Abel yakınsaklık testi, Abel-Poisson integrali, absorpsiyon filtreleri, Abu Dabi Kalkınma Fonu, acı bakla zehirlenmesi, Ackerman yönlendirmesi, Acrocephalus palustris, Acrocephaluspaludîcola, aç esner, âşık gerinir, açık deniz balıkçılığı, açık denklik bağıntısı, açık hava aydınlatması, açık oturum yöneticisi, açıklama seslendirmesi, ...

21 harfli

Aaland Adaları sorunu, AB adalet ve içişleri, AB akdeniz politikası, AB genişleme komiseri, AB ilerleme raporları, AB teknoloji komiseri, abdominal ovaryektomi, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, abecesel damga takımı, Abel-Blanchard modeli, Abel-Goncharov serisi, Abel-Poisson dönüşümü, abluka altında tutmak, abortif transdüksiyon, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, Abu Dabi Gelişme Fonu, aburga altına alınmak, Acantholabrus palloni, ...

20 harfli

A grubu hisse senedi, A vitamini eksikliği, AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB ortak karar usulü, abdominal radyografi, Abel toplama yöntemi, Aberden Angus sığırı, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, Achnaccary anlaşması, acı badem kurabiyesi, acil durdurma çubuğu, acil ihtiyaç kredisi, acil soğutma sistemi, acil şifalar dilemek, acoustic bass guitar, acquis communautaire, aç köpek fırın deler, ...

19 harfli

A Nevanlinna sınıfı, A tipi yatırım fonu, A-toplanabilir seri, AAS sunucusu adresi, AB Bakanlar Konseyi, AB bilgi merkezleri, AB eğitim bilgi ağı, AB gençlik programı, abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, Abbe-Helmert ölçütü, abcal abcal yürümek, abdominal gerginlik, abdominal palpasyon, abetalipoproteinemi, abızamzak çamkavak, abomazum deplasmanı, abşal abşal yürümek, abuk sabuk konuşmak, Acanthia lectularia, Acanthobrama marmid, ...

18 harfli

a (alfa) yanılgısı, a´dan z´ye (kadar), AB ariane programı, AB eğitim komiseri, abambulakral bölge, abanıkta soluklama, abannaya debennéye, abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, Abbasi hanedanlığı, Abdılkadir Geylani, abecesayısal düğüm, Abel limit yöntemi, ablukayı kaldırmak, abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, abortif enfeksiyon, absorbe edilebilen, absorpsiyon cihazı, abullabutluk etmek, abuzamzak kayabaşı, ...

17 harfli

a contrario yorum, A. I. S. I sayısı, A-limitlenen dizi, AB Daimi Komitesi, AB göç politikası, AB tarım komiseri, aban aban yürümek, abanıklı baştalık, abanırlar dizgesi, abaz abaz yürümek, abdala malum olur, abdominal gözenek, abdominal solunum, abecesayısal veri, abecesel sıralama, abecesizlik oranı, abıl abıl yürümek, abırsızlıh elemek, abortus immaturus, abraşlık, [abreş], absolut fekundite, ...

16 harfli

Aalen tahmincisi, AB kanguru grubu, abalama gabalama, abanık değşilimi, abanozlaşıvermek, abartılı oynamak, abdesti bozulmak, abecesel katalog, abideleştirilmek, abomazum yangısı, aboneli kitaplık, absolüt asamiyet, Acanthobdellidea, Acaristan sorunu, acayibine gitmek, acayipleşebilmek, acayipleşivermek, Acem güzellemesi, Acem kılıcı gibi, acı delikanlılık, acı verme ilkesi, ...

15 harfli

A, B dizilemesi, A vitamini yağı, A yetki belgesi, AB iletişim ağı, AB politikaları, abalayıp gitmek, abanır almaşımı, abanır yayılışı, abanırlar uyumu, abanozlaşıverme, abanozlaştırmak, Abant alabalığı, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, abaz abaz yemek, abdestbozan otu, abdominal çukur, abdominal diken, Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, abecesel sözcük, ...

14 harfli

A, B, C basımı, A tipi antrepo, A-doğru-uzaysı, AB komiserleri, AB müktesebatı, abalımemeliler, abandırabilmek, abandırıvermek, abanozlaştırma, abartılabilmek, abassöğodeneme, abazıya yilmek, Abbashalimpaşa, ABC devletleri, abdesti gelmek, abdesti kaçmak, Abdimia abdimi, abdominal ağrı, Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, abece öğretimi, ...

13 harfli

A provitamini, A+T/G+S oranı, A-mod görüntü, AB 1965 krizi, AB antlaşması, abandırabilme, abandırıverme, abarot satmak, abartılabilme, Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, ABC Silahları, abdest bozmak, abdominal por, abdominoskopi, Abdurrahmanlı, Abdülkadirköy, abece yöntemi, abeceli döker, abecesel veri, ...

12 harfli

A, B sarması, a posteriori, A türü bölge, A-C sendromu, AB pasaportu, abanozgiller, abanozlaşmak, abartabilmek, abartısızlık, abartmacılık, abartmasızca, abassöğodene, abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, ABD kongresi, ABD senatosu, abdest almak, abdestsizlik, Abdullahhoca, Abdullahoğlu, ...

11 harfli

A, B basımı, A hücreleri, a - katmanı, A kromozomu, A tipi bono, A türü dizi, Ab kategori, abajurculuk, abakteriyel, abanabilmek, abanıklaşma, abanıvermek, abanoz gibi, abanozlaşma, abartabilme, abartıcılık, abartısızca, abazambalak, abazanlaşma, abba düzeni, abba gitmek, ...

10 harfli

A proteini, A tipi fon, A vitamini, A-B modeli, A-C kusuru, a-lı dizge, AB bütçesi, abak atmak, abanabilme, abandırmak, abanıverme, abanlanmak, abartılmak, abartmasız, abat olmak, abaz zabaz, abcallamak, Abdalhasan, abdesthane, Abdılkadır, Abdılkadir, ...

9 harfli

A belgesi, A cetveli, a hücresi, a tencere, AB hukuku, abajursuz, abaksiyal, abal abal, abalanmak, aballamak, abamektin, aban aban, abandırma, abanıklık, abanlamak, abannamak, abannemek, abapbacık, abappacık, abartılış, abartılma, ...

8 harfli

A. P. I., a priori, A takımı, a-düzeyi, a-hatası, aarlamak, AB marşı, abajurcu, abajurlu, abalabut, Abalaklı, abalamah, abalamak, abalamut, abandone, abanslan, abapaçık, abartıcı, abartılı, abartmak, abaşumaz, ...

7 harfli

A bandı, A filmi, A-limit, abakebe, Abakolu, abakter, abalone, abandır, abanges, abanmak, abansız, abarmak, abartık, abartış, abartma, abassöğ, abatmak, Abayhan, Abazaca, abbacık, abbecik, ...

6 harfli

A.S.M., A yeri, a`zamî, AA-AMP, aarşak, abajur, abaküs, abalaç, abalah, abalak, Abalar, abalık, abalon, abamak, abanık, abanış, abanız, abanma, abanoz, abanus, abanuz, ...

5 harfli

A. A., A DNA, a / e, A. S., a`şâr, AADFI, aalıh, aarla, ababa, aartu, abaka, abale, abali, abama, abana, abane, abani, abara, abaré, abari, abari, ...

4 harfli

a`zâ, AAAÖ, AAET, abak, abal, abar, abas, abaş, abat, abav, abay, abaz, abba, abbi, abbo, abca, Abdi, abed, abes, abeş, abet, ...

3 harfli

aac, aaç, aad, aah, AAK, aal, aar, AAS, aaş, ABD, abe, abı, abi, ABM, abo, ABS, abu, aca, ace, ACF, ACh, ...

2 harfli

A0, aa, ab, ac, aç, ad, AE, af, ag, ah, aj, ak, al, am, añ, ao, ar, as, aş, at, au, ...

1 harfli

Å

Kelime Ara