A ile biten kelimeler

A ile biten veya sonunda A olan kelimeler 25129 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre A ile biten kelimeler

25 harfli

ağırlıksız kesitaraştırma, alkalili kabuksuzlaştırma, anastomozis arteryovenoza, apertura maksillopalatina, arterya gastrika sinistra, arterya kaudalis mediyana, arterya koronarya dekstra, arterya oftalmika interna, arterya sakralis mediyana, arterya torasika eksterna, aşırı saldırgan fiyatlama, bağlayıcı olmayan anlaşma, borsa dışı serbest piyasa, Brachydanio nigrofasciata, Brochothrix thermosphacta, bugün bana ise yarın sana, Calandrella brachydactyla, Chelidonichthys lastoviza, Coccinella septempunctata, Coelopeltis monspessulana, dengeli ekonomik kalkınma, ...

24 harfli

ağırlıklı kesitaraştırma, akşam ahıra sabah çayıra, altın karşılığı borçalma, Anoplocephala perfoliata, aralık içinde dalgalanma, arterya gastrika dekstra, arterya karotis eksterna, arterya koksigika mediya, arterya palpebra tersiya, arterya pudenda eksterna, arterya sentralis retina, arterya torasika interna, bağaklı yoğuncul kabarca, basınçlı havayla soğutma, beslemeyi eslemeden alma, Beta vulgaris var. cicia, bilfiil dolaşımdaki para, boyu boyuna, huyu huyuna, bölütleyici yapılaştırma, büyük nal burunlu yarasa, büyük nal-burunlu yarasa, ...

23 harfli

Acrocephalus paludicola, açık gözenekli cilalama, ağartılı balgam çıkarma, aktif temelli pazarlama, alkalili passızlaştırma, Allah bana, ben de sana, anahtar teslimi fabrika, arterya brakiyosefalika, arterya ilyaka eksterna, arterya karotis interna, arterya meningea mediya, arterya pudenda interna, artikulasyo radyokarpea, artikulasyo sakroilyaka, baldırcıl kepekli çakma, barış için güç kullanma, bindirmeli kaynak yapma, Bipartizan Dış Politika, bir o yana, bir bu yana, birleşik standart sapma, biyolojik sınıflandırma, ...

22 harfli

Acrocephaluspaludîcola, akşamdan sonra merhaba, aktarılabilir dışsayca, alı alına, moru moruna, alopesia sirkumskripta, altıgenli sık doldurma, alttan yönetilen kukla, alûvyonlaşma, lığlanma, Amphisbaena fuliginosa, antihemofilik faktör A, antijen bağlayan parça, Aptenodytes patagonica, area sentralis rotunda, arterya bronkoözofagea, arterya ileosekokolika, arterya ilyaka interna, arterya kolika dekstra, arterya serebri mediya, artikulasyo elipsoidea, aşırı değerlenmiş para, aşırı şiddetli fırtına, ...

21 harfli

ada bana, adayım sana, Aeromonas salmonicida, ağ konuk oturumu açma, ak yanaklı baştankara, alacaklılarla anlaşma, Alosa fallax nilotica, Anisolobis euborellia, antijenik farklılaşma, Antilocapra americana, anunâsika ve anusvâra, ara değerli borçlanma, aritmetiksel kaydırma, arterya genus suprema, arterya kolika mediya, artikulasyo komposita, artikulasyo sferoidea, artikulasyo trokoidea, Ascaris megalocephala, asitlendirilmiş krema, Avicularia avicularia, ayak bilekçil kayıkça, ...

20 harfli

... nerede ... orada, açığa dayalı harcama, açık (gergin) atlama, açınlayıcı araştırma, adezyo intertalamika, Aeromonas hydrophila, ağaç kemiren karınca, ağaç yapısında arama, ak yuvarcalı et urca, akciğerli barramunda, al sana bir ... daha, Amblycephalidiformia, Amoebotaenia cuneata, ampulla tuba uterina, anatomia komparativa, anatomia sistematika, anatomia topografika, apeks partis petroza, appendises epiploika, ara periyodik tabaka, ardıl standart sapma, ...

19 harfli

... kisvesi altında, Acanthia lectularia, acısıyla tatlısıyla, adımsal model kurma, alacağı hızlandırma, alkalili kabuk alma, alt dönüşül tavlama, alüminyumla sırlama, ampulla membranasea, ananın bahtı kızına, Anomolopteryx parva, Anoplocephala magna, Antilope cervicapra, apertura nazi ossea, aponörozis palatina, arkadan döker araba, arterya masseterika, atrikozis konjenita, ayrıcalığı kaldırma, ayrıntılı sınıflama, azalıp çoğalan para, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açık uçlu kiralama, açıklanmamış sapma, açılı kötü kaynama, açınıkta soluklama, adam adama savunma, Addax nasomaculata, adesidual plasenta, ağır sıvıda ayırma, ağırlıklı ortalama, ağızdan soluk alma, akçıl bağaklantica, akı ak karası kara, alfabetik sıralama, alın kaynağı yapma, alopesia konjenita, alttan döker araba, Amphimerus noverca, anatomia şirurjika, andiçmeden kaçınma, anlamsızlaştırılma, ...

17 harfli

abecesel sıralama, Acanthocheilonema, acil servis arama, açık kapı bırakma, açılışta özsınama, adımsal algoritma, ağzı kulaklarında, aktif bağışıklama, aktif metabolizma, akuatik organizma, alafrangalaştırma, aldatmalı anlaşma, alelade pazarlama, alıcılara oynatma, alkalili pas alma, Alkanna tinctoria, alopesia akuizita, alttan aydınlatma, Amazona amazonica, Ammotragus lervia, amniyotik yumurta, ...

16 harfli

abalama gabalama, Acanthobdellidea, açıklanmış sapma, açılma - kararma, adın addara kala, Aeolis papillosa, Aeromonas sobria, ağır suç uydurma, ağsı lökotrikiya, aklınla bin yaşa, akortsuzlaştırma, akrobatik atlama, akut ışınımlanma, alaturkalaştırma, Alectoris graeca, alesital yumurta, alkaliIi dağlama, alopesia diffuza, alopesia toksika, altın yaldızlama, Amanita caesarea, ...

15 harfli

Abdurrahmanpaşa, Acacia dealbata, açıklanan sapma, adam kıtlığında, adam yokluğunda, adrenal medulla, aerob organizma, Agama caucasica, ağaçcıl kurbağa, ağaççıl kurbağa, akılsallaştırma, akışkanlaştırma, akkorlaştırılma, akşamdan akşama, aktarılır sayca, aktif kuru maya, alacaklarıdırma, alan başı yapma, Alces americana, alerjik purpura, alfa çarpanlama, ...

14 harfli

(-den) bu yana, (...) hesabına, abanozlaştırma, Abbashalimpaşa, Acanthocephala, Acerina cernua, acıklı komedya, acımasızcasına, açık yargılama, açıklaştırılma, açıktan atanma, adımlı sıçrama, adına davranma, adına imzalama, adıyla sanıyla, Aelia rostrata, afrodiziomanya, Agama ruderata, Agave sisalana, ağaçlandırılma, ağdalaştırılma, ...

13 harfli

Abramis brama, acılaştırılma, acımasızlaşma, acil durdurma, açık antlaşma, açık arttırma, açıktan açığa, açıktan atama, açılı kaplama, adanmış sayfa, addan sakınma, adım kaydırma, adımlı atlama, aditus orbita, aerosol krema, ağaca tapınma, ağır suç atma, ağırlıklarına, ağızdan ağıza, ağızdan dolma, ağızdan kapma, ...

12 harfli

abartmasızca, Abdullahhoca, ablavutlaşma, abuklaştırma, Acanthamoeba, Acanthometra, acıklı opera, açığa alınma, açık artırma, açık duruşma, açık harcama, açıklaştırma, açıklattırma, açısal sapma, açma makarna, adı batasıca, adı kalasıca, adlandırılma, afallaştırma, Agamofilaria, agızlı kazma, ...

11 harfli

abanıklaşma, abanozlaşma, abartısızca, abazanlaşma, abrakadabra, acele posta, acı kavrama, acılaştırma, acındırılma, açığa vurma, açık fatura, açık oylama, açık piyasa, açık prizma, açık tanıma, açılır masa, açınıklaşma, açkılatılma, adam başına, adam taşıma, adi palanga, ...

10 harfli

abisal ova, Acartomyia, acı hamura, acıkıntıma, acımasızca, Acoelomata, Actiniaria, aç karnına, açığa alma, açığa imza, açık araba, açık dosya, açık sayca, adam adama, adam tutma, adamcasına, adda budda, adelomorfa, adlandırma, adlaştırma, adventisya, ...

9 harfli

-den yana, 5.8 S RNA, aba tutma, abandırma, abartılma, abdashana, abdaslağa, abdeslağa, abuklaşma, acabakına, acarlaşma, acı bakla, acı yonca, acıhamura, acıktırma, acındırma, açık hava, açık imza, açık yara, açıklanma, açıklaşma, ...

8 harfli

16 S RNA, 18 S RNA, 23 S RNA, 28 S RNA, ababaçça, abazıpka, Abdalata, Abdipaşa, abohlama, abrıkaya, abuklama, abulatya, acemiağa, Aceraria, Achillea, acı elma, acı gara, acı kara, acı omca, acıcalba, acıkılma, ...

7 harfli

5 S RNA, ababara, ababura, abartma, Abazaca, abdılla, Abdiağa, abebuba, Abhazca, abiheva, ablakça, ablatya, abuhava, acabana, acabola, acabula, Acarina, Acaroba, Acıelma, acığara, acıkara, ...

6 harfli

-lıkta, abanma, abcara, abılla, abloka, abluka, aborda, abovva, abrama, abrıka, abukça, Abuşka, Acacia, acalma, acanta, acıkma, acılga, acınma, acırga, acıtma, Açalya, ...

5 harfli

A DNA, aarla, ababa, Abaca, abaka, abama, abana, abara, abaza, abega, abela, abıca, abıla, abila, abosa, abuca, abuda, abula, abura, acaba, acaca, ...

4 harfli

a`zâ, abba, abca, abla, abra, açla, açma, adia, adna, Afra, AFTA, agda, agma, ağba, ağca, ağça, ağda, ağla, ağma, ağta, ağva, ...

3 harfli

aba, aca, Aça, ada, afa, aga, ağa, aha, aka, ala, ama, ana, apa, ara, asa, aşa, ata, ava, aya, aza, baa, ...

2 harfli

aa, ba, ca, ça, da, fa, ga, ha, ka, la, ma, na, oa, pa, Ra, sa, şâ, ta, ua, va, ya, ...

1 harfli

Å

Kelime Ara