AB ile biten kelimeler

AB ile biten veya sonunda AB olan kelimeler 91 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ab aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ab anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AB ile biten kelimeler

16 harfli

sehebsiz iktisâb

10 harfli

cârî hesâb

9 harfli

haniharab, muromonab, sâf-î hâb, sef-i hab

8 harfli

Kamertab, usturlab

7 harfli

ayakkab, DESİYAB, iktisâb, intihâb, izdirab, mahatab

6 harfli

çalkab, gassab, gullab, Gültab, habbab, hannab, hıllab, kabkab, mathab, meddab, mehrab, mettab, sergab

5 harfli

ahbab, akrab, arşab, asbab, barab, bızâb, cevab, colab, cövab, cuvab, cuwab, dalab, ehbab, erbab, esbab, gılab, hecab, hisab, hosab, işgab, kasab, ...

4 harfli

acab, âdâb, arab, asab, aşab, azab, esab, ezab, icâb, icâb, irab, saab, svab

3 harfli

bab, cab, DAB, EAB, fab, gab, hab, kab, lab, Rab, sab, tab, yab

2 harfli

ab

Kelime Ara