İçinde AB geçen kelimeler

İçinde AB geçen kelimeler 9385 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ab aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ab anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AB geçen kelimeler

25 harfli

abat etmek (veya eylemek), abecesayısal damga takımı, Abel interpolâsyon serisi, abomazal refluks sendromu, abomazumda kum toplanması, alkalili kabuksuzlaştırma, araba ile tavşan avlanmaz, (ayakkabı) ayağını vurmak, ayakkabı eskitme maliyeti, bağırsak kaplamalı tablet, Bayesçi olabilirlik oranı, (bir şey) abanoz kesilmek, (birinin) hesabına gelmek, (birinin) iştahı kabarmak, (biriyle) merhabası olmak, botriyoid rabdomiyosarkom, Ceratophyllus punjabensis, Crenilabrus medîtteraneus, Crenilabrus mediterraneus, çikolata kaplamalı tablet, çocuk-ana baba saplantısı, ...

24 harfli

ABD-Çin tanıma anlaşması, ABD-İran rehineler krizi, ABO kan grupları sistemi, ak kuyruk sokumlu ebabil, akşam ahıra sabah çayıra, bağaklı yoğuncul kabarca, bağdaşabilir postülatlar, baklagil kavuz ve kabuğu, birinci sayılabilir uzay, (birini) yer kabul etmez, (birinin) nabzına girmek, burun ucu abraş nişaneli, büyük servi kabuk böceği, çabuk kurutulmuş kan unu, çek! (veya çek arabanı!), dalabıtmak, (talabıtmak), devrolunabilen akreditif, doğrudan yabancı sermaye, doğrulanabilirlik ilkesi, Elizabeth dönemi sahnesi, epizootik sığır abortusu, ...

23 harfli

AB ilk derece mahkemesi, AB ortaklık anlaşmaları, ABD dışişleri bakanlığı, ABD temsilciler meclisi, abdestsiz yere basmamak, absolüt kalp yetmezliği, absolüt yavru büyüklüğü, ağrılı dışlak düz taban, Akabane virüs hastalığı, Allah ecir sabır versin, Anableps tetrophthalmus, anahtar teslimi fabrika, anan yahşi, baban yahşi, arabasını düze çıkarmak, asit iyonlaşma sabitesi, atbaşı (beraber) gitmek, atların rabdomiyolizisi, ayağının çorabı olmamak, ayakkabılarını çevirmek, ayrılabilir çok terimli, babalık fırın has işler, ...

22 harfli

AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, ABD Ölçünler Enstitüsü, abecesel damga dizgisi, abecesel konu kataloğu, Abel integral denklemi, Abel yakınsaklık testi, Abel-Poisson integrali, absorpsiyon filtreleri, Abu Dabi Kalkınma Fonu, Addis Ababa konferansı, akraba dışı yetiştirme, aksak rekabet piyasası, akşamdan sonra merhaba, aktarılabilir dışsayca, alınganlık sabuklaması, atların viral abortusu, ayakkabı-deri maliyeti, ayçiçeği tohumu kabuğu, babasız oğlan doğurmak, Bilge Kağan kitabeleri, ...

21 harfli

AB adalet ve içişleri, AB akdeniz politikası, AB genişleme komiseri, AB ilerleme raporları, AB teknoloji komiseri, abdominal ovaryektomi, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, abecesel damga takımı, Abel-Blanchard modeli, Abel-Goncharov serisi, Abel-Poisson dönüşümü, abluka altında tutmak, abortif transdüksiyon, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, Abu Dabi Gelişme Fonu, aburga altına alınmak, Acantholabrus palloni, açınıklararası abanık, ...

20 harfli

AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB ortak karar usulü, abdominal radyografi, Abel toplama yöntemi, Aberden Angus sığırı, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, acı badem kurabiyesi, ana baba generasyonu, anlamlandırılabilmek, anlamsızlaştırabilme, ara periyodik tabaka, avrılmak, (abrılmak), ayarlanabilir parite, ayrıntılandırabilmek, baba/anne bir kardeş, bağdaşabilir olaylar, bağımsızlaştırabilme, ...

19 harfli

A-toplanabilir seri, AB Bakanlar Konseyi, AB bilgi merkezleri, AB eğitim bilgi ağı, AB gençlik programı, abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, Abbe-Helmert ölçütü, abcal abcal yürümek, abdominal gerginlik, abdominal palpasyon, abetalipoproteinemi, abızamzak çamkavak, abomazum deplasmanı, abşal abşal yürümek, abuk sabuk konuşmak, açlık katabolizması, açlık metabolizması, ad referandum kabul, Afrika yaban köpeği, ağırlaştırılabilmek, ...

18 harfli

AB ariane programı, AB eğitim komiseri, abambulakral bölge, abanıkta soluklama, abannaya debennéye, abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, Abbasi hanedanlığı, Abdılkadir Geylani, abecesayısal düğüm, Abel limit yöntemi, ablukayı kaldırmak, abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, abortif enfeksiyon, absorbe edilebilen, absorpsiyon cihazı, abullabutluk etmek, abuzamzak kayabaşı, acımasızlaşabilmek, Afrika yaban eşeği, ...

17 harfli

AB Daimi Komitesi, AB göç politikası, AB tarım komiseri, aban aban yürümek, abanıklı baştalık, abanırlar dizgesi, abaz abaz yürümek, abdala malum olur, abdominal gözenek, abdominal solunum, abecesayısal veri, abecesel sıralama, abecesizlik oranı, abıl abıl yürümek, abırsızlıh elemek, abortus immaturus, abraşlık, [abreş], absolut fekundite, acımasızlaşabilme, açıklaştırabilmek, açınığımsı abanık, ...

16 harfli

AB kanguru grubu, abalama gabalama, abanık değşilimi, abanozlaşıvermek, abartılı oynamak, abdesti bozulmak, abecesel katalog, abideleştirilmek, abomazum yangısı, aboneli kitaplık, absolüt asamiyet, acılaştırabilmek, açıklaştırabilme, ad absurdo yorum, Adana Mutabakatı, adlandırılabilme, adyabatik sistem, ağaçlandırabilme, Akçaabat köftesi, akrabalık adları, akrabalık kuramı, ...

15 harfli

AB iletişim ağı, AB politikaları, abalayıp gitmek, abanır almaşımı, abanır yayılışı, abanırlar uyumu, abanozlaşıverme, abanozlaştırmak, Abant alabalığı, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, abaz abaz yemek, abdestbozan otu, abdominal çukur, abdominal diken, Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, abecesel sözcük, Abel kategorisi, Âbidei Hürriyet, abideleştirilme, ...

14 harfli

AB komiserleri, AB müktesebatı, abalımemeliler, abandırabilmek, abandırıvermek, abanozlaştırma, abartılabilmek, abassöğodeneme, abazıya yilmek, Abbashalimpaşa, ABC devletleri, abdesti gelmek, abdesti kaçmak, Abdimia abdimi, abdominal ağrı, Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, abece öğretimi, abecesel deyim, abecesel düğüm, Abel integrali, ...

13 harfli

AB 1965 krizi, AB antlaşması, abandırabilme, abandırıverme, abarot satmak, abartılabilme, Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, ABC Silahları, abdest bozmak, abdominal por, abdominoskopi, Abdurrahmanlı, Abdülkadirköy, abece yöntemi, abeceli döker, abecesel veri, Abhaz peyniri, abırcın olmak, abideleştirme, ...

12 harfli

AB pasaportu, abanozgiller, abanozlaşmak, abartabilmek, abartısızlık, abartmacılık, abartmasızca, abassöğodene, abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, ABD kongresi, ABD senatosu, abdest almak, abdestsizlik, Abdullahhoca, Abdullahoğlu, abdüktör kas, abece sırası, abecesayısal, Abel ayıracı, ...

11 harfli

Ab kategori, abajurculuk, abakteriyel, abanabilmek, abanıklaşma, abanıvermek, abanoz gibi, abanozlaşma, abartabilme, abartıcılık, abartısızca, abazambalak, abazanlaşma, abba düzeni, abba gitmek, ABC yöntemi, abdallanmak, abdes almak, abdestbozan, abdestlilik, abdırrahman, ...

10 harfli

AB bütçesi, abak atmak, abanabilme, abandırmak, abanıverme, abanlanmak, abartılmak, abartmasız, abat olmak, abaz zabaz, abcallamak, Abdalhasan, abdesthane, Abdılkadır, Abdılkadir, Abdiçıkmaz, abduksiyon, Abdulkadir, Abdurrahim, Abdülbasir, Abdülbasit, ...

9 harfli

2x2 tablo, AB hukuku, abajursuz, abaksiyal, abal abal, abalanmak, aballamak, abamektin, aban aban, abandırma, abanıklık, abanlamak, abannamak, abannemek, abapbacık, abappacık, abartılış, abartılma, abartısız, abartmacı, abartmalı, ...

8 harfli

AB marşı, abajurcu, abajurlu, abalabut, Abalaklı, abalamah, abalamak, abalamut, abandone, abanslan, abapaçık, abartıcı, abartılı, abartmak, abaşumaz, abazımak, abazıpka, Abbasgöl, Abbaslar, Abbaslık, Abdalata, ...

7 harfli

abakebe, Abakolu, abakter, abalone, abandır, abanges, abanmak, abansız, abarmak, abartık, abartış, abartma, abassöğ, abatmak, Abayhan, Abazaca, abbacık, abbecik, Abdallı, abdılla, Abdiağa, ...

6 harfli

abajur, abaküs, abalaç, abalah, abalak, Abalar, abalık, abalon, abamak, abanık, abanış, abanız, abanma, abanoz, abanus, abanuz, abarıh, abarık, abariğ, abariş, abartı, ...

5 harfli

ababa, abaka, abale, abali, abama, abana, abane, abani, abara, abaré, abari, abari, abaro, abarû, abaşo, abayy, abaza, abbağ, abbak, abbap, Abbas, ...

4 harfli

abak, abal, abar, abas, abaş, abat, abav, abay, abaz, abba, abbi, abbo, abca, Abdi, abed, abes, abeş, abet, abey, abıç, abığ, ...

3 harfli

ABD, abe, abı, abi, ABM, abo, ABS, abu, bab, cab, DAB, EAB, fab, gab, hab, kab, lab, Rab, sab, tab, yab, ...

2 harfli

ab

Kelime Ara