İçinde AB geçen kelimeler

İçinde AB geçen kelimeler 9385 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ab aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ab anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AB geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir şey) abanoz kesilmek, (birinin) hesabına gelmek, (birinin) iştahı kabarmak, (biriyle) merhabası olmak, abat etmek (veya eylemek), abecesayısal damga takımı, Abel interpolâsyon serisi, abomazal refluks sendromu, abomazumda kum toplanması, alkalili kabuksuzlaştırma, araba ile tavşan avlanmaz, ayakkabı eskitme maliyeti, bağırsak kaplamalı tablet, Bayesçi olabilirlik oranı, botriyoid rabdomiyosarkom, Ceratophyllus punjabensis, Crenilabrus mediterraneus, Crenilabrus medîtteraneus, çikolata kaplamalı tablet, çocuk-ana baba saplantısı, ...

24 harfli

(birini) yer kabul etmez, (birinin) nabzına girmek, (toprağın) tav kabarması, Abadan petrolleri sorunu, ABD-Çin tanıma anlaşması, ABD-İran rehineler krizi, ABO kan grupları sistemi, ak kuyruk sokumlu ebabil, akşam ahıra sabah çayıra, bağaklı yoğuncul kabarca, bağdaşabilir postülatlar, baklagil kavuz ve kabuğu, birinci sayılabilir uzay, burun ucu abraş nişaneli, büyük servi kabuk böceği, çabuk kurutulmuş kan unu, çek! (veya çek arabanı!), dalabıtmak, (talabıtmak), devrolunabilen akreditif, doğrudan yabancı sermaye, doğrulanabilirlik ilkesi, ...

23 harfli

(bir şeyi) hesaba almak, (bir yere) abayı sermek, (biriyle) hesabı kesmek, AB ilk derece mahkemesi, AB ortaklık anlaşmaları, AB ulaştırma politikası, ABD dışişleri bakanlığı, ABD temsilciler meclisi, abdestsiz yere basmamak, absolüt kalp yetmezliği, absolüt yavru büyüklüğü, ağrılı dışlak düz taban, Akabane virüs hastalığı, Allah ecir sabır versin, Anableps tetrophthalmus, anahtar teslimi fabrika, anan yahşi, baban yahşi, arabasını düze çıkarmak, asit iyonlaşma sabitesi, atbaşı (beraber) gitmek, atların rabdomiyolizisi, ...

22 harfli

(bir şeyi) abes bulmak, (birini) maytaba almak, AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, AB uzlaştırma komitesi, ABD Ölçünler Enstitüsü, abecesel damga dizgisi, abecesel konu kataloğu, Abel integral denklemi, Abel yakınsaklık testi, Abel-Poisson integrali, absorpsiyon filtreleri, Abu Dabi Kalkınma Fonu, Addis Ababa konferansı, akraba dışı yetiştirme, aksak rekabet piyasası, akşamdan sonra merhaba, aktarılabilir dışsayca, alınganlık sabuklaması, atların viral abortusu, ayakkabı-deri maliyeti, ...

21 harfli

(birine) abayı yakmak, AB adalet ve içişleri, AB akdeniz politikası, AB genişleme komiseri, AB ilerleme raporları, AB teknoloji komiseri, abdominal ovaryektomi, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, abecesel damga takımı, Abel-Blanchard modeli, Abel-Goncharov serisi, Abel-Poisson dönüşümü, abluka altında tutmak, abortif transdüksiyon, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, Abu Dabi Gelişme Fonu, aburga altına alınmak, Acantholabrus palloni, ...

20 harfli

AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB ortak karar usulü, AB sağlık politikası, aba altında er yatar, abdominal radyografi, Abel toplama yöntemi, Aberden Angus sığırı, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, acı badem kurabiyesi, ana baba generasyonu, anlamlandırılabilmek, anlamsızlaştırabilme, ara periyodik tabaka, avrılmak, (abrılmak), ayarlanabilir parite, ayrıntılandırabilmek, baba/anne bir kardeş, ...

19 harfli

(esmer) korur kabuk, A-toplanabilir seri, AB Bakanlar Konseyi, AB bilgi merkezleri, AB eğitim bilgi ağı, AB gençlik programı, Abacus cisimcikleri, abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, Abbe-Helmert ölçütü, abcal abcal yürümek, abdominal gerginlik, abdominal palpasyon, abetalipoproteinemi, abızamzak çamkavak, abomazum deplasmanı, abşal abşal yürümek, abuk sabuk konuşmak, açlık katabolizması, açlık metabolizması, ad referandum kabul, ...

18 harfli

AB ariane programı, AB eğitim komiseri, AB sağlık komiseri, aba yeninden atmak, abambulakral bölge, abanıkta soluklama, abannaya debennéye, abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, Abbasi hanedanlığı, Abdılkadir Geylani, abecesayısal düğüm, Abel limit yöntemi, ablukayı kaldırmak, abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, abortif enfeksiyon, absorbe edilebilen, absorpsiyon cihazı, abullabutluk etmek, abuzamzak kayabaşı, ...

17 harfli

(söz) abes kaçmak, AB Daimi Komitesi, AB göç politikası, AB referandumları, AB tarım komiseri, aban aban yürümek, abanıklı baştalık, abanırlar dizgesi, abaz abaz yürümek, abdala malum olur, abdominal gözenek, abdominal solunum, abecesayısal veri, abecesel sıralama, abecesizlik oranı, abıl abıl yürümek, abırsızlıh elemek, abortus immaturus, abraşlık, [abreş], absolut fekundite, acımasızlaşabilme, ...

16 harfli

AB kanguru grubu, abağına çalışmak, abalama gabalama, abanık değşilimi, abanozlaşıvermek, abartılı oynamak, abdest tazelemek, abdesti bozulmak, abecesel katalog, abideleştirilmek, abomazum yangısı, aboneli kitaplık, absolüt asamiyet, acılaştırabilmek, açıklanabilirlik, açıklaştırabilme, ad absurdo yorum, Adana Mutabakatı, adlandırılabilme, adyabatik sistem, ağaçlandırabilme, ...

15 harfli

... ile beraber, AB iletişim ağı, AB politikaları, ab-rak görürlük, Abadir sınaması, abalayıp gitmek, abalı memeliler, abanır almaşımı, abanır yayılışı, abanırlar uyumu, abanozlaşıverme, abanozlaştırmak, Abant alabalığı, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, abaz abaz yemek, abdestbozan otu, abdominal çukur, abdominal diken, Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, ...

14 harfli

(...) hesabına, AB komiserleri, AB müktesebatı, aba gibi atmak, abalımemeliler, abandırabilmek, abandırıvermek, abanozlaştırma, abartılabilmek, abassöğodeneme, abazıya yilmek, Abbashalimpaşa, ABC devletleri, abdesti gelmek, abdesti kaçmak, Abdimia abdimi, abdominal ağrı, Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, abece öğretimi, abecesel deyim, ...

13 harfli

AB 1965 krizi, AB antlaşması, abablandırmak, abandırabilme, abandırıverme, abarot satmak, abartılabilme, Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, ABC Silahları, abdest bozmak, abdest vermek, abdominal por, abdominoskopi, Abdurrahmanlı, Abdülkadirköy, abece yöntemi, abeceli döker, abecesel veri, Abhaz peyniri, ...

12 harfli

AB pasaportu, AB uyum fonu, AB zirveleri, abacı kebeci, abalı firenk, abanozgiller, abanozlaşmak, abartabilmek, abartısızlık, abartmacılık, abartmasızca, abassöğodene, abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, ABD kongresi, ABD senatosu, abdest almak, abdestsizlik, Abdullahhoca, Abdullahoğlu, ...

11 harfli

? (pi)taban, Ab kategori, abajurculuk, abakteriyel, abanabilmek, abanıklaşma, abanıvermek, abanoz gibi, abanozlaşma, abartabilme, abartıcılık, abartısızca, abazambalak, abazanlaşma, abba düzeni, abba gitmek, ABC yöntemi, abdallanmak, abdes almak, abdestbozan, abdestlilik, ...

10 harfli

AB bütçesi, aba güreşi, abağınslan, abak atmak, abanabilme, abandırmak, abanıverme, abanlanmak, abartılmak, abartmasız, abat olmak, abaz zabaz, abcallamak, Abdalhasan, abdesthane, Abdılkadır, Abdılkadir, Abdiçıkmaz, abduksiyon, Abdulkadir, Abdurrahim, ...

9 harfli

2x2 tablo, AB hukuku, aba atmak, aba tutma, ababülbül, abahandan, abajursuz, abaksiyal, abal abal, abalanmak, aballamak, abamektin, aban aban, abandırma, abanıklık, abanlamak, abannamak, abannemek, abapbacık, abappacık, abartılış, ...

8 harfli

AB marşı, aba gibi, ababaçça, Abacılar, abacılık, abajurcu, abajurlu, abalabut, Abalaklı, abalamah, abalamak, abalamut, abandone, abanslan, abapaçık, abartıcı, abartılı, abartmak, abaşumaz, abazımak, abazıpka, ...

7 harfli

ababara, ababbak, ababura, Abadiye, abakebe, Abakolu, abakter, abalone, abandır, abanges, abanmak, abansız, abarmak, abartık, abartış, abartma, abaskal, abaslık, abassöğ, abatmak, Abayhan, ...

6 harfli

ababak, ababil, ababul, ababül, abacan, abacıh, abacık, abacur, abaçık, abadan, abadon, abaham, abahan, abahon, abajor, abajör, abajur, abaküs, abalaç, abalah, abalak, ...

5 harfli

ababa, Abaca, abacı, abadi, abadi, abaka, abale, abalı, abali, abama, abana, abane, abani, abara, abaré, abari, abari, abaro, abarû, abasi, abaşo, ...

4 harfli

abaç, abağ, abah, abak, abal, abar, abas, abaş, abat, abav, abay, abaz, abba, abbi, abbo, abca, Abdi, abed, abes, abeş, abet, ...

3 harfli

aba, ABD, abe, abı, abi, ABM, abo, ABS, abu, bab, cab, DAB, EAB, fab, gab, hab, kab, lab, Rab, sab, tab, ...

2 harfli

ab

Kelime Ara