aç ayı oynamaz

aç ayı oynamaz

tkz. “kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir” anlamında kullanılan bir söz.


aç ayı oynamaz için benzer kelimeler


aç ayı oynamaz, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', ' ', 'a', 'y', 'ı', ' ', 'o', 'y', 'n', 'a', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
aç ayı oynamaz kelimesinin tersten yazılışı zamanyo ıya ça diziliminde gösterilir.