ağır taş yerinden oynamaz

ağır taş yerinden oynamaz

“ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez” anlamında kullanılan bir söz.


ağır taş yerinden oynamaz için benzer kelimeler


ağır taş yerinden oynamaz, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 't', 'a', 'ş', ' ', 'y', 'e', 'r', 'i', 'n', 'd', 'e', 'n', ' ', 'o', 'y', 'n', 'a', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
ağır taş yerinden oynamaz kelimesinin tersten yazılışı zamanyo nednirey şat rığa diziliminde gösterilir.