acemi çaylak

acemi çaylak, -ğı

a. tkz. Deneyimsiz, toy, beceriksiz kimse.


acemi çaylak için benzer kelimeler


acemi çaylak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'e', 'm', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'y', 'l', 'a', 'k', şeklindedir.
acemi çaylak kelimesinin tersten yazılışı kalyaç imeca diziliminde gösterilir.