kırmızı çaylak

kırmızı çaylak

bk. kızıl çaylak


kırmızı çaylak için benzer kelimeler


kırmızı çaylak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'ç', 'a', 'y', 'l', 'a', 'k', şeklindedir.
kırmızı çaylak kelimesinin tersten yazılışı kalyaç ızımrık diziliminde gösterilir.