acemi ocağı

acemi ocağı

a. tar. Osmanlı ordusuna kapı kulu eri yetiştirmek için kurulan okul.


acemi ocağı

Osmanlılarda yaya kapıkulu askeri yetiştirmek için kurulan bir tür okul.


acemi ocağı için benzer kelimeler


acemi ocağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'e', 'm', 'i', ' ', 'o', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
acemi ocağı kelimesinin tersten yazılışı ığaco imeca diziliminde gösterilir.