acı bakla zehirlenmesi

acı bakla zehirlenmesi İng. Lupinus albus poisoning

Özellikle tohumlanma dönemindeki bitkinin fazla miktarda tüketimi nedeniyle oluşan ve hayvanlarda fiziksel çöküntü, solunum güçlüğü, hareket güçlüğü, konvülziyon, koma ve daha sonra da ölümle belirgin bir zehirlenme çeşidi, mavi lüpen, sarı lüpen. Bu bitkinin balıklar üzerinde zehirleyici etkisi bulunmadığından günümüzde, özellikle sazanlarda değerli bir protein kaynağı olarak kullanılmaktadır. Zehirlenmeye lupin, lupinin, lupain, lupinidin, lupinotoxin alkaloitleri neden olur.


acı bakla zehirlenmesi için benzer kelimeler


acı bakla zehirlenmesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'k', 'l', 'a', ' ', 'z', 'e', 'h', 'i', 'r', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
acı bakla zehirlenmesi kelimesinin tersten yazılışı isemnelrihez alkab ıca diziliminde gösterilir.