acı acı

acı acı

zf. 1. Üzüntülü bir biçimde, dokunaklı olarak: “General, soluk dudaklarını parmaklarının arasına alarak acı acı gülüyor.” -E. M. Karakurt. 2. Sert ve keskin bir biçimde: “Temizlenmeye hiç vakti olmayan kirli iş adamı gibi acı acı ter, kepek, yağ ve toprak kokuyor.” -A. Haşim.


acı acı

Attarların küçük sarı yongacıklar halinde sattıkları bir ağaç kabuğu.


acı acı için benzer kelimeler


acı acı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
acı acı kelimesinin tersten yazılışı ıca ıca diziliminde gösterilir.