acı acıyı keser, su sancıyı

acı acıyı keser, su sancıyı

“bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır” anlamında kullanılan bir söz.


acı acıyı keser, su sancıyı için benzer kelimeler


acı acıyı keser, su sancıyı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'a', 'c', 'ı', 'y', 'ı', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', 'r', ',', ' ', 's', 'u', ' ', 's', 'a', 'n', 'c', 'ı', 'y', 'ı', şeklindedir.
acı acıyı keser, su sancıyı kelimesinin tersten yazılışı ıyıcnas us ,resek ıyıca ıca diziliminde gösterilir.