dokut keser

dokut keser Fr. Histotome

dokut keser için benzer kelimeler


dokut keser, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'k', 'u', 't', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
dokut keser kelimesinin tersten yazılışı resek tukod diziliminde gösterilir.